fc cfr 1907 cluj

Cluj Napoca - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: Dr. Constantin Radulescu | Sức chứa: 23,500

Logo FC CFR 1907 CLUJ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Minteuan, Alin

CẦU THỦ

Rus, Ionut Casian

Vị trí: Thủ môn

1

Jesus

Vị trí: Thủ môn

5

Mate Males

Vị trí: Tiền vệ

6

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Paun, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

8

Djokovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Billel Omrani

Vị trí: Tiền đạo

10

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

18

Costache, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

19

Culio, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Marius George Tucudean

Vị trí: Tiền đạo

21

Boli, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Lang, Adam

Vị trí: Hậu vệ

26

Bud, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

28

Hoban, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

30

Muresan, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

31

Alexandru Ionita II

Vị trí: Tiền vệ

33

Rus, Adrian Vasile

Vị trí: Thủ môn

37

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

45

Camora

Vị trí: Hậu vệ

55

Paulo Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

62

Petrila, Claudiu

Vị trí: Tiền vệ

77

Peteleu, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

87

Giedrius Arlauskis

Vị trí: Thủ môn

90

Rus, Alexandru Ionut

Vị trí: Tiền đạo

91

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

93

Pirv, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

94

Farcas, Dorin Liviu

Vị trí: Thủ môn

95

Ispas, Rares

Vị trí: Hậu vệ

96

Milandru, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Minteuan, Alin

CẦU THỦ

Rus, Ionut Casian

Vị trí: Thủ môn

1

Jesus

Vị trí: Thủ môn

5

Mate Males

Vị trí: Tiền vệ

6

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Paun, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

8

Djokovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Billel Omrani

Vị trí: Tiền đạo

10

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

18

Costache, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

19

Culio, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Marius George Tucudean

Vị trí: Tiền đạo

21

Boli, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Lang, Adam

Vị trí: Hậu vệ

26

Bud, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

28

Hoban, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

30

Muresan, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

31

Alexandru Ionita II

Vị trí: Tiền vệ

33

Rus, Adrian Vasile

Vị trí: Thủ môn

37

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

45

Camora

Vị trí: Hậu vệ

55

Paulo Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

62

Petrila, Claudiu

Vị trí: Tiền vệ

77

Peteleu, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

87

Giedrius Arlauskis

Vị trí: Thủ môn

90

Rus, Alexandru Ionut

Vị trí: Tiền đạo

91

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

93

Pirv, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

94

Farcas, Dorin Liviu

Vị trí: Thủ môn

95

Ispas, Rares

Vị trí: Hậu vệ

96

Milandru, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Minteuan, Alin

Quốc gia: Romani

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Romani

20/01/2000

1

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

11/06/1988

5

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

11/03/1989

6

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

09/08/1997

7

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

01/04/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

18/04/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

02/06/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

16/02/1986

14

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

26/02/1991

18

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

02/08/1998

19

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

30/08/1983

20

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

30/04/1991

21

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

21/06/1991

22

Hậu vệ

Quốc gia: Hungary

17/01/1993

26

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

26/06/1985

28

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

27/12/1982

30

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

01/08/1985

31

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

14/12/1994

33

Thủ môn

Quốc gia: Romani

12/02/1994

37

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

18/11/1991

45

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

10/11/1986

55

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

12/08/1984

62

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

07/11/2000

77

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

20/08/1992

87

Thủ môn

Quốc gia: Lithuania

01/12/1987

90

Tiền đạo

Quốc gia: Romani

31/07/2001

91

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

11/10/1991

93

Tiền vệ

Quốc gia: Romani

18/02/1998

94

Thủ môn

Quốc gia: Romani

27/06/1999

95

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

26/08/2000

96

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

14/02/1999

728x90
130x300
130x300