FC Cincinnati

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Nippert Stadium | Sức chứa: 40,000

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Haris Medunjanin

Haris Medunjanin

Vị trí: Tiền vệ

Pettersson Tom

Pettersson Tom

Vị trí: Hậu vệ

Lundt, Ben

Lundt, Ben

Vị trí: Thủ môn

Abdul-Salaam Saad

Abdul-Salaam Saad

Vị trí: Hậu vệ

Vazquez Brandon

Vazquez Brandon

Vị trí: Tiền đạo

Bailey, Zico

Bailey, Zico

Vị trí: Hậu vệ

Ortiz, Rey

Ortiz, Rey

Vị trí: Tiền vệ

Garza Greg
4

Garza Greg

Vị trí: Tiền vệ

Hagglund Nick
14

Hagglund Nick

Vị trí: Hậu vệ

Mathieu Deplagne
17

Mathieu Deplagne

Vị trí: Hậu vệ

Richey Spencer
18

Richey Spencer

Vị trí: Thủ môn

Gdula, Logan
21

Gdula, Logan

Vị trí: Hậu vệ

Przemyslaw Tyton
22

Przemyslaw Tyton

Vị trí: Thủ môn

Maikel Van der Werff
23

Maikel Van der Werff

Vị trí: Hậu vệ

Amaya, Frankie
24

Amaya, Frankie

Vị trí: Tiền vệ

McCabe Thomas
26

McCabe Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Alashe Fatai
27

Alashe Fatai

Vị trí: Tiền vệ

Manneh Kekuta
31

Manneh Kekuta

Vị trí: Tiền vệ

Caleb Stanko
33

Caleb Stanko

Vị trí: Tiền vệ

Joseph-Claude Gyau
36

Joseph-Claude Gyau

Vị trí: Tiền vệ

Ndam Hassan
47

Ndam Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Dally, Rashawn
81

Dally, Rashawn

Vị trí: Tiền đạo

Gutman, Andrew
96

Gutman, Andrew

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Haris Medunjanin
0

Haris Medunjanin

Vị trí: Tiền vệ

Pettersson Tom
0

Pettersson Tom

Vị trí: Hậu vệ

Lundt, Ben
0

Lundt, Ben

Vị trí: Thủ môn

Abdul-Salaam Saad
0

Abdul-Salaam Saad

Vị trí: Hậu vệ

Vazquez Brandon
0

Vazquez Brandon

Vị trí: Tiền đạo

Bailey, Zico
0

Bailey, Zico

Vị trí: Hậu vệ

Ortiz, Rey
0

Ortiz, Rey

Vị trí: Tiền vệ

Garza Greg
4

Garza Greg

Vị trí: Tiền vệ

Hagglund Nick
14

Hagglund Nick

Vị trí: Hậu vệ

Mathieu Deplagne
17

Mathieu Deplagne

Vị trí: Hậu vệ

Richey Spencer
18

Richey Spencer

Vị trí: Thủ môn

Gdula, Logan
21

Gdula, Logan

Vị trí: Hậu vệ

Przemyslaw Tyton
22

Przemyslaw Tyton

Vị trí: Thủ môn

Maikel Van der Werff
23

Maikel Van der Werff

Vị trí: Hậu vệ

Amaya, Frankie
24

Amaya, Frankie

Vị trí: Tiền vệ

McCabe Thomas
26

McCabe Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Alashe Fatai
27

Alashe Fatai

Vị trí: Tiền vệ

Manneh Kekuta
31

Manneh Kekuta

Vị trí: Tiền vệ

Caleb Stanko
33

Caleb Stanko

Vị trí: Tiền vệ

Joseph-Claude Gyau
36

Joseph-Claude Gyau

Vị trí: Tiền vệ

Ndam Hassan
47

Ndam Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Dally, Rashawn
81

Dally, Rashawn

Vị trí: Tiền đạo

Gutman, Andrew
96

Gutman, Andrew

Vị trí: Hậu vệ