FC Milsami

Quốc gia : Moldova | Sân nhà: CSR Orhei | Sức chứa: 2,539

FC Milsami

FC Milsami

Quốc gia : Moldova | Sân nhà: CSR Orhei | | Sức chứa: 2,539

FC Milsami

DANH SÁCH CẦU THỦ

Cầu thủ
Butuc Vladislav
0

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

21/07/1999

Butuc Vladislav
0

Thủ môn

21/07/1999

Andronic David
0

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

09/07/1995

Andronic David
0

Tiền vệ

09/07/1995

Timbur Emil
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

21/07/1997

Timbur Emil
1

Thủ môn

21/07/1997

Mitu Radu
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

04/11/1994

Mitu Radu
1

Thủ môn

04/11/1994

Jardan Vasile
4

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

20/07/1993

Jardan Vasile
4

Hậu vệ

20/07/1993

Platica Mihail
5

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

15/03/1990

Platica Mihail
5

Tiền vệ

15/03/1990

Bogdan Constantin
6

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

29/12/1993

Bogdan Constantin
6

Hậu vệ

29/12/1993

Zagaevscii Veaceslav
7

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

04/04/1996

Zagaevscii Veaceslav
7

Tiền vệ

04/04/1996

Rusu, Adrian
8

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

08/09/2000

Rusu, Adrian
8

Hậu vệ

08/09/2000

Olaru Vergiliu
8

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

07/06/1997

Olaru Vergiliu
8

Tiền đạo

07/06/1997

Antoniuc Maxim
9

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

15/01/1991

Antoniuc Maxim
9

Hậu vệ

15/01/1991

Frecatel, Valentin
10

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

26/03/2002

Frecatel, Valentin
10

Tiền vệ

26/03/2002

Dubac, Sergiu
10

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

15/05/1985

Dubac, Sergiu
10

Tiền vệ

15/05/1985

Ciobanu, Daniel
11

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

11/07/1998

Ciobanu, Daniel
11

Tiền đạo

11/07/1998

Butuc, Vladislav
12

Thủ môn

Quốc gia: Romania

21/07/1999

Butuc, Vladislav
12

Thủ môn

21/07/1999

Cucerenco, Igor
13

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

18/01/1989

Cucerenco, Igor
13

Tiền vệ

18/01/1989

Andriuhin, Feodor
14

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

18/02/1997

Andriuhin, Feodor
14

Hậu vệ

18/02/1997

Nazar Sergiu
15

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

02/07/1997

Nazar Sergiu
15

Tiền đạo

02/07/1997

Antoniuc Alexandru
16

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

23/05/1989

Antoniuc Alexandru
16

Tiền vệ

23/05/1989

Gondiu, Victor
17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

17/07/1988

Gondiu, Victor
17

Tiền vệ

17/07/1988

Martin, Oleg
17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

21/10/1999

Martin, Oleg
17

Tiền vệ

21/10/1999

Galeamov, Dmitri
18

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

12/02/2000

Galeamov, Dmitri
18

Tiền vệ

12/02/2000

Koblov, Timur
18

Tiền đạo

Quốc gia: Nga

25/01/1997

Koblov, Timur
18

Tiền đạo

25/01/1997

Cusnirenco, Alexandru
19

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

12/11/2001

Cusnirenco, Alexandru
19

Hậu vệ

12/11/2001

Ba, Guorguy
19

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

19/03/1998

Ba, Guorguy
19

Hậu vệ

19/03/1998

Gherasimov, Vadim
20

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

22/12/1982

Gherasimov, Vadim
20

Tiền đạo

22/12/1982

Platica Sergiu
21

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

05/06/1991

Platica Sergiu
21

Tiền đạo

05/06/1991

Rusnac Andrei
22

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

22/09/1996

Rusnac Andrei
22

Tiền vệ

22/09/1996

Bolohan Vadim
23

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

15/08/1986

Bolohan Vadim
23

Hậu vệ

15/08/1986

Chirinciuc Anatol
31

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

04/02/1989

Chirinciuc Anatol
31

Thủ môn

04/02/1989

Onica Alexandru
84

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

29/07/1984

Onica Alexandru
84

Tiền vệ

29/07/1984

Stina Victor
98

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Moldova

20/03/1998

Stina Victor
98

Tiền vệ

20/03/1998