fc chernomorets odessa

Odessa - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Chornomorets Stadium | Sức chứa: 34,164

Logo FC CHERNOMORETS ODESSA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Chervenkov, Angel

CẦU THỦ

1

Litovchenko, Sergey

Vị trí: Thủ môn

3

Trubochkin, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

4

Yarmolenko, Artem

Vị trí: Hậu vệ

5

Ryzhuk, Dmytro

Vị trí: Hậu vệ

8

Golikov, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

10

Goshkoderya, Vitaly

Vị trí: Tiền vệ

11

Morozenko, Evgen

Vị trí: Tiền vệ

12

Kozhukhar, Andrii

Vị trí: Thủ môn

Suaib, Ibrahim

Vị trí: Thủ môn

7

Musolitin, Mykola

Vị trí: Tiền vệ

9

Arzhanov, Volodymyr

Vị trí: Tiền vệ

13

Chorniy, Artem

Vị trí: Tiền vệ

15

Grachov, Glib

Vị trí: Hậu vệ

17

Karnoza, Artur

Vị trí: Tiền vệ

18

Sokolov, Oleg

Vị trí: Hậu vệ

20

Mykhailenko, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ruslan Babenko

Vị trí: Tiền vệ

21

Khameliuk, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

22

Shtohrin, Andrii

Vị trí: Tiền đạo

23

Norenkov, Denis

Vị trí: Tiền vệ

24

Pavlov, Vasiliy

Vị trí: Tiền đạo

25

Koval, Volodimir

Vị trí: Tiền đạo

28

Velev, Vyacheslav

Vị trí: Tiền đạo

33

Mishenko, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

34

Tanchyk, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

64

Mutzers, Robert

Vị trí: Tiền đạo

71

Bezruk, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

77

Ostapenko, Oleg

Vị trí: Hậu vệ

98

Semeniv, Dmytro

Vị trí: Tiền đạo

99

Vilhjalmsson, Arni

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Chervenkov, Angel

CẦU THỦ

1

Litovchenko, Sergey

Vị trí: Thủ môn

3

Trubochkin, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

4

Yarmolenko, Artem

Vị trí: Hậu vệ

5

Ryzhuk, Dmytro

Vị trí: Hậu vệ

8

Golikov, Oleksandr

Vị trí: Hậu vệ

10

Goshkoderya, Vitaly

Vị trí: Tiền vệ

11

Morozenko, Evgen

Vị trí: Tiền vệ

12

Kozhukhar, Andrii

Vị trí: Thủ môn

Suaib, Ibrahim

Vị trí: Thủ môn

7

Musolitin, Mykola

Vị trí: Tiền vệ

9

Arzhanov, Volodymyr

Vị trí: Tiền vệ

13

Chorniy, Artem

Vị trí: Tiền vệ

15

Grachov, Glib

Vị trí: Hậu vệ

17

Karnoza, Artur

Vị trí: Tiền vệ

18

Sokolov, Oleg

Vị trí: Hậu vệ

20

Mykhailenko, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ruslan Babenko

Vị trí: Tiền vệ

21

Khameliuk, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

22

Shtohrin, Andrii

Vị trí: Tiền đạo

23

Norenkov, Denis

Vị trí: Tiền vệ

24

Pavlov, Vasiliy

Vị trí: Tiền đạo

25

Koval, Volodimir

Vị trí: Tiền đạo

28

Velev, Vyacheslav

Vị trí: Tiền đạo

33

Mishenko, Andriy

Vị trí: Hậu vệ

34

Tanchyk, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

64

Mutzers, Robert

Vị trí: Tiền đạo

71

Bezruk, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

77

Ostapenko, Oleg

Vị trí: Hậu vệ

98

Semeniv, Dmytro

Vị trí: Tiền đạo

99

Vilhjalmsson, Arni

Vị trí: Tiền đạo