fc chambly oise

Chambly - Pháp

Quốc tịch : Pháp | Sân nhà: Stade Des Marais | Sức chứa: 1,000

FC CHAMBLY OISE
Keo hiep mot tran Chambly vs Cholet

Kèo hiệp một trận Chambly vs Cholet

access_time 28-03-2019

Chambly có ưu thế lớn được thi đấu trên sân nhà trước Cholet. Điều đó sẽ là hậu thuẫn để họ đạt kết quả tốt sau hiệp một lẫn chung cuộc.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Luzi, Bruno
Luzi, Bruno

CẦU THỦ

Bina, Geraldo

Bina, Geraldo

Vị trí: Thủ môn

Pinoteau, Xavier
1

Pinoteau, Xavier

Vị trí: Thủ môn

Rocher, Freddy
4

Rocher, Freddy

Vị trí: Hậu vệ

Akueson, Gustave

Akueson, Gustave

Vị trí: Hậu vệ

Gasser, Jordan
3

Gasser, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

Jaques, Thibault
5

Jaques, Thibault

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Oumar

Gonzalez, Oumar

Vị trí: Hậu vệ

Vidot, Romain

Vidot, Romain

Vị trí: Tiền vệ

Dore, Guillaue

Dore, Guillaue

Vị trí: Tiền vệ

Rodrigo, Eduardo
6

Rodrigo, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

Kone, Aboubakar
7

Kone, Aboubakar

Vị trí: Tiền đạo

Padovani, Romain
8

Padovani, Romain

Vị trí: Tiền vệ

Lefaix, Kevin
9

Lefaix, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Soubervie, Anthony
11

Soubervie, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Doucoure, Gaharo
12

Doucoure, Gaharo

Vị trí: Hậu vệ

Atrous, Samuel
16

Atrous, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Durimel, Alexandre
17

Durimel, Alexandre

Vị trí: Hậu vệ

Aine, Hugo
18

Aine, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

Doucoure, Lassana
19

Doucoure, Lassana

Vị trí: Hậu vệ

Loriot, Guillaume
21

Loriot, Guillaume

Vị trí: Tiền vệ

Hilaire, Max
22

Hilaire, Max

Vị trí: Tiền vệ

Popelard, John
24

Popelard, John

Vị trí: Hậu vệ

Heloise, Laurent
26

Heloise, Laurent

Vị trí: Tiền vệ

Benmeziane, Samir

Benmeziane, Samir

Vị trí: Tiền đạo

Dogo, Yannis
27

Dogo, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

Pinteaux, Florian
28

Pinteaux, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Pontdeme, Simon
30

Pontdeme, Simon

Vị trí: Thủ môn

Seck, Mafall
31

Seck, Mafall

Vị trí: Hậu vệ

Guezoui, Medhy

Guezoui, Medhy

Vị trí: Tiền đạo

Mafouta, Louis

Mafouta, Louis

Vị trí: Tiền đạo

Lacemon, Loris

Lacemon, Loris

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Luzi, Bruno
Luzi, Bruno

CẦU THỦ

Bina, Geraldo

Bina, Geraldo

Vị trí: Thủ môn

Pinoteau, Xavier
1

Pinoteau, Xavier

Vị trí: Thủ môn

Rocher, Freddy
4

Rocher, Freddy

Vị trí: Hậu vệ

Akueson, Gustave

Akueson, Gustave

Vị trí: Hậu vệ

Gasser, Jordan
3

Gasser, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

Jaques, Thibault
5

Jaques, Thibault

Vị trí: Hậu vệ

Gonzalez, Oumar

Gonzalez, Oumar

Vị trí: Hậu vệ

Vidot, Romain

Vidot, Romain

Vị trí: Tiền vệ

Dore, Guillaue

Dore, Guillaue

Vị trí: Tiền vệ

Rodrigo, Eduardo
6

Rodrigo, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

Kone, Aboubakar
7

Kone, Aboubakar

Vị trí: Tiền đạo

Padovani, Romain
8

Padovani, Romain

Vị trí: Tiền vệ

Lefaix, Kevin
9

Lefaix, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Soubervie, Anthony
11

Soubervie, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Doucoure, Gaharo
12

Doucoure, Gaharo

Vị trí: Hậu vệ

Atrous, Samuel
16

Atrous, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Durimel, Alexandre
17

Durimel, Alexandre

Vị trí: Hậu vệ

Aine, Hugo
18

Aine, Hugo

Vị trí: Tiền vệ

Doucoure, Lassana
19

Doucoure, Lassana

Vị trí: Hậu vệ

Loriot, Guillaume
21

Loriot, Guillaume

Vị trí: Tiền vệ

Hilaire, Max
22

Hilaire, Max

Vị trí: Tiền vệ

Popelard, John
24

Popelard, John

Vị trí: Hậu vệ

Heloise, Laurent
26

Heloise, Laurent

Vị trí: Tiền vệ

Benmeziane, Samir

Benmeziane, Samir

Vị trí: Tiền đạo

Dogo, Yannis
27

Dogo, Yannis

Vị trí: Tiền đạo

Pinteaux, Florian
28

Pinteaux, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Pontdeme, Simon
30

Pontdeme, Simon

Vị trí: Thủ môn

Seck, Mafall
31

Seck, Mafall

Vị trí: Hậu vệ

Guezoui, Medhy

Guezoui, Medhy

Vị trí: Tiền đạo

Mafouta, Louis

Mafouta, Louis

Vị trí: Tiền đạo

Lacemon, Loris

Lacemon, Loris

Vị trí: Tiền đạo