fc botosani

Botosani - Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: Stadionul Municipal | Sức chứa: 7,782

Logo FC Botosani

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ciobotariu, Liviu

CẦU THỦ

1

Pap, Eduard

Vị trí: Thủ môn

3

Burca, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

4

Miron, George

Vị trí: Hậu vệ

5

Karaboue, Lossemy

Vị trí: Tiền vệ

7

Golofca, Catalin

Vị trí: Tiền đạo

9

Roman, Mihai

Vị trí: Tiền đạo

11

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

12

Fraisl, Martin

Vị trí: Thủ môn

15

Chindris, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Diakite, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

10

Hervin Ongenda

Vị trí: Tiền đạo

17

Pitian, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

19

Patache, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

21

Diego Fabbrini

Vị trí: Tiền đạo

22

Anca, Iulian

Vị trí: Thủ môn

23

Dumitras, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

24

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

29

Tirsa, Marian

Vị trí: Tiền vệ

31

Piftor, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

37

Corban, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

67

Papa, Enriko

Vị trí: Tiền vệ

77

Bus, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

80

Fulop, Lorand

Vị trí: Tiền đạo

90

Holzmann, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Andronic, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ciobotariu, Liviu

CẦU THỦ

1

Pap, Eduard

Vị trí: Thủ môn

3

Burca, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

4

Miron, George

Vị trí: Hậu vệ

5

Karaboue, Lossemy

Vị trí: Tiền vệ

7

Golofca, Catalin

Vị trí: Tiền đạo

9

Roman, Mihai

Vị trí: Tiền đạo

11

Aristidis Soiledis

Vị trí: Tiền vệ

12

Fraisl, Martin

Vị trí: Thủ môn

15

Chindris, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

Diakite, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

10

Hervin Ongenda

Vị trí: Tiền đạo

17

Pitian, Andrei

Vị trí: Tiền vệ

19

Patache, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

21

Diego Fabbrini

Vị trí: Tiền đạo

22

Anca, Iulian

Vị trí: Thủ môn

23

Dumitras, Andrei

Vị trí: Hậu vệ

24

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

26

Oaida, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

29

Tirsa, Marian

Vị trí: Tiền vệ

31

Piftor, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

37

Corban, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

67

Papa, Enriko

Vị trí: Tiền vệ

77

Bus, Laurentiu

Vị trí: Tiền vệ

80

Fulop, Lorand

Vị trí: Tiền đạo

90

Holzmann, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Andronic, Razvan

Vị trí: Tiền vệ