fotbal club fcsb

Bucharest - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: National Arena | Sức chứa: 55,600

Fotbal Club FCSB

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vintila, Arges Bogdan
Vintila, Arges Bogdan

CẦU THỦ

Poiana, Ionut

Poiana, Ionut

Vị trí: Thủ môn

Cretu, Valentin
2

Cretu, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

Pantiru, Ionut
3

Pantiru, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Manea, Cristian
4

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

Pintili, Mihai
5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Nedelcu, Dragos
6

Nedelcu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Filip, Lucian
8

Filip, Lucian

Vị trí: Tiền vệ

Gnohere, Harlem
9

Gnohere, Harlem

Vị trí: Tiền đạo

Tanase, Florin
10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

Morutan, Olimpiu
11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

Niga, Toma
12

Niga, Toma

Vị trí: Thủ môn

Moutinho, Thierry
14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Momcilovic, Marko
15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Planic, Bogdan
16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Cristea, Iulian
17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

Soiledis, Aristidis
18

Soiledis, Aristidis

Vị trí: Tiền vệ

Vina, Ionut
20

Vina, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Hora, Ioan
21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

Popescu, Ovidiu
23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

Salomao
24

Salomao

Vị trí: Tiền vệ

Perianu, Ovidiu
25

Perianu, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

Oaida, Razvan
26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Gikiewicz, Lukasz
27

Gikiewicz, Lukasz

Vị trí: Tiền đạo

Ardelean, Laurentiu
30

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

Botezau, Marian
31

Botezau, Marian

Vị trí: Hậu vệ

Balgradean, Cristian
34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

Chorbadzhiyski, Bozhidar
48

Chorbadzhiyski, Bozhidar

Vị trí: Hậu vệ

Tsoumou, Juvhel
49

Tsoumou, Juvhel

Vị trí: Tiền đạo

Belu, Claudiu
70

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

Stan, Alexandru
77

Stan, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Popa, Adrian
88

Popa, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Romeo
92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

Man, Dennis
98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

Vlad, Andrei Daniel
99

Vlad, Andrei Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vintila, Arges Bogdan
Vintila, Arges Bogdan

CẦU THỦ

Poiana, Ionut

Poiana, Ionut

Vị trí: Thủ môn

Cretu, Valentin
2

Cretu, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

Pantiru, Ionut
3

Pantiru, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Manea, Cristian
4

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

Pintili, Mihai
5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Nedelcu, Dragos
6

Nedelcu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Filip, Lucian
8

Filip, Lucian

Vị trí: Tiền vệ

Gnohere, Harlem
9

Gnohere, Harlem

Vị trí: Tiền đạo

Tanase, Florin
10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

Morutan, Olimpiu
11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

Niga, Toma
12

Niga, Toma

Vị trí: Thủ môn

Moutinho, Thierry
14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Momcilovic, Marko
15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Planic, Bogdan
16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Cristea, Iulian
17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

Soiledis, Aristidis
18

Soiledis, Aristidis

Vị trí: Tiền vệ

Vina, Ionut
20

Vina, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Hora, Ioan
21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

Popescu, Ovidiu
23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

Salomao
24

Salomao

Vị trí: Tiền vệ

Perianu, Ovidiu
25

Perianu, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

Oaida, Razvan
26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Gikiewicz, Lukasz
27

Gikiewicz, Lukasz

Vị trí: Tiền đạo

Ardelean, Laurentiu
30

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

Botezau, Marian
31

Botezau, Marian

Vị trí: Hậu vệ

Balgradean, Cristian
34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

Chorbadzhiyski, Bozhidar
48

Chorbadzhiyski, Bozhidar

Vị trí: Hậu vệ

Tsoumou, Juvhel
49

Tsoumou, Juvhel

Vị trí: Tiền đạo

Belu, Claudiu
70

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

Stan, Alexandru
77

Stan, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Popa, Adrian
88

Popa, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Romeo
92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

Man, Dennis
98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

Vlad, Andrei Daniel
99

Vlad, Andrei Daniel

Vị trí: Thủ môn