FC Krasnodar-2

Quốc gia : Russia | Sân nhà: Stadion Akademii | Sức chứa: 3,000

FC Krasnodar-2

FC Krasnodar-2

Quốc gia : Russia | Sân nhà: Stadion Akademii | | Sức chứa: 3,000

FC Krasnodar-2

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Kulikov, Artem

Quốc gia: Russia

Cầu thủ
Nikolai Markov
15

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

20/04/1985

Nikolai Markov
15

Hậu vệ

20/04/1985

Ivan, Andrey
19

Tiền đạo

Quốc gia: Romania

04/01/1997

Ivan, Andrey
19

Tiền đạo

04/01/1997

Zhigulev Ilya
20

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

01/02/1996

Zhigulev Ilya
20

Tiền vệ

01/02/1996

Taranov Ivan
22

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

22/06/1986

Taranov Ivan
22

Hậu vệ

22/06/1986

Yakimov, Vyacheslav
23

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

05/01/1998

Yakimov, Vyacheslav
23

Tiền vệ

05/01/1998

Da Silva Pantaleau, Cayo Fernando
31

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

08/09/1995

Da Silva Pantaleau, Cayo Fernando
31
Pantalean, Kayo
31

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

08/09/1995

Pantalean, Kayo
31

Tiền vệ

08/09/1995

Peterson, Sergei
35

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

10/01/2001

Peterson, Sergei
35

Tiền vệ

10/01/2001

Vorotnikov, Ilya
37

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

11/02/2001

Vorotnikov, Ilya
37

Tiền đạo

11/02/2001

Ivashin Andrey
40

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

30/06/1999

Ivashin Andrey
40

Hậu vệ

30/06/1999

Shershenev, Nikita
42

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

19/10/2001

Shershenev, Nikita
42

Tiền đạo

19/10/2001

Borodin Sergey
44

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

30/01/1999

Borodin Sergey
44

Hậu vệ

30/01/1999

Isaenko, Oleg
48

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

31/01/2000

Isaenko, Oleg
48

Hậu vệ

31/01/2000

Stezhko Vitaly
50

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

29/01/1997

Stezhko Vitaly
50

Hậu vệ

29/01/1997

Agkatsev, Stanislav
58

Thủ môn

Quốc gia: Russia

09/01/2002

Agkatsev, Stanislav
58

Thủ môn

09/01/2002

Macukatov Aleks
62

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

11/01/1999

Macukatov Aleks
62

Tiền vệ

11/01/1999

Sergeev Nikita
63

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

17/10/1999

Sergeev Nikita
63

Tiền vệ

17/10/1999

Bochko Nikolay
65

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

01/03/1999

Bochko Nikolay
65

Hậu vệ

01/03/1999

Kutovoy Maksim
67

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

01/07/2001

Kutovoy Maksim
67

Tiền đạo

01/07/2001

Egyazarov, Nikita
73

Thủ môn

Quốc gia: Russia

14/01/2000

Egyazarov, Nikita
73

Thủ môn

14/01/2000

Spertsyan, Eduard
74

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

07/06/2000

Spertsyan, Eduard
74

Tiền vệ

07/06/2000

Bayramyan Levon
75

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

17/02/1998

Bayramyan Levon
75

Tiền vệ

17/02/1998

Butenko Aleksandr
80

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

20/07/1998

Butenko Aleksandr
80

Tiền đạo

20/07/1998

Litvinov, Vyacheslav
84

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

01/04/2001

Litvinov, Vyacheslav
84

Hậu vệ

01/04/2001

Apekov, Ruslan
92

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

08/06/2000

Apekov, Ruslan
92

Hậu vệ

08/06/2000