fc mordovia saransk

Saransk - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Start Stadium | Sức chứa: 11,613

FC Mordovia Saransk

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mustafin, Marat
Mustafin, Marat

CẦU THỦ

Shebanov, Denis
1

Shebanov, Denis

Vị trí: Thủ môn

Navletov, Ruslan
2

Navletov, Ruslan

Vị trí: Hậu vệ

Strelov, Evgeni
3

Strelov, Evgeni

Vị trí: Hậu vệ

Shustov, Andrey
4

Shustov, Andrey

Vị trí: Hậu vệ

Derevyagin, Pavel
5

Derevyagin, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Dzhumaev, Aleksandr
7

Dzhumaev, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Sukharev, Sergey
8

Sukharev, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

Mukhametshin, Rustem
9

Mukhametshin, Rustem

Vị trí: Tiền vệ

Orlov, Anton
10

Orlov, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Sobolev, Denis
13

Sobolev, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Yatchenko, Evgeniy
14

Yatchenko, Evgeniy

Vị trí: Hậu vệ

Sergeev, Viktor
15

Sergeev, Viktor

Vị trí: Tiền đạo

Dvoretskov, Filipp
17

Dvoretskov, Filipp

Vị trí: Tiền vệ

Ermakov, Aleksandr
18

Ermakov, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Yusupov, Radik
19

Yusupov, Radik

Vị trí: Hậu vệ

Klimov, Igor
24

Klimov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Poyarkov, Denis
25

Poyarkov, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Kalihanov, Danila
30

Kalihanov, Danila

Vị trí: Hậu vệ

Smirnov, Oleg
31

Smirnov, Oleg

Vị trí: Thủ môn

Fedak, Mihail
32

Fedak, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

Aysin, Maksim
35

Aysin, Maksim

Vị trí: Thủ môn

Tenyaev, Aleksandr
45

Tenyaev, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Buranov, Danila
88

Buranov, Danila

Vị trí: Tiền vệ

Khripkov, Andrey
90

Khripkov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Povetkin, German
94

Povetkin, German

Vị trí: Tiền vệ

Boyarkin, Nikolay
95

Boyarkin, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

Adaev, Vladislav
96

Adaev, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mustafin, Marat
Mustafin, Marat

CẦU THỦ

Shebanov, Denis
1

Shebanov, Denis

Vị trí: Thủ môn

Navletov, Ruslan
2

Navletov, Ruslan

Vị trí: Hậu vệ

Strelov, Evgeni
3

Strelov, Evgeni

Vị trí: Hậu vệ

Shustov, Andrey
4

Shustov, Andrey

Vị trí: Hậu vệ

Derevyagin, Pavel
5

Derevyagin, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Dzhumaev, Aleksandr
7

Dzhumaev, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Sukharev, Sergey
8

Sukharev, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

Mukhametshin, Rustem
9

Mukhametshin, Rustem

Vị trí: Tiền vệ

Orlov, Anton
10

Orlov, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Sobolev, Denis
13

Sobolev, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Yatchenko, Evgeniy
14

Yatchenko, Evgeniy

Vị trí: Hậu vệ

Sergeev, Viktor
15

Sergeev, Viktor

Vị trí: Tiền đạo

Dvoretskov, Filipp
17

Dvoretskov, Filipp

Vị trí: Tiền vệ

Ermakov, Aleksandr
18

Ermakov, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Yusupov, Radik
19

Yusupov, Radik

Vị trí: Hậu vệ

Klimov, Igor
24

Klimov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Poyarkov, Denis
25

Poyarkov, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Kalihanov, Danila
30

Kalihanov, Danila

Vị trí: Hậu vệ

Smirnov, Oleg
31

Smirnov, Oleg

Vị trí: Thủ môn

Fedak, Mihail
32

Fedak, Mihail

Vị trí: Tiền vệ

Aysin, Maksim
35

Aysin, Maksim

Vị trí: Thủ môn

Tenyaev, Aleksandr
45

Tenyaev, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Buranov, Danila
88

Buranov, Danila

Vị trí: Tiền vệ

Khripkov, Andrey
90

Khripkov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Povetkin, German
94

Povetkin, German

Vị trí: Tiền vệ

Boyarkin, Nikolay
95

Boyarkin, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

Adaev, Vladislav
96

Adaev, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ