fc botosani

Botosani - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: Stadionul Municipal | Sức chứa: 7,782

FC Botosani

HUẤN LUYỆN VIÊN

Croitoru, Marius
Croitoru, Marius

CẦU THỦ

Pap, Eduard
1

Pap, Eduard

Vị trí: Thủ môn

Harut, Denis
2

Harut, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Miron, George
4

Miron, George

Vị trí: Hậu vệ

Chindris, Andrei
6

Chindris, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Longher, Aleksandru

Longher, Aleksandru

Vị trí: Tiền vệ

Pierce, Leonel
5

Pierce, Leonel

Vị trí: Tiền vệ

Golofca, Catalin
7

Golofca, Catalin

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Jonathan
8

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Ofosu, Reagy
9

Ofosu, Reagy

Vị trí: Tiền vệ

Hervin Ongenda
10

Hervin Ongenda

Vị trí: Tiền đạo

Aristidis Soiledis
11

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

Hankic, Hidajet
13

Hankic, Hidajet

Vị trí: Thủ môn

Diakite, Moussa
14

Diakite, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Stefan Askovski
15

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

Penescu, Dragos
16

Penescu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Pitian, Andrei
17

Pitian, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

Ebenhofer, Mario
18

Ebenhofer, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Patache, Andrei
19

Patache, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Brinza, Ianos
22

Brinza, Ianos

Vị trí: Thủ môn

Dumitras, Andrei
23

Dumitras, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Florescu, Eduard
27

Florescu, Eduard

Vị trí: Tiền vệ

Andronic, Razvan
28

Andronic, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Tirsa, Marian
29

Tirsa, Marian

Vị trí: Tiền vệ

Tiganasu, Alexandru
30

Tiganasu, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Piftor, Alexandru
31

Piftor, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Corban, Alexandru
37

Corban, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Papa, Enriko
67

Papa, Enriko

Vị trí: Tiền vệ

Cimpanu, George Alexandru
77

Cimpanu, George Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Mendoza, Bryan
87

Mendoza, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

Holzmann, Marcel
90

Holzmann, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Croitoru, Marius
Croitoru, Marius

CẦU THỦ

Pap, Eduard
1

Pap, Eduard

Vị trí: Thủ môn

Harut, Denis
2

Harut, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Miron, George
4

Miron, George

Vị trí: Hậu vệ

Chindris, Andrei
6

Chindris, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Longher, Aleksandru

Longher, Aleksandru

Vị trí: Tiền vệ

Pierce, Leonel
5

Pierce, Leonel

Vị trí: Tiền vệ

Golofca, Catalin
7

Golofca, Catalin

Vị trí: Tiền đạo

Rodriguez, Jonathan
8

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Ofosu, Reagy
9

Ofosu, Reagy

Vị trí: Tiền vệ

Hervin Ongenda
10

Hervin Ongenda

Vị trí: Tiền đạo

Aristidis Soiledis
11

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

Hankic, Hidajet
13

Hankic, Hidajet

Vị trí: Thủ môn

Diakite, Moussa
14

Diakite, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Stefan Askovski
15

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

Penescu, Dragos
16

Penescu, Dragos

Vị trí: Tiền vệ

Pitian, Andrei
17

Pitian, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

Ebenhofer, Mario
18

Ebenhofer, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Patache, Andrei
19

Patache, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Brinza, Ianos
22

Brinza, Ianos

Vị trí: Thủ môn

Dumitras, Andrei
23

Dumitras, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Florescu, Eduard
27

Florescu, Eduard

Vị trí: Tiền vệ

Andronic, Razvan
28

Andronic, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Tirsa, Marian
29

Tirsa, Marian

Vị trí: Tiền vệ

Tiganasu, Alexandru
30

Tiganasu, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Piftor, Alexandru
31

Piftor, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Corban, Alexandru
37

Corban, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Papa, Enriko
67

Papa, Enriko

Vị trí: Tiền vệ

Cimpanu, George Alexandru
77

Cimpanu, George Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Mendoza, Bryan
87

Mendoza, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

Holzmann, Marcel
90

Holzmann, Marcel

Vị trí: Hậu vệ