fc lugano

Lugano - Thụy Sỹ

Quốc tịch : Thụy Sỹ | Sân nhà: Cornaredo | Sức chứa: 6,390

Logo FC Lugano

HUẤN LUYỆN VIÊN

Celestini, Fabio

CẦU THỦ

1

David Da Costa

Vị trí: Thủ môn

4

Kecskes, Akos

Vị trí: Hậu vệ

5

Mijat Maric

Vị trí: Hậu vệ

6

Covilo, Miroslav

Vị trí: Tiền vệ

8

Fazliu, Valon

Vị trí: Tiền vệ

10

Bottani, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

11

Carlinhos Junior

Vị trí: Tiền đạo

13

Muci, Alexander

Vị trí: Thủ môn

14

Sabbatini, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

15

Guy, Eloge

Vị trí: Hậu vệ

16

Lavanchy, Numa

Vị trí: Hậu vệ

Kameraj, Cendrim

Vị trí: Tiền vệ

17

Vecsei, Balint

Vị trí: Tiền vệ

Cavagnera, Alexandro

Vị trí: Tiền vệ

18

Mario Piccinocchi

Vị trí: Tiền vệ

19

Alexander Gerndt

Vị trí: Tiền đạo

20

Brlek, Petar

Vị trí: Tiền vệ

21

Janko, Marc

Vị trí: Tiền đạo

22

Durini, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

28

Sulmoni, Fulvio

Vị trí: Hậu vệ

30

Fabio Daprela

Vị trí: Hậu vệ

32

Sadiku, Armando

Vị trí: Tiền đạo

33

Crnigoj, Domen

Vị trí: Tiền vệ

46

Baumann, Noam

Vị trí: Thủ môn

74

Piazza, Simone

Vị trí: Tiền đạo

76

Soldini, Lucio

Vị trí: Thủ môn

77

Macek, Roman

Vị trí: Tiền vệ

81

Russo, Francesco

Vị trí: Thủ môn

91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

99

Kryeziu, Leutrim

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Celestini, Fabio

CẦU THỦ

1

David Da Costa

Vị trí: Thủ môn

4

Kecskes, Akos

Vị trí: Hậu vệ

5

Mijat Maric

Vị trí: Hậu vệ

6

Covilo, Miroslav

Vị trí: Tiền vệ

8

Fazliu, Valon

Vị trí: Tiền vệ

10

Bottani, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

11

Carlinhos Junior

Vị trí: Tiền đạo

13

Muci, Alexander

Vị trí: Thủ môn

14

Sabbatini, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

15

Guy, Eloge

Vị trí: Hậu vệ

16

Lavanchy, Numa

Vị trí: Hậu vệ

Kameraj, Cendrim

Vị trí: Tiền vệ

17

Vecsei, Balint

Vị trí: Tiền vệ

Cavagnera, Alexandro

Vị trí: Tiền vệ

18

Mario Piccinocchi

Vị trí: Tiền vệ

19

Alexander Gerndt

Vị trí: Tiền đạo

20

Brlek, Petar

Vị trí: Tiền vệ

21

Janko, Marc

Vị trí: Tiền đạo

22

Durini, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

28

Sulmoni, Fulvio

Vị trí: Hậu vệ

30

Fabio Daprela

Vị trí: Hậu vệ

32

Sadiku, Armando

Vị trí: Tiền đạo

33

Crnigoj, Domen

Vị trí: Tiền vệ

46

Baumann, Noam

Vị trí: Thủ môn

74

Piazza, Simone

Vị trí: Tiền đạo

76

Soldini, Lucio

Vị trí: Thủ môn

77

Macek, Roman

Vị trí: Tiền vệ

81

Russo, Francesco

Vị trí: Thủ môn

91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

99

Kryeziu, Leutrim

Vị trí: Tiền đạo