fc chertanovo moscow

Mát-Xcơ-va - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Stadion Salyut | Sức chứa: 2,500

FC Chertanovo Moscow

HUẤN LUYỆN VIÊN

Osinjkin, Igor
Osinjkin, Igor

CẦU THỦ

Abayev, Ilya

Abayev, Ilya

Vị trí: Thủ môn

Lomaev, Ivan
1

Lomaev, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Parshikov, Vladislav
2

Parshikov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

Kondakov, Egor
3

Kondakov, Egor

Vị trí: Hậu vệ

Redkovich, Dmitryi
4

Redkovich, Dmitryi

Vị trí: Hậu vệ

Kamyshev, Ilya
5

Kamyshev, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Soldatenkov, Aleksandr
6

Soldatenkov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Tymenchev, Daniil
7

Tymenchev, Daniil

Vị trí: Tiền vệ

Vityugov, Maksim
8

Vityugov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Sarvelyi, Vladislav
9

Sarvelyi, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

Rudkovskiy, Egor
10

Rudkovskiy, Egor

Vị trí: Tiền vệ

Ezhov, Roman
11

Ezhov, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Bartasevich, Vladimir
13

Bartasevich, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

Pinyaev, Sergey
17

Pinyaev, Sergey

Vị trí: Tiền đạo

Prudnikov, Nikolai
17

Prudnikov, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

Kayneshev, Aleksandr
19

Kayneshev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Velikorodnyy, Dmitry
21

Velikorodnyy, Dmitry

Vị trí: Tiền vệ

Zakharov, Andrei
22

Zakharov, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

Gorshkov, Iurii
23

Gorshkov, Iurii

Vị trí: Tiền vệ

Kolesnichenko, Kirill
24

Kolesnichenko, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

Prutsev, Danyl
25

Prutsev, Danyl

Vị trí: Tiền vệ

Zavezen, Yuri
31

Zavezen, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Zavarukhin, Dmitrii
31

Zavarukhin, Dmitrii

Vị trí: Hậu vệ

Mikhailov, Aleksandr
44

Mikhailov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Radionov, Aleksandr
55

Radionov, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Nikitenkov, Aleksei
63

Nikitenkov, Aleksei

Vị trí: Hậu vệ

Gerchikov, Leonid
68

Gerchikov, Leonid

Vị trí: Hậu vệ

Suleymanov, Nikita
69

Suleymanov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Abaev, Ilya
81

Abaev, Ilya

Vị trí: Thủ môn

Tsypchenko, Dmitrii
91

Tsypchenko, Dmitrii

Vị trí: Tiền đạo

Konev, Aleksandr
96

Konev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Nadolsky, Aleksandr
99

Nadolsky, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Osinjkin, Igor
Osinjkin, Igor

CẦU THỦ

Abayev, Ilya

Abayev, Ilya

Vị trí: Thủ môn

Lomaev, Ivan
1

Lomaev, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Parshikov, Vladislav
2

Parshikov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

Kondakov, Egor
3

Kondakov, Egor

Vị trí: Hậu vệ

Redkovich, Dmitryi
4

Redkovich, Dmitryi

Vị trí: Hậu vệ

Kamyshev, Ilya
5

Kamyshev, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Soldatenkov, Aleksandr
6

Soldatenkov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Tymenchev, Daniil
7

Tymenchev, Daniil

Vị trí: Tiền vệ

Vityugov, Maksim
8

Vityugov, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Sarvelyi, Vladislav
9

Sarvelyi, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

Rudkovskiy, Egor
10

Rudkovskiy, Egor

Vị trí: Tiền vệ

Ezhov, Roman
11

Ezhov, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Bartasevich, Vladimir
13

Bartasevich, Vladimir

Vị trí: Hậu vệ

Pinyaev, Sergey
17

Pinyaev, Sergey

Vị trí: Tiền đạo

Prudnikov, Nikolai
17

Prudnikov, Nikolai

Vị trí: Tiền đạo

Kayneshev, Aleksandr
19

Kayneshev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Velikorodnyy, Dmitry
21

Velikorodnyy, Dmitry

Vị trí: Tiền vệ

Zakharov, Andrei
22

Zakharov, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

Gorshkov, Iurii
23

Gorshkov, Iurii

Vị trí: Tiền vệ

Kolesnichenko, Kirill
24

Kolesnichenko, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

Prutsev, Danyl
25

Prutsev, Danyl

Vị trí: Tiền vệ

Zavezen, Yuri
31

Zavezen, Yuri

Vị trí: Tiền đạo

Zavarukhin, Dmitrii
31

Zavarukhin, Dmitrii

Vị trí: Hậu vệ

Mikhailov, Aleksandr
44

Mikhailov, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ

Radionov, Aleksandr
55

Radionov, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Nikitenkov, Aleksei
63

Nikitenkov, Aleksei

Vị trí: Hậu vệ

Gerchikov, Leonid
68

Gerchikov, Leonid

Vị trí: Hậu vệ

Suleymanov, Nikita
69

Suleymanov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Abaev, Ilya
81

Abaev, Ilya

Vị trí: Thủ môn

Tsypchenko, Dmitrii
91

Tsypchenko, Dmitrii

Vị trí: Tiền đạo

Konev, Aleksandr
96

Konev, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Nadolsky, Aleksandr
99

Nadolsky, Aleksandr

Vị trí: Hậu vệ