fc arsenal kiev

Kiev - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi | Sức chứa: 16,873

Logo FC ARSENAL KIEV

HUẤN LUYỆN VIÊN

Leonov, Ihor

CẦU THỦ

Igwekali, Darlington Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Oleksandr Osman

Vị trí: Hậu vệ

3

Kolesnik, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Savin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

4

Jevtoski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

6

Stryzhak, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

7

Kadimyan, Gegam

Vị trí: Tiền vệ

8

Zaika, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Dombrovskiy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

10

Denys Balanyuk

Vị trí: Tiền đạo

11

Lipartia, Jaba

Vị trí: Tiền vệ

12

Budyuk, Orest

Vị trí: Thủ môn

13

Yurii Vakulko

Vị trí: Tiền vệ

15

Sukhoruchko, Danyil

Vị trí: Tiền đạo

16

Orikhovskyi, Pavlo

Vị trí: Tiền vệ

19

Aleksandr Kovpak

Vị trí: Tiền đạo

20

Bashlay, Dmitro

Vị trí: Hậu vệ

21

Vladislav Kalitvintsev

Vị trí: Tiền vệ

22

Avagimian, Artur

Vị trí: Tiền đạo

22

Doronin, Volodimir

Vị trí: Hậu vệ

23

Tankovskiy, Vyacheslav

Vị trí: Tiền vệ

27

Kouakou, Gaetan

Vị trí: Tiền đạo

29

Zhychykov, Maksym

Vị trí: Hậu vệ

33

Ivanov, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

44

Sahutkin, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

59

Kozak, Artem

Vị trí: Tiền vệ

71

Semotyuk, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

74

Dubunchak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

77

Pidkivka, Roman

Vị trí: Thủ môn

79

Vakulenko, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

91

Mudryk, Mykhailo

Vị trí: Tiền vệ

98

Alieksieiev, Vladyslav

Vị trí: Tiền đạo

99

Yanakov, Denys

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Leonov, Ihor

CẦU THỦ

Igwekali, Darlington Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Oleksandr Osman

Vị trí: Hậu vệ

3

Kolesnik, Bogdan

Vị trí: Hậu vệ

Savin, Anton

Vị trí: Tiền vệ

4

Jevtoski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

6

Stryzhak, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

7

Kadimyan, Gegam

Vị trí: Tiền vệ

8

Zaika, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Dombrovskiy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

10

Denys Balanyuk

Vị trí: Tiền đạo

11

Lipartia, Jaba

Vị trí: Tiền vệ

12

Budyuk, Orest

Vị trí: Thủ môn

13

Yurii Vakulko

Vị trí: Tiền vệ

15

Sukhoruchko, Danyil

Vị trí: Tiền đạo

16

Orikhovskyi, Pavlo

Vị trí: Tiền vệ

19

Aleksandr Kovpak

Vị trí: Tiền đạo

20

Bashlay, Dmitro

Vị trí: Hậu vệ

21

Vladislav Kalitvintsev

Vị trí: Tiền vệ

22

Avagimian, Artur

Vị trí: Tiền đạo

22

Doronin, Volodimir

Vị trí: Hậu vệ

23

Tankovskiy, Vyacheslav

Vị trí: Tiền vệ

27

Kouakou, Gaetan

Vị trí: Tiền đạo

29

Zhychykov, Maksym

Vị trí: Hậu vệ

33

Ivanov, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

44

Sahutkin, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

59

Kozak, Artem

Vị trí: Tiền vệ

71

Semotyuk, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

74

Dubunchak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

77

Pidkivka, Roman

Vị trí: Thủ môn

79

Vakulenko, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

91

Mudryk, Mykhailo

Vị trí: Tiền vệ

98

Alieksieiev, Vladyslav

Vị trí: Tiền đạo

99

Yanakov, Denys

Vị trí: Tiền đạo