fotbal club fcsb

Bucharest - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: National Arena | Sức chứa: 55,600

Logo Fotbal Club FCSB

HUẤN LUYỆN VIÊN

Teja, Mihai

CẦU THỦ

4

Mihai Balasa

Vị trí: Hậu vệ

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

6

Nedelcu, Dragos-Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

8

Lucian Filip

Vị trí: Hậu vệ

9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

12

Ducan, Razvan Cristian

Vị trí: Thủ môn

13

Junior Morais

Vị trí: Hậu vệ

15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

20

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

24

Raul Rusescu

Vị trí: Tiền đạo

27

Adrian Marius Stoian

Vị trí: Tiền đạo

28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

33

Zamfir, Radu

Vị trí: Hậu vệ

34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

42

Toma, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

70

Matei, Florentin

Vị trí: Tiền vệ

77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

80

Teixeira, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Bota, Theodor

Vị trí: Tiền đạo

92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Teja, Mihai

CẦU THỦ

4

Mihai Balasa

Vị trí: Hậu vệ

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

6

Nedelcu, Dragos-Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

8

Lucian Filip

Vị trí: Hậu vệ

9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

12

Ducan, Razvan Cristian

Vị trí: Thủ môn

13

Junior Morais

Vị trí: Hậu vệ

15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

20

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

24

Raul Rusescu

Vị trí: Tiền đạo

27

Adrian Marius Stoian

Vị trí: Tiền đạo

28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

33

Zamfir, Radu

Vị trí: Hậu vệ

34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

42

Toma, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

70

Matei, Florentin

Vị trí: Tiền vệ

77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

80

Teixeira, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Bota, Theodor

Vị trí: Tiền đạo

92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo