Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

fc eindhoven

Eindhoven - Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: Jan Louwers Stadion | Sức chứa: 4,600

Logo FC Eindhoven

HUẤN LUYỆN VIÊN

de Sousa Nascimento, David

CẦU THỦ

1

Swinkels, Ruud

Vị trí: Thủ môn

Odunze, TJ

Vị trí: Thủ môn

2

Klooster, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

3

Seedorf, Colin

Vị trí: Hậu vệ

4

Heyden, Siebe

Vị trí: Tiền vệ

6

Essikal, Karim

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Alvin

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabangu, Elton

Vị trí: Tiền vệ

10

Boomen, Branco

Vị trí: Tiền vệ

11

Bourard, Samy

Vị trí: Tiền vệ

12

Smit, Guy

Vị trí: Thủ môn

15

Rigino Cicilia

Vị trí: Tiền đạo

16

Loof, Augustine

Vị trí: Hậu vệ

17

Lopes, Marcelo

Vị trí: Tiền đạo

19

Drabbels, Sep

Vị trí: Tiền vệ

20

Waterschoot, Niels

Vị trí: Hậu vệ

20

Sam, Elisha

Vị trí: Tiền đạo

21

Faber, Cas

Vị trí: Hậu vệ

22

Raaijmakers, Niels

Vị trí: Tiền đạo

23

Leidelmeijer, Max

Vị trí: Tiền đạo

25

de Rooij, Kaj

Vị trí: Tiền đạo

26

Vermeulen, Valentino

Vị trí: Hậu vệ

26

Chilala, Keci

Vị trí: Tiền vệ

26

Vercoelen, Gijs

Vị trí:

27

Vermeulen, Joran

Vị trí: Tiền đạo

28

Boomkens, Timo

Vị trí: Tiền vệ

28

Janssen, Jarno

Vị trí: Hậu vệ

28

Van Otterdijk, Gijs

Vị trí: Tiền đạo

29

Idzes, Jay

Vị trí: Tiền vệ

30

Bergsen, Menno

Vị trí: Thủ môn

35

Rochdi Achenteh

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

de Sousa Nascimento, David

CẦU THỦ

1

Swinkels, Ruud

Vị trí: Thủ môn

Odunze, TJ

Vị trí: Thủ môn

2

Klooster, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

3

Seedorf, Colin

Vị trí: Hậu vệ

4

Heyden, Siebe

Vị trí: Tiền vệ

6

Essikal, Karim

Vị trí: Tiền vệ

7

Daniels, Alvin

Vị trí: Tiền đạo

8

Kabangu, Elton

Vị trí: Tiền vệ

10

Boomen, Branco

Vị trí: Tiền vệ

11

Bourard, Samy

Vị trí: Tiền vệ

12

Smit, Guy

Vị trí: Thủ môn

15

Rigino Cicilia

Vị trí: Tiền đạo

16

Loof, Augustine

Vị trí: Hậu vệ

17

Lopes, Marcelo

Vị trí: Tiền đạo

19

Drabbels, Sep

Vị trí: Tiền vệ

20

Waterschoot, Niels

Vị trí: Hậu vệ

20

Sam, Elisha

Vị trí: Tiền đạo

21

Faber, Cas

Vị trí: Hậu vệ

22

Raaijmakers, Niels

Vị trí: Tiền đạo

23

Leidelmeijer, Max

Vị trí: Tiền đạo

25

de Rooij, Kaj

Vị trí: Tiền đạo

26

Vermeulen, Valentino

Vị trí: Hậu vệ

26

Chilala, Keci

Vị trí: Tiền vệ

26

Vercoelen, Gijs

Vị trí:

27

Vermeulen, Joran

Vị trí: Tiền đạo

28

Boomkens, Timo

Vị trí: Tiền vệ

28

Janssen, Jarno

Vị trí: Hậu vệ

28

Van Otterdijk, Gijs

Vị trí: Tiền đạo

29

Idzes, Jay

Vị trí: Tiền vệ

30

Bergsen, Menno

Vị trí: Thủ môn

35

Rochdi Achenteh

Vị trí: Hậu vệ