fc chambly oise

Chambly - Pháp

Quốc tịch : Pháp | Sân nhà: Stade Des Marais | Sức chứa: 1,000

Logo FC CHAMBLY OISE
Huấn luyện viên

Baeckelandt, Jean-Charles

Quốc gia: Pháp

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

27/08/1995

1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

12/02/1983

4

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

01/02/1987

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

20/12/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

24/12/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

29/03/1988

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

15/07/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

03/06/1997

6

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

29/03/1986

7

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

03/07/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/10/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

08/02/1982

11

Hậu vệ

Quốc gia: Guiana thuộc Pháp

24/04/1984

12

Hậu vệ

Quốc gia: Mali

29/08/1986

16

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

15/02/1990

17

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

16/03/1990

18

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

11/12/1995

19

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

24/09/1988

21

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

21/05/1986

22

Tiền vệ

Quốc gia: Haiti

06/12/1985

24

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

24/11/1985

26

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

13/05/1985

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

23/02/1988

27

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

27/07/1992

28

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

04/02/1992

30

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

04/05/1988

31

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

19/03/1992

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

30/03/1989

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

02/07/1994

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

08/08/1996