fotbal club fcsb

Bucharest - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: National Arena | Sức chứa: 55,600

Logo Fotbal Club FCSB

HUẤN LUYỆN VIÊN

Teja, Mihai

CẦU THỦ

4

Mihai Balasa

Vị trí: Hậu vệ

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

6

Nedelcu, Dragos-Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

8

Lucian Filip

Vị trí: Hậu vệ

9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

12

Ducan, Razvan Cristian

Vị trí: Thủ môn

13

Junior Morais

Vị trí: Hậu vệ

15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

20

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

24

Raul Rusescu

Vị trí: Tiền đạo

27

Adrian Marius Stoian

Vị trí: Tiền đạo

28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

33

Zamfir, Radu

Vị trí: Hậu vệ

34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

42

Toma, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

70

Matei, Florentin

Vị trí: Tiền vệ

77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

80

Teixeira, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Bota, Theodor

Vị trí: Tiền đạo

92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Teja, Mihai

CẦU THỦ

4

Mihai Balasa

Vị trí: Hậu vệ

Belu, Claudiu

Vị trí: Hậu vệ

5

Pintili, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

6

Nedelcu, Dragos-Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Ardelean, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

8

Lucian Filip

Vị trí: Hậu vệ

9

Gnohere, Harlem-Eddy

Vị trí: Tiền đạo

10

Tanase, Florin

Vị trí: Tiền đạo

11

Morutan, Olimpiu

Vị trí: Tiền vệ

12

Ducan, Razvan Cristian

Vị trí: Thủ môn

13

Junior Morais

Vị trí: Hậu vệ

15

Momcilovic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

16

Planic, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

17

Cristea, Iulian

Vị trí: Tiền vệ

20

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

21

Hora, Ioan

Vị trí: Tiền đạo

23

Popescu, Ovidiu

Vị trí: Hậu vệ

24

Raul Rusescu

Vị trí: Tiền đạo

27

Adrian Marius Stoian

Vị trí: Tiền đạo

28

Mihai Roman

Vị trí: Tiền vệ

33

Zamfir, Radu

Vị trí: Hậu vệ

34

Balgradean, Cristian

Vị trí: Thủ môn

42

Toma, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

70

Matei, Florentin

Vị trí: Tiền vệ

77

Stan, Constantin

Vị trí: Tiền vệ

80

Teixeira, Filipe

Vị trí: Tiền vệ

98

Man, Dennis

Vị trí: Tiền vệ

99

Vlad, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Bota, Theodor

Vị trí: Tiền đạo

92

Nita, Romeo

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Teja, Mihai

Quốc gia: Romani

Cầu thủ
4

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

14/01/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

07/11/1993

5

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

09/11/1984

6

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

16/02/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

08/02/2001

7

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

10/04/1998

8

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

25/09/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

11/02/1988

10

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

30/12/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

25/04/1999

12

Thủ môn

Quốc gia: Romani

09/02/2001

13

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

22/07/1986

15

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

11/06/1987

16

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

19/01/1992

17

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

17/07/1994

20

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

26/03/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

21/08/1988

23

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

27/02/1994

24

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

09/07/1988

27

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

11/02/1991

28

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

16/11/1984

33

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

02/07/2001

34

Thủ môn

Quốc gia: Romani

21/03/1988

42

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

22/04/2000

70

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

15/04/1993

77

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

07/02/1989

80

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

02/10/1980

98

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

26/08/1998

99

Thủ môn

Quốc gia: Romani

14/04/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

24/05/1997

92

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

01/01/1970

728x90
130x300
130x300