fc lviv

Lviv - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Arena LVIV | Sức chứa: 34,915

FC Lviv

HUẤN LUYỆN VIÊN

Blavatsky, Bogdan
Blavatsky, Bogdan

CẦU THỦ

Adamyuk, Volodymyr
3

Adamyuk, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

China
7

China

Vị trí: Tiền đạo

Montezello, Leonardo
8

Montezello, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Alvaro
10

Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

Pernambuco
11

Pernambuco

Vị trí: Tiền đạo

Kostik, Orest
12

Kostik, Orest

Vị trí: Thủ môn

Nasonov, Oleksandr
13

Nasonov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Maksym, Brama
14

Maksym, Brama

Vị trí: Hậu vệ

Savoshko, Oleksandr

Savoshko, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Pryimak, Vladyslav
5

Pryimak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

Veloso, Lipe
10

Veloso, Lipe

Vị trí: Tiền vệ

Vichizhanin, Andriy
15

Vichizhanin, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

Welves
18

Welves

Vị trí: Tiền vệ

Renan
19

Renan

Vị trí: Tiền đạo

Gonchar, Igor
21

Gonchar, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bratkov, Anton
22

Bratkov, Anton

Vị trí: Hậu vệ

Bogdan Sarnavskiy
23

Bogdan Sarnavskiy

Vị trí: Thủ môn

Zubkov, Ruslan
24

Zubkov, Ruslan

Vị trí: Tiền vệ

Khimchak, Maksym
26

Khimchak, Maksym

Vị trí: Tiền vệ

Jonatan
30

Jonatan

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Bandura
31

Aleksandr Bandura

Vị trí: Thủ môn

Vicente
32

Vicente

Vị trí: Hậu vệ

Borzenko, Sergey
33

Borzenko, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

Penteleychuk, Dmitro
55

Penteleychuk, Dmitro

Vị trí: Tiền vệ

Martha
74

Martha

Vị trí: Tiền vệ

Bogunov, Yaroslav
93

Bogunov, Yaroslav

Vị trí: Tiền đạo

Rafael
96

Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Vitor
98

Pedro Vitor

Vị trí: Tiền vệ

Kvasnyi, Mykola
99

Kvasnyi, Mykola

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Blavatsky, Bogdan
Blavatsky, Bogdan

CẦU THỦ

Adamyuk, Volodymyr
3

Adamyuk, Volodymyr

Vị trí: Hậu vệ

China
7

China

Vị trí: Tiền đạo

Montezello, Leonardo
8

Montezello, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Alvaro
10

Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

Pernambuco
11

Pernambuco

Vị trí: Tiền đạo

Kostik, Orest
12

Kostik, Orest

Vị trí: Thủ môn

Nasonov, Oleksandr
13

Nasonov, Oleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Maksym, Brama
14

Maksym, Brama

Vị trí: Hậu vệ

Savoshko, Oleksandr

Savoshko, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Pryimak, Vladyslav
5

Pryimak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

Veloso, Lipe
10

Veloso, Lipe

Vị trí: Tiền vệ

Vichizhanin, Andriy
15

Vichizhanin, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

Welves
18

Welves

Vị trí: Tiền vệ

Renan
19

Renan

Vị trí: Tiền đạo

Gonchar, Igor
21

Gonchar, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bratkov, Anton
22

Bratkov, Anton

Vị trí: Hậu vệ

Bogdan Sarnavskiy
23

Bogdan Sarnavskiy

Vị trí: Thủ môn

Zubkov, Ruslan
24

Zubkov, Ruslan

Vị trí: Tiền vệ

Khimchak, Maksym
26

Khimchak, Maksym

Vị trí: Tiền vệ

Jonatan
30

Jonatan

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Bandura
31

Aleksandr Bandura

Vị trí: Thủ môn

Vicente
32

Vicente

Vị trí: Hậu vệ

Borzenko, Sergey
33

Borzenko, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

Penteleychuk, Dmitro
55

Penteleychuk, Dmitro

Vị trí: Tiền vệ

Martha
74

Martha

Vị trí: Tiền vệ

Bogunov, Yaroslav
93

Bogunov, Yaroslav

Vị trí: Tiền đạo

Rafael
96

Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Vitor
98

Pedro Vitor

Vị trí: Tiền vệ

Kvasnyi, Mykola
99

Kvasnyi, Mykola

Vị trí: Hậu vệ