fc arsenal kiev

Kiev - Ukraine

Quốc tịch : Ukraine | Sân nhà: Valeriy Lobanovsky Dynamo Stadium | Sức chứa: 16,873

Logo FC ARSENAL KIEV

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

2

Oleksandr Osman

Vị trí: Hậu vệ

3

Maydanevych, Oleksiy

Vị trí: Hậu vệ

4

Jevtoski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

6

Stryzhak, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

8

Zaika, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Dombrovskiy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

10

Denys Balanyuk

Vị trí: Tiền đạo

12

Budyuk, Orest

Vị trí: Thủ môn

13

Yurii Vakulko

Vị trí: Tiền vệ

15

Sukhoruchko, Danyil

Vị trí: Tiền đạo

16

Orikhovskyi, Pavlo

Vị trí: Tiền vệ

21

Larin, Oleksiy

Vị trí: Hậu vệ

22

Doronin, Volodimir

Vị trí: Hậu vệ

24

Piris, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

31

Sitalo, Sergiy

Vị trí: Thủ môn

32

Dacenko, Sergiy

Vị trí: Hậu vệ

33

Ivanov, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

44

Sahutkin, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

74

Dubunchak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

75

Karas, Danylo

Vị trí: Hậu vệ

78

Yebli, Curtis

Vị trí: Tiền vệ

91

Ngeyitala, Aurelien

Vị trí: Tiền vệ

98

Alieksieiev, Vladyslav

Vị trí: Tiền đạo

99

Yanakov, Denys

Vị trí: Tiền đạo

Massimo Goh, N'Cede

Vị trí: Tiền đạo

71

Semotyuk, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

2

Oleksandr Osman

Vị trí: Hậu vệ

3

Maydanevych, Oleksiy

Vị trí: Hậu vệ

4

Jevtoski, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

6

Stryzhak, Andrii

Vị trí: Tiền vệ

8

Zaika, Sergiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Dombrovskiy, Andriy

Vị trí: Tiền vệ

10

Denys Balanyuk

Vị trí: Tiền đạo

12

Budyuk, Orest

Vị trí: Thủ môn

13

Yurii Vakulko

Vị trí: Tiền vệ

15

Sukhoruchko, Danyil

Vị trí: Tiền đạo

16

Orikhovskyi, Pavlo

Vị trí: Tiền vệ

21

Larin, Oleksiy

Vị trí: Hậu vệ

22

Doronin, Volodimir

Vị trí: Hậu vệ

24

Piris, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

31

Sitalo, Sergiy

Vị trí: Thủ môn

32

Dacenko, Sergiy

Vị trí: Hậu vệ

33

Ivanov, Dmytro

Vị trí: Thủ môn

44

Sahutkin, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

74

Dubunchak, Vladyslav

Vị trí: Hậu vệ

75

Karas, Danylo

Vị trí: Hậu vệ

78

Yebli, Curtis

Vị trí: Tiền vệ

91

Ngeyitala, Aurelien

Vị trí: Tiền vệ

98

Alieksieiev, Vladyslav

Vị trí: Tiền đạo

99

Yanakov, Denys

Vị trí: Tiền đạo

Massimo Goh, N'Cede

Vị trí: Tiền đạo

71

Semotyuk, Vladislav

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu FC ARSENAL KIEV

Kết quả thi đấu FC ARSENAL KIEV

Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

18/04/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

18/07/1991

4

Tiền vệ

Quốc gia: Macedonia

02/09/1997

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

22/10/1999

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

27/01/1991

9

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

12/08/1995

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

16/01/1997

12

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

23/08/1995

13

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

10/11/1997

15

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

21/02/2000

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

05/03/1996

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

04/06/1994

22

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

15/01/1993

24

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

06/06/1989

31

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

20/12/1986

32

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

06/09/1987

33

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

30/09/1989

44

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

19/04/1996

74

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

01/07/1998

75

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

02/01/1997

78

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

30/03/1997

91

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

29/05/1994

98

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

29/04/1998

99

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

01/01/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

01/02/1999

71

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

14/11/2000

728x90
130x300
130x300