FC Inter Turku

Quốc gia : Finland | Sân nhà: Veritas Stadium | Sức chứa: 9,300

FC Inter Turku

FC Inter Turku

Quốc gia : Finland | Sân nhà: Veritas Stadium | | Sức chứa: 9,300

FC Inter Turku

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Riveiro, Jose

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Ojala Matias
0

Tiền vệ

Quốc gia: Finland

28/02/1995

Ojala Matias
0

Tiền vệ

28/02/1995

Engstrom Jesper
0

Hậu vệ

Quốc gia: Finland

24/04/1992

Engstrom Jesper
0

Hậu vệ

24/04/1992

Kallman Benjamin
0

Tiền đạo

Quốc gia: Finland

17/06/1998

Kallman Benjamin
0

Tiền đạo

17/06/1998

Ketting Rick
0

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

15/01/1996

Ketting Rick
0

Hậu vệ

15/01/1996

Haukioja Martti
0

Hậu vệ

Quốc gia: Finland

06/10/1999

Haukioja Martti
0

Hậu vệ

06/10/1999

Annan Anthony
2

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

21/07/1986

Annan Anthony
2

Tiền vệ

21/07/1986

Hamalainen Juuso
3

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

08/12/1993

Hamalainen Juuso
3

Hậu vệ

08/12/1993

Tehno Miro
4

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

02/04/1995

Tehno Miro
4

Hậu vệ

02/04/1995

Klinkenberg, Frederikus
5

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

12/01/1996

Klinkenberg, Frederikus
5

Hậu vệ

12/01/1996

Klinkenberg Daan
5

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

12/01/1996

Klinkenberg Daan
5

Hậu vệ

12/01/1996

Ntankeu Yves Daniel Kamy
6

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

08/03/1996

Ntankeu Yves Daniel Kamy
6

Hậu vệ

08/03/1996

Muniz, Alvaro
8

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

07/09/1988

Muniz, Alvaro
8

Tiền vệ

07/09/1988

Valencic Filip
10

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

07/01/1992

Valencic Filip
10

Tiền đạo

07/01/1992

Albion Ademi
11

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

19/02/1999

Albion Ademi
11

Tiền đạo

19/02/1999

Moisander Henrik
12

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

29/09/1985

Moisander Henrik
12

Thủ môn

29/09/1985

Marttinen Aati
13

Thủ môn

Quốc gia: Phần Lan

26/12/1997

Marttinen Aati
13

Thủ môn

26/12/1997

Mastokangas Elias
14

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

01/02/2001

Mastokangas Elias
14

Tiền vệ

01/02/2001

Furuholm Timo
15

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

11/10/1987

Furuholm Timo
15

Tiền đạo

11/10/1987

Markkula Niko
16

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

27/06/1990

Markkula Niko
16

Hậu vệ

27/06/1990

Ojala Mika
17

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

21/06/1988

Ojala Mika
17

Tiền vệ

21/06/1988

Viholainen Lassi
18

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

16/06/1999

Viholainen Lassi
18

Tiền đạo

16/06/1999

Aleksi Paananen
19

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

25/01/1993

Aleksi Paananen
19

Tiền vệ

25/01/1993

Boakai Hanson
20

Tiền vệ

Quốc gia: Canada

28/10/1996

Boakai Hanson
20

Tiền vệ

28/10/1996

Maenpaa Niilo
21

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

14/01/1998

Maenpaa Niilo
21

Tiền vệ

14/01/1998

Hoskonen Arttu
22

Hậu vệ

Quốc gia: Phần Lan

16/04/1997

Hoskonen Arttu
22

Hậu vệ

16/04/1997

Jarvisto Joona
24

Tiền vệ

Quốc gia: Finland

29/12/1996

Jarvisto Joona
24

Tiền vệ

29/12/1996

Kuningas Mikko
25

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

30/07/1996

Kuningas Mikko
25

Tiền vệ

30/07/1996

Ruane, Connor
26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/11/1993

Ruane, Connor
26

Hậu vệ

15/11/1993

Louhela, Mikke
28

Tiền đạo

Quốc gia: Phần Lan

29/05/1997

Louhela, Mikke
28

Tiền đạo

29/05/1997

Al Bermanei, Mohammed
30

Tiền vệ

Quốc gia: Phần Lan

27/03/2001

Al Bermanei, Mohammed
30

Tiền vệ

27/03/2001