fc brest

Brest - Belarus

Quốc tịch : Belarus | Sân nhà: Regional Sport Complex Brestskiy | Sức chứa: 10,169

Logo FC Brest

HUẤN LUYỆN VIÊN

Licka, Marcel

CẦU THỦ

1

Denisenko, Artem

Vị trí: Thủ môn

2

Gabi, Kiki

Vị trí: Hậu vệ

Smolevski, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

5

Miroshnikov, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

Prokopchuk, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

3

Denis

Vị trí: Hậu vệ

5

Lebedev, Andrey

Vị trí: Thủ môn

5

Giorgos Katsikas

Vị trí: Hậu vệ

German, Dimitry

Vị trí: Tiền vệ

Jibodu, Ayomide

Vị trí: Tiền vệ

7

Artem Bykov

Vị trí: Tiền vệ

Lotysh, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Sibelev, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Chernyavsky, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

8

Premudrov, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

9

Krivets, Serge

Vị trí: Tiền vệ

10

Vasilyuk, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Milevskyi, Artem

Vị trí: Tiền đạo

11

Babawo, Saliw

Vị trí: Tiền vệ

13

Maksim Vitus

Vị trí: Hậu vệ

15

Kislyak, Sergei

Vị trí: Tiền vệ

17

Sedko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

17

Sedko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

19

Oleksandr Noyok

Vị trí: Tiền vệ

20

Fameyeh, Joel

Vị trí: Tiền đạo

21

Oleg Veretilo

Vị trí: Hậu vệ

22

Aleksandr Pavlovets

Vị trí: Hậu vệ

23

Sadovski, Bogdan

Vị trí: Tiền đạo

25

Kirilenko, Kirill

Vị trí: Tiền đạo

25

Mohamed Said

Vị trí: Tiền đạo

27

Polkhovskiy, Kirill

Vị trí: Tiền đạo

29

Khoblenko, Oleksiy

Vị trí: Tiền đạo

30

Aleksandr Gutor

Vị trí: Thủ môn

33

Nekhaychik, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

35

Pavel Pavlyuchenko

Vị trí: Thủ môn

51

Laptev, Denis

Vị trí: Tiền đạo

70

Nikiforenko, Oleg

Vị trí: Tiền vệ

71

Medved, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

77

Yuzepchuk, Roman

Vị trí: Tiền vệ

88

Pavel Savitskiy

Vị trí: Tiền vệ

95

Borisov, Dmitri

Vị trí: Hậu vệ

99

Osuchukwu, Chidi

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Licka, Marcel

CẦU THỦ

1

Denisenko, Artem

Vị trí: Thủ môn

2

Gabi, Kiki

Vị trí: Hậu vệ

Smolevski, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

5

Miroshnikov, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

Prokopchuk, Daniil

Vị trí: Hậu vệ

3

Denis

Vị trí: Hậu vệ

5

Lebedev, Andrey

Vị trí: Thủ môn

5

Giorgos Katsikas

Vị trí: Hậu vệ

German, Dimitry

Vị trí: Tiền vệ

Jibodu, Ayomide

Vị trí: Tiền vệ

7

Artem Bykov

Vị trí: Tiền vệ

Lotysh, Maksim

Vị trí: Tiền vệ

Sibelev, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Chernyavsky, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

8

Premudrov, Kirill

Vị trí: Tiền vệ

9

Krivets, Serge

Vị trí: Tiền vệ

10

Vasilyuk, Roman

Vị trí: Tiền đạo

10

Milevskyi, Artem

Vị trí: Tiền đạo

11

Babawo, Saliw

Vị trí: Tiền vệ

13

Maksim Vitus

Vị trí: Hậu vệ

15

Kislyak, Sergei

Vị trí: Tiền vệ

17

Sedko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

17

Sedko, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

19

Oleksandr Noyok

Vị trí: Tiền vệ

20

Fameyeh, Joel

Vị trí: Tiền đạo

21

Oleg Veretilo

Vị trí: Hậu vệ

22

Aleksandr Pavlovets

Vị trí: Hậu vệ

23

Sadovski, Bogdan

Vị trí: Tiền đạo

25

Kirilenko, Kirill

Vị trí: Tiền đạo

25

Mohamed Said

Vị trí: Tiền đạo

27

Polkhovskiy, Kirill

Vị trí: Tiền đạo

29

Khoblenko, Oleksiy

Vị trí: Tiền đạo

30

Aleksandr Gutor

Vị trí: Thủ môn

33

Nekhaychik, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

35

Pavel Pavlyuchenko

Vị trí: Thủ môn

51

Laptev, Denis

Vị trí: Tiền đạo

70

Nikiforenko, Oleg

Vị trí: Tiền vệ

71

Medved, Vladimir

Vị trí: Tiền vệ

77

Yuzepchuk, Roman

Vị trí: Tiền vệ

88

Pavel Savitskiy

Vị trí: Tiền vệ

95

Borisov, Dmitri

Vị trí: Hậu vệ

99

Osuchukwu, Chidi

Vị trí: Tiền vệ