kairat almaty

Almaty - Kazakhstan

Quốc tịch : Kazakhstan | Sân nhà: Central Stadium | Sức chứa: 25,057

Logo KAIRAT ALMATY

HUẤN LUYỆN VIÊN

Shpilevski, Aleksey

CẦU THỦ

1

Plotnikov, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

6

Sergei Politevich

Vị trí: Hậu vệ

Akhmetov, Yeldos

Vị trí: Hậu vệ

Astanov, Sultanbek

Vị trí: Hậu vệ

3

Vorogovskiy, Yan

Vị trí: Tiền vệ

4

Alip, Nuraly

Vị trí: Tiền vệ

5

Suyumbaev, Gafurzhan

Vị trí: Hậu vệ

7

Kuat, Islambek

Vị trí: Tiền vệ

8

Georgy Zhukov

Vị trí: Tiền vệ

9

Islamkhan, Bauyrzhan

Vị trí: Tiền vệ

11

Eseola, Aderinsola

Vị trí: Tiền đạo

13

Jeong-uh, Han

Vị trí: Tiền vệ

14

Abiken, Aybol

Vị trí: Hậu vệ

15

Sokolenko, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

16

Keiler, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

17

Tungyshbaev, Yerkebulan

Vị trí: Tiền vệ

18

Wrzesinski, Konrad

Vị trí: Hậu vệ

19

Eppel, Marton

Vị trí: Tiền đạo

20

Dugalic, Rade

Vị trí: Hậu vệ

22

Nebojsa Kosovic

Vị trí: Tiền vệ

24

Mikanovic, Dino

Vị trí: Hậu vệ

27

Pokatilov, Stas

Vị trí: Thủ môn

28

Nurmugamet, Rifat

Vị trí: Tiền đạo

Shvyrev, Vyacheslav

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Shpilevski, Aleksey

CẦU THỦ

1

Plotnikov, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

6

Sergei Politevich

Vị trí: Hậu vệ

Akhmetov, Yeldos

Vị trí: Hậu vệ

Astanov, Sultanbek

Vị trí: Hậu vệ

3

Vorogovskiy, Yan

Vị trí: Tiền vệ

4

Alip, Nuraly

Vị trí: Tiền vệ

5

Suyumbaev, Gafurzhan

Vị trí: Hậu vệ

7

Kuat, Islambek

Vị trí: Tiền vệ

8

Georgy Zhukov

Vị trí: Tiền vệ

9

Islamkhan, Bauyrzhan

Vị trí: Tiền vệ

11

Eseola, Aderinsola

Vị trí: Tiền đạo

13

Jeong-uh, Han

Vị trí: Tiền vệ

14

Abiken, Aybol

Vị trí: Hậu vệ

15

Sokolenko, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

16

Keiler, Sergey

Vị trí: Hậu vệ

17

Tungyshbaev, Yerkebulan

Vị trí: Tiền vệ

18

Wrzesinski, Konrad

Vị trí: Hậu vệ

19

Eppel, Marton

Vị trí: Tiền đạo

20

Dugalic, Rade

Vị trí: Hậu vệ

22

Nebojsa Kosovic

Vị trí: Tiền vệ

24

Mikanovic, Dino

Vị trí: Hậu vệ

27

Pokatilov, Stas

Vị trí: Thủ môn

28

Nurmugamet, Rifat

Vị trí: Tiền đạo

Shvyrev, Vyacheslav

Vị trí: Tiền đạo