fotbal club fcsb

Bucharest - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: National Arena | Sức chứa: 55,600

Fotbal Club FCSB

HUẤN LUYỆN VIÊN

Andronache, Virgil
Andronache, Virgil

CẦU THỦ

Poiana, Ionut

Poiana, Ionut

Vị trí: Thủ môn

Cretu, Valentin
2

Cretu, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

Pantiru, Ionut
3

Pantiru, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Pintili, Mihai
5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Nedelcu, Dragos
6

Nedelcu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Lucian Filip
8

Lucian Filip

Vị trí: Tiền vệ

Gnohere, Harlem-Eddy
9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

Tanase, Florin
10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

Morutan, Olimpiu
11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

Ducan, Razvan
12

Ducan, Razvan

Vị trí: Thủ môn

Niga, Toma
12

Niga, Toma

Vị trí: Thủ môn

Ferreira, Tiago

Ferreira, Tiago

Vị trí: Hậu vệ

Moutinho, Thierry
14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Momcilovic, Marko
15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Planic, Bogdan
16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Cristea, Iulian
17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

Aristidis Soiledis
18

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

Vina, Ionut
20

Vina, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Hora, Ioan
21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

Serban, Sorin
22

Serban, Sorin

Vị trí: Hậu vệ

Popescu, Ovidiu
23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

Diogo Salomao
24

Diogo Salomao

Vị trí: Tiền vệ

Perianu, Ovidiu
25

Perianu, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

Oaida, Razvan
26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Gikiewicz, Lukasz
27

Gikiewicz, Lukasz

Vị trí: Tiền đạo

Mihai Roman
28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

Ardelean, Laurentiu
30

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

Botezau, Marian
31

Botezau, Marian

Vị trí: Hậu vệ

Balgradean, Cristian
34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

Belu, Claudiu
70

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

Marc, Andrei
73

Marc, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Stan, Constantin
77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

Popa, Adrian
88

Popa, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Romeo
92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

Man, Dennis
98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

Vlad, Daniel
99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Andronache, Virgil
Andronache, Virgil

CẦU THỦ

Poiana, Ionut

Poiana, Ionut

Vị trí: Thủ môn

Cretu, Valentin
2

Cretu, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

Pantiru, Ionut
3

Pantiru, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Pintili, Mihai
5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Nedelcu, Dragos
6

Nedelcu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Lucian Filip
8

Lucian Filip

Vị trí: Tiền vệ

Gnohere, Harlem-Eddy
9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

Tanase, Florin
10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

Morutan, Olimpiu
11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

Ducan, Razvan
12

Ducan, Razvan

Vị trí: Thủ môn

Niga, Toma
12

Niga, Toma

Vị trí: Thủ môn

Ferreira, Tiago

Ferreira, Tiago

Vị trí: Hậu vệ

Moutinho, Thierry
14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

Momcilovic, Marko
15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Planic, Bogdan
16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Cristea, Iulian
17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

Aristidis Soiledis
18

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

Vina, Ionut
20

Vina, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

Hora, Ioan
21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

Serban, Sorin
22

Serban, Sorin

Vị trí: Hậu vệ

Popescu, Ovidiu
23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

Diogo Salomao
24

Diogo Salomao

Vị trí: Tiền vệ

Perianu, Ovidiu
25

Perianu, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

Oaida, Razvan
26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Gikiewicz, Lukasz
27

Gikiewicz, Lukasz

Vị trí: Tiền đạo

Mihai Roman
28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

Ardelean, Laurentiu
30

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

Botezau, Marian
31

Botezau, Marian

Vị trí: Hậu vệ

Balgradean, Cristian
34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

Belu, Claudiu
70

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

Marc, Andrei
73

Marc, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Stan, Constantin
77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

Popa, Adrian
88

Popa, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Romeo
92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

Man, Dennis
98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

Vlad, Daniel
99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn