fc den bosch

's-Hertogenbosch - Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: Stadion de Vliert | Sức chứa: 9,000

Logo FC Den Bosch

HUẤN LUYỆN VIÊN

Beekmans, Paul

CẦU THỦ

1

Steen, Wouter

Vị trí: Thủ môn

3

Vaisanen, Leo

Vị trí: Hậu vệ

4

Kersten, Sam

Vị trí: Hậu vệ

5

Jordy van der Winden

Vị trí: Hậu vệ

6

Son, Jens

Vị trí: Tiền vệ

7

Blimmel, Sven

Vị trí: Tiền vệ

8

Marchioni, Julian

Vị trí: Tiền vệ

9

Kaars, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

9

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

10

Belframe, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

11

Danny Verbeek

Vị trí: Tiền đạo

12

Oulad Omar, Imran

Vị trí: Tiền vệ

13

Velkov, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

14

Azizov, Ziya

Vị trí: Tiền vệ

14

Brahim Darri

Vị trí: Tiền đạo

15

Romat, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

16

Felida, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

17

Bouyaghlafen, Oussama

Vị trí: Tiền đạo

18

Sande, Jort

Vị trí: Tiền đạo

19

Deijl, Mats

Vị trí: Hậu vệ

19

Vincent Vermeij

Vị trí: Tiền đạo

20

Brouwers, Luuk

Vị trí: Tiền đạo

21

Leijten, Nick

Vị trí: Thủ môn

22

Carolina, Jurich

Vị trí: Hậu vệ

23

Sikking, Konrad

Vị trí: Thủ môn

24

Khammas, Amine

Vị trí: Hậu vệ

25

Danny Holla

Vị trí: Tiền vệ

29

Hoffman, Dilivio

Vị trí: Tiền vệ

31

van Dijk, Steven

Vị trí: Thủ môn

33

Voets, Robin

Vị trí: Hậu vệ

50

Menno Heus

Vị trí: Thủ môn

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Beekmans, Paul

CẦU THỦ

1

Steen, Wouter

Vị trí: Thủ môn

3

Vaisanen, Leo

Vị trí: Hậu vệ

4

Kersten, Sam

Vị trí: Hậu vệ

5

Jordy van der Winden

Vị trí: Hậu vệ

6

Son, Jens

Vị trí: Tiền vệ

7

Blimmel, Sven

Vị trí: Tiền vệ

8

Marchioni, Julian

Vị trí: Tiền vệ

9

Kaars, Dennis

Vị trí: Tiền đạo

9

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

10

Belframe, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

11

Danny Verbeek

Vị trí: Tiền đạo

12

Oulad Omar, Imran

Vị trí: Tiền vệ

13

Velkov, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

14

Azizov, Ziya

Vị trí: Tiền vệ

14

Brahim Darri

Vị trí: Tiền đạo

15

Romat, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

16

Felida, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

17

Bouyaghlafen, Oussama

Vị trí: Tiền đạo

18

Sande, Jort

Vị trí: Tiền đạo

19

Deijl, Mats

Vị trí: Hậu vệ

19

Vincent Vermeij

Vị trí: Tiền đạo

20

Brouwers, Luuk

Vị trí: Tiền đạo

21

Leijten, Nick

Vị trí: Thủ môn

22

Carolina, Jurich

Vị trí: Hậu vệ

23

Sikking, Konrad

Vị trí: Thủ môn

24

Khammas, Amine

Vị trí: Hậu vệ

25

Danny Holla

Vị trí: Tiền vệ

29

Hoffman, Dilivio

Vị trí: Tiền vệ

31

van Dijk, Steven

Vị trí: Thủ môn

33

Voets, Robin

Vị trí: Hậu vệ

50

Menno Heus

Vị trí: Thủ môn

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo