FC Chertanovo Moscow

Quốc gia : Russia | Sân nhà: Stadion Salyut | Sức chứa: 2,500

FC Chertanovo Moscow

FC Chertanovo Moscow

Quốc gia : Russia | Sân nhà: Stadion Salyut | | Sức chứa: 2,500

FC Chertanovo Moscow

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Osinjkin, Igor

Quốc gia: Russia

Cầu thủ
Abayev, Ilya
0

Thủ môn

Quốc gia: Russia

02/08/1981

Abayev, Ilya
0

Thủ môn

02/08/1981

Lomaev Ivan
1

Thủ môn

Quốc gia: Russia

21/01/1999

Lomaev Ivan
1

Thủ môn

21/01/1999

Kondakov Egor
3

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

26/11/1998

Kondakov Egor
3

Hậu vệ

26/11/1998

Redkovich Dmitryi
4

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

15/01/1998

Redkovich Dmitryi
4

Hậu vệ

15/01/1998

Kamyshev Ilya
5

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

13/07/1997

Kamyshev Ilya
5

Tiền vệ

13/07/1997

Soldatenkov Aleksandr
6

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

28/12/1996

Soldatenkov Aleksandr
6

Hậu vệ

28/12/1996

Tymenchev Daniil
7

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

14/02/1997

Tymenchev Daniil
7

Tiền vệ

14/02/1997

Vityugov Maksim
8

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

01/02/1998

Vityugov Maksim
8

Tiền vệ

01/02/1998

Sarvelyi Vladislav
9

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

01/10/1997

Sarvelyi Vladislav
9

Tiền đạo

01/10/1997

Rudkovskiy Egor
10

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

04/03/1996

Rudkovskiy Egor
10

Tiền vệ

04/03/1996

Ezhov Roman
11

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

02/09/1997

Ezhov Roman
11

Tiền vệ

02/09/1997

Bartasevich Vladimir
13

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

28/07/1993

Bartasevich Vladimir
13

Hậu vệ

28/07/1993

Prudnikov, Nikolai
17

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

01/01/1998

Prudnikov, Nikolai
17

Tiền đạo

01/01/1998

Pinyaev, Sergey
17

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

02/11/2004

Pinyaev, Sergey
17

Tiền đạo

02/11/2004

Sokolov, Artem
18

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

04/01/2003

Sokolov, Artem
18

Tiền vệ

04/01/2003

Kayneshev Aleksandr
19

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

06/01/1998

Kayneshev Aleksandr
19

Tiền đạo

06/01/1998

Velikorodnyy Dmitry
21

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

06/06/2000

Velikorodnyy Dmitry
21

Tiền vệ

06/06/2000

Zakharov, Andrei
22

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

15/08/1998

Zakharov, Andrei
22

Tiền vệ

15/08/1998

Gorshkov Yuri
23

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

13/03/1999

Gorshkov Yuri
23

Tiền vệ

13/03/1999

Kolesnichenko Kirill
24

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

31/01/2000

Kolesnichenko Kirill
24

Tiền vệ

31/01/2000

Prudev Danyl
25

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

25/03/2000

Prudev Danyl
25

Tiền vệ

25/03/2000

Zavezen
31

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

28/01/1996

Zavezen
31

Tiền đạo

28/01/1996

Zavarukhin Dmitrii
31

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

06/03/2000

Zavarukhin Dmitrii
31

Hậu vệ

06/03/2000

Yavorskiy, Nikita
35

Thủ môn

Quốc gia: Russia

22/01/2002

Yavorskiy, Nikita
35

Thủ môn

22/01/2002

Mikhailov Aleksandr
44

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

21/05/2000

Mikhailov Aleksandr
44

Hậu vệ

21/05/2000

Radionov Aleksandr
55

Thủ môn

Quốc gia: Russia

30/04/1993

Radionov Aleksandr
55

Thủ môn

30/04/1993

Nikitenkov Aleksei
63

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

06/01/2001

Nikitenkov Aleksei
63

Hậu vệ

06/01/2001

Gerchikov Leonid
68

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

17/08/2001

Gerchikov Leonid
68

Hậu vệ

17/08/2001

Suleymanov, Nikita
69

Tiền vệ

Quốc gia: Russia

17/01/2001

Suleymanov, Nikita
69

Tiền vệ

17/01/2001

Abaev Ilya
81

Thủ môn

Quốc gia: Russia

02/08/1981

Abaev Ilya
81

Thủ môn

02/08/1981

Tsypchenko Dmitrii
91

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

29/06/1999

Tsypchenko Dmitrii
91

Tiền đạo

29/06/1999

Molodnyakov, Danila
93

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

04/01/2002

Molodnyakov, Danila
93

Hậu vệ

04/01/2002

Konev, Aleksandr
96

Tiền đạo

Quốc gia: Russia

01/10/2001

Konev, Aleksandr
96

Tiền đạo

01/10/2001

Nadolsky, Aleksandr
99

Hậu vệ

Quốc gia: Russia

09/04/2001

Nadolsky, Aleksandr
99

Hậu vệ

09/04/2001