fc flora tallinn

Tallinn - Estonia

Quốc tịch : Estonia | Sân nhà: A. Le Coq Arena | Sức chứa: 15,000

Logo FC FLORA TALLINN

HUẤN LUYỆN VIÊN

Henn, Jurgen

CẦU THỦ

1

Paplavskis, Ingmar Krister

Vị trí: Thủ môn

2

Kuusk, Marten

Vị trí: Hậu vệ

5

Kreida, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

7

Liivak, Frank

Vị trí: Tiền đạo

8

Ainsalu, Mihkel

Vị trí: Tiền vệ

9

Alliku, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

10

Miller, Martin

Vị trí: Tiền vệ

14

Vassiljev, Konstantin

Vị trí: Tiền vệ

16

Nurmela, Anselmi

Vị trí: Hậu vệ

17

Lukka, Marco

Vị trí: Hậu vệ

18

Lilander, Michael

Vị trí: Hậu vệ

19

Kams, Gert

Vị trí: Hậu vệ

22

Domov, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

23

Tuhkanen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

24

Purg, Henrik

Vị trí: Hậu vệ

33

Aland, Richard

Vị trí: Thủ môn

35

Poom, Markus

Vị trí: Tiền vệ

43

Seppik, Markkus

Vị trí: Hậu vệ

45

Jarvelaid, Henri

Vị trí: Tiền vệ

48

Suvinomm, Ralf-Sander

Vị trí: Hậu vệ

50

Sorga, Erik

Vị trí: Tiền đạo

70

Mannilaan, Mattias

Vị trí: Tiền đạo

72

Riiberg, Herol

Vị trí: Tiền vệ

77

Lapa, Kristen

Vị trí: Thủ môn

99

Sinyavskiy, Vlasiy

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Henn, Jurgen

CẦU THỦ

1

Paplavskis, Ingmar Krister

Vị trí: Thủ môn

2

Kuusk, Marten

Vị trí: Hậu vệ

5

Kreida, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

7

Liivak, Frank

Vị trí: Tiền đạo

8

Ainsalu, Mihkel

Vị trí: Tiền vệ

9

Alliku, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

10

Miller, Martin

Vị trí: Tiền vệ

14

Vassiljev, Konstantin

Vị trí: Tiền vệ

16

Nurmela, Anselmi

Vị trí: Hậu vệ

17

Lukka, Marco

Vị trí: Hậu vệ

18

Lilander, Michael

Vị trí: Hậu vệ

19

Kams, Gert

Vị trí: Hậu vệ

22

Domov, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

23

Tuhkanen, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

24

Purg, Henrik

Vị trí: Hậu vệ

33

Aland, Richard

Vị trí: Thủ môn

35

Poom, Markus

Vị trí: Tiền vệ

43

Seppik, Markkus

Vị trí: Hậu vệ

45

Jarvelaid, Henri

Vị trí: Tiền vệ

48

Suvinomm, Ralf-Sander

Vị trí: Hậu vệ

50

Sorga, Erik

Vị trí: Tiền đạo

70

Mannilaan, Mattias

Vị trí: Tiền đạo

72

Riiberg, Herol

Vị trí: Tiền vệ

77

Lapa, Kristen

Vị trí: Thủ môn

99

Sinyavskiy, Vlasiy

Vị trí: Hậu vệ