fc cfr 1907 cluj

Cluj Napoca - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: Dr. Constantin Radulescu | Sức chứa: 23,500

Logo FC CFR 1907 CLUJ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Petrescu, Dan

CẦU THỦ

1

Jesus

Vị trí: Thủ môn

4

Horj, Razvan

Vị trí: Hậu vệ

5

Mate Males

Vị trí: Tiền vệ

6

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Paun, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

8

Djokovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Billel Omrani

Vị trí: Tiền đạo

10

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

18

Costache, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

19

Culio, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Marius George Tucudean

Vị trí: Tiền đạo

21

Boli, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Lang, Adam

Vị trí: Hậu vệ

26

Bud, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

28

Hoban, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

30

Muresan, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

31

Alexandru Ionita II

Vị trí: Tiền vệ

33

Rus, Adrian Vasile

Vị trí: Thủ môn

37

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

45

Camora

Vị trí: Hậu vệ

55

Paulo Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

62

Petrila, Claudiu

Vị trí: Tiền vệ

77

Peteleu, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

87

Giedrius Arlauskis

Vị trí: Thủ môn

90

Rus, Alexandru Ionut

Vị trí: Tiền đạo

91

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

93

Pirv, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

94

Itu, Catalin

Vị trí: Tiền vệ

94

Farcas, Dorin Liviu

Vị trí: Thủ môn

95

Ispas, Rares

Vị trí: Hậu vệ

96

Milandru, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Petrescu, Dan

CẦU THỦ

1

Jesus

Vị trí: Thủ môn

4

Horj, Razvan

Vị trí: Hậu vệ

5

Mate Males

Vị trí: Tiền vệ

6

Manea, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Paun, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

8

Djokovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Billel Omrani

Vị trí: Tiền đạo

10

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

14

Moutinho, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

18

Costache, Ionut

Vị trí: Tiền vệ

19

Culio, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Marius George Tucudean

Vị trí: Tiền đạo

21

Boli, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Lang, Adam

Vị trí: Hậu vệ

26

Bud, Cristian

Vị trí: Tiền đạo

28

Hoban, Ovidiu

Vị trí: Tiền vệ

30

Muresan, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

31

Alexandru Ionita II

Vị trí: Tiền vệ

33

Rus, Adrian Vasile

Vị trí: Thủ môn

37

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

45

Camora

Vị trí: Hậu vệ

55

Paulo Vinicius

Vị trí: Hậu vệ

62

Petrila, Claudiu

Vị trí: Tiền vệ

77

Peteleu, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

87

Giedrius Arlauskis

Vị trí: Thủ môn

90

Rus, Alexandru Ionut

Vị trí: Tiền đạo

91

Giuseppe De Luca

Vị trí: Tiền đạo

93

Pirv, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

94

Itu, Catalin

Vị trí: Tiền vệ

94

Farcas, Dorin Liviu

Vị trí: Thủ môn

95

Ispas, Rares

Vị trí: Hậu vệ

96

Milandru, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ