fc avangard kursk

Kursk - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Trudovye Rezervy Stadium | Sức chứa: 11,329

FC Avangard Kursk

HUẤN LUYỆN VIÊN

Iskakov, Murat
Iskakov, Murat

CẦU THỦ

Sautin, Aleksandr
1

Sautin, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Makarov, Aleksandr

Makarov, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Kasaev, Alan
3

Kasaev, Alan

Vị trí: Tiền đạo

Dashaev, Aslan
4

Dashaev, Aslan

Vị trí: Hậu vệ

Kayumov, Dmitriy
6

Kayumov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

Mashukov, Hachim
7

Mashukov, Hachim

Vị trí: Tiền vệ

Zemskov, Mikhail
8

Zemskov, Mikhail

Vị trí: Tiền đạo

Grigorjev, Maksim
9

Grigorjev, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Fedchuk, Artyom
10

Fedchuk, Artyom

Vị trí: Tiền đạo

Fedchuk, Artem
10

Fedchuk, Artem

Vị trí: Tiền đạo

Chagrov, Nikita
13

Chagrov, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Kovalev, Konstantin
14

Kovalev, Konstantin

Vị trí: Tiền vệ

Sinyayev, Denis
17

Sinyayev, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Batyutin, Andrey
18

Batyutin, Andrey

Vị trí: Tiền đạo

Fedotov, Vitaly
19

Fedotov, Vitaly

Vị trí: Tiền vệ

Breev, Sergey
20

Breev, Sergey

Vị trí: Tiền vệ

Voynov, Alexander
22

Voynov, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Kubyshkin, Ilya
23

Kubyshkin, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Gotsuk, Kirill
24

Gotsuk, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Antipov, Anton
30

Antipov, Anton

Vị trí: Thủ môn

Timoshin, Nikita
40

Timoshin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Suharev, Aleksey
46

Suharev, Aleksey

Vị trí:

Lelyukaev, Alan
66

Lelyukaev, Alan

Vị trí: Hậu vệ

Minaev, Roman
77

Minaev, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Chirkin, Grigoriy
86

Chirkin, Grigoriy

Vị trí: Tiền vệ

Korobov, Dmitri
87

Korobov, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Nikitin, Denis
97

Nikitin, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Medvedev, Aleksey
98

Medvedev, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Iskakov, Murat
Iskakov, Murat

CẦU THỦ

Sautin, Aleksandr
1

Sautin, Aleksandr

Vị trí: Thủ môn

Makarov, Aleksandr

Makarov, Aleksandr

Vị trí: Tiền vệ

Kasaev, Alan
3

Kasaev, Alan

Vị trí: Tiền đạo

Dashaev, Aslan
4

Dashaev, Aslan

Vị trí: Hậu vệ

Kayumov, Dmitriy
6

Kayumov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

Mashukov, Hachim
7

Mashukov, Hachim

Vị trí: Tiền vệ

Zemskov, Mikhail
8

Zemskov, Mikhail

Vị trí: Tiền đạo

Grigorjev, Maksim
9

Grigorjev, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Fedchuk, Artyom
10

Fedchuk, Artyom

Vị trí: Tiền đạo

Fedchuk, Artem
10

Fedchuk, Artem

Vị trí: Tiền đạo

Chagrov, Nikita
13

Chagrov, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Kovalev, Konstantin
14

Kovalev, Konstantin

Vị trí: Tiền vệ

Sinyayev, Denis
17

Sinyayev, Denis

Vị trí: Tiền vệ

Batyutin, Andrey
18

Batyutin, Andrey

Vị trí: Tiền đạo

Fedotov, Vitaly
19

Fedotov, Vitaly

Vị trí: Tiền vệ

Breev, Sergey
20

Breev, Sergey

Vị trí: Tiền vệ

Voynov, Alexander
22

Voynov, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

Kubyshkin, Ilya
23

Kubyshkin, Ilya

Vị trí: Tiền vệ

Gotsuk, Kirill
24

Gotsuk, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Antipov, Anton
30

Antipov, Anton

Vị trí: Thủ môn

Timoshin, Nikita
40

Timoshin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Suharev, Aleksey
46

Suharev, Aleksey

Vị trí:

Lelyukaev, Alan
66

Lelyukaev, Alan

Vị trí: Hậu vệ

Minaev, Roman
77

Minaev, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Chirkin, Grigoriy
86

Chirkin, Grigoriy

Vị trí: Tiền vệ

Korobov, Dmitri
87

Korobov, Dmitri

Vị trí: Tiền vệ

Nikitin, Denis
97

Nikitin, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Medvedev, Aleksey
98

Medvedev, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ