Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

fc ashdod

Ashdod - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Yud-Alef Stadium | Sức chứa: 8,200

Logo FC ASHDOD

HUẤN LUYỆN VIÊN

Naim, Yuval

CẦU THỦ

1

Gerafi, Yoav

Vị trí: Thủ môn

3

Cohen, Gil

Vị trí:

4

Khattab, Obeida

Vị trí: Hậu vệ

5

Bardea, Nir

Vị trí: Hậu vệ

6

Mikdash, Idan

Vị trí: Hậu vệ

6

Brik, Yaniv

Vị trí: Tiền vệ

7

Azriel, Chen

Vị trí: Tiền vệ

9

Gordana, Roei

Vị trí: Tiền vệ

11

Beckel, Roei

Vị trí: Tiền vệ

11
12

Asefa, Izhak

Vị trí: Tiền vệ

12

Kanaan, Mohammad

Vị trí: Tiền vệ

13

Shpungin, Yuval

Vị trí: Hậu vệ

Martial, Johan

Vị trí: Hậu vệ

14

David, Dean

Vị trí: Tiền đạo

14

Abuksis, Yarin

Vị trí: Tiền vệ

15

Ben Zaken, Tom

Vị trí: Tiền vệ

16

El-Karinawi, Amran

Vị trí: Tiền vệ

17

Mond, Tom

Vị trí: Tiền vệ

18

Moshal, Benzion

Vị trí: Tiền đạo

19

Avisror, Zohar

Vị trí:

20

Solomon, Aviv

Vị trí: Tiền đạo

21

Owusu, Leonard

Vị trí:

22

Koita, Bachibou

Vị trí: Tiền đạo

23

Rubin, Ran

Vị trí: Tiền vệ

23

Reichert, Ben

Vị trí: Tiền vệ

24

Zohar, Ori

Vị trí: Tiền vệ

25

Edri, Ben El Yehoda

Vị trí:

28

Zroya, Gal

Vị trí: Tiền đạo

37

Lingane, Issoumaila

Vị trí: Tiền vệ

55

Egozi, Omer

Vị trí: Thủ môn

55

Beigel, Roy

Vị trí: Thủ môn

77

Habran, Romain

Vị trí: Tiền vệ

80

Filip Knezevic

Vị trí: Tiền đạo

88

Mor, Edry

Vị trí:

90

Mashpati, Roi

Vị trí: Thủ môn

92

Jakobovich, Yuval

Vị trí: Tiền đạo

92

Shitrit, Tal

Vị trí:

98

Aviv, Gal

Vị trí:

98

Asefa, Manamto

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Naim, Yuval

CẦU THỦ

1

Gerafi, Yoav

Vị trí: Thủ môn

3

Cohen, Gil

Vị trí:

4

Khattab, Obeida

Vị trí: Hậu vệ

5

Bardea, Nir

Vị trí: Hậu vệ

6

Mikdash, Idan

Vị trí: Hậu vệ

6

Brik, Yaniv

Vị trí: Tiền vệ

7

Azriel, Chen

Vị trí: Tiền vệ

9

Gordana, Roei

Vị trí: Tiền vệ

11

Beckel, Roei

Vị trí: Tiền vệ

11
12

Asefa, Izhak

Vị trí: Tiền vệ

12

Kanaan, Mohammad

Vị trí: Tiền vệ

13

Shpungin, Yuval

Vị trí: Hậu vệ

Martial, Johan

Vị trí: Hậu vệ

14

David, Dean

Vị trí: Tiền đạo

14

Abuksis, Yarin

Vị trí: Tiền vệ

15

Ben Zaken, Tom

Vị trí: Tiền vệ

16

El-Karinawi, Amran

Vị trí: Tiền vệ

17

Mond, Tom

Vị trí: Tiền vệ

18

Moshal, Benzion

Vị trí: Tiền đạo

19

Avisror, Zohar

Vị trí:

20

Solomon, Aviv

Vị trí: Tiền đạo

21

Owusu, Leonard

Vị trí:

22

Koita, Bachibou

Vị trí: Tiền đạo

23

Rubin, Ran

Vị trí: Tiền vệ

23

Reichert, Ben

Vị trí: Tiền vệ

24

Zohar, Ori

Vị trí: Tiền vệ

25

Edri, Ben El Yehoda

Vị trí:

28

Zroya, Gal

Vị trí: Tiền đạo

37

Lingane, Issoumaila

Vị trí: Tiền vệ

55

Egozi, Omer

Vị trí: Thủ môn

55

Beigel, Roy

Vị trí: Thủ môn

77

Habran, Romain

Vị trí: Tiền vệ

80

Filip Knezevic

Vị trí: Tiền đạo

88

Mor, Edry

Vị trí:

90

Mashpati, Roi

Vị trí: Thủ môn

92

Jakobovich, Yuval

Vị trí: Tiền đạo

92

Shitrit, Tal

Vị trí:

98

Aviv, Gal

Vị trí:

98

Asefa, Manamto

Vị trí: Tiền đạo