FC Inter Turku

Quốc tịch : Finland | Sân nhà: Veritas Stadium | Sức chứa: 9,300

HUẤN LUYỆN VIÊN

Riveiro, Jose
Riveiro, Jose

CẦU THỦ

Ojala, Matias

Ojala, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Engstrom, Jesper

Engstrom, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

Kallman, Benjamin

Kallman, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

Ketting, Rick

Ketting, Rick

Vị trí: Hậu vệ

Haukioja, Martti

Haukioja, Martti

Vị trí: Hậu vệ

Annan, Anthony
2

Annan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Hamalainen, Juuso
3

Hamalainen, Juuso

Vị trí: Hậu vệ

Tenho, Miro
4

Tenho, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Klinkenberg, Frederikus
5

Klinkenberg, Frederikus

Vị trí: Hậu vệ

Klinkenberg, Daan
5

Klinkenberg, Daan

Vị trí: Hậu vệ

Ntankeu Yves, Daniel Kamy
6

Ntankeu Yves, Daniel Kamy

Vị trí: Hậu vệ

Muniz, Alvaro
8

Muniz, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

Valencic, Filip
10

Valencic, Filip

Vị trí: Tiền đạo

Ademi, Albion
11

Ademi, Albion

Vị trí: Tiền đạo

Moisander, Henrik
12

Moisander, Henrik

Vị trí: Thủ môn

Marttinen, Aati
13

Marttinen, Aati

Vị trí: Thủ môn

Mastokangas, Elias
14

Mastokangas, Elias

Vị trí: Tiền vệ

Furuholm, Timo
15

Furuholm, Timo

Vị trí: Tiền đạo

Markkula, Niko
16

Markkula, Niko

Vị trí: Hậu vệ

Ojala, Mika
17

Ojala, Mika

Vị trí: Tiền vệ

Viholainen, Lassi
18

Viholainen, Lassi

Vị trí: Tiền đạo

Paananen, Aleksi
19

Paananen, Aleksi

Vị trí: Tiền vệ

Boakai, Hanson
20

Boakai, Hanson

Vị trí: Tiền vệ

Maenpaa, Niilo
21

Maenpaa, Niilo

Vị trí: Tiền vệ

Hoskonen, Arttu
22

Hoskonen, Arttu

Vị trí: Hậu vệ

Jarvisto, Joona
24

Jarvisto, Joona

Vị trí: Tiền vệ

Kuningas, Mikko
25

Kuningas, Mikko

Vị trí: Tiền vệ

Ruane, Connor
26

Ruane, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Louhela, Mikke
28

Louhela, Mikke

Vị trí: Tiền đạo

Al Bermanei, Mohammed
30

Al Bermanei, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Riveiro, Jose
Riveiro, Jose

CẦU THỦ

Ojala, Matias
0

Ojala, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Engstrom, Jesper
0

Engstrom, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

Kallman, Benjamin
0

Kallman, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

Ketting, Rick
0

Ketting, Rick

Vị trí: Hậu vệ

Haukioja, Martti
0

Haukioja, Martti

Vị trí: Hậu vệ

Annan, Anthony
2

Annan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Hamalainen, Juuso
3

Hamalainen, Juuso

Vị trí: Hậu vệ

Tenho, Miro
4

Tenho, Miro

Vị trí: Hậu vệ

Klinkenberg, Frederikus
5

Klinkenberg, Frederikus

Vị trí: Hậu vệ

Klinkenberg, Daan
5

Klinkenberg, Daan

Vị trí: Hậu vệ

Ntankeu Yves, Daniel Kamy
6

Ntankeu Yves, Daniel Kamy

Vị trí: Hậu vệ

Muniz, Alvaro
8

Muniz, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

Valencic, Filip
10

Valencic, Filip

Vị trí: Tiền đạo

Ademi, Albion
11

Ademi, Albion

Vị trí: Tiền đạo

Moisander, Henrik
12

Moisander, Henrik

Vị trí: Thủ môn

Marttinen, Aati
13

Marttinen, Aati

Vị trí: Thủ môn

Mastokangas, Elias
14

Mastokangas, Elias

Vị trí: Tiền vệ

Furuholm, Timo
15

Furuholm, Timo

Vị trí: Tiền đạo

Markkula, Niko
16

Markkula, Niko

Vị trí: Hậu vệ

Ojala, Mika
17

Ojala, Mika

Vị trí: Tiền vệ

Viholainen, Lassi
18

Viholainen, Lassi

Vị trí: Tiền đạo

Paananen, Aleksi
19

Paananen, Aleksi

Vị trí: Tiền vệ

Boakai, Hanson
20

Boakai, Hanson

Vị trí: Tiền vệ

Maenpaa, Niilo
21

Maenpaa, Niilo

Vị trí: Tiền vệ

Hoskonen, Arttu
22

Hoskonen, Arttu

Vị trí: Hậu vệ

Jarvisto, Joona
24

Jarvisto, Joona

Vị trí: Tiền vệ

Kuningas, Mikko
25

Kuningas, Mikko

Vị trí: Tiền vệ

Ruane, Connor
26

Ruane, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Louhela, Mikke
28

Louhela, Mikke

Vị trí: Tiền đạo

Al Bermanei, Mohammed
30

Al Bermanei, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ