fbc melgar

Arequipa - Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: Estadio de la UNSA | Sức chứa: 65,000

FBC Melgar
Soi keo Melgar vs Catolica, 05h15 ngay 29/5: Doi khach vuot troi

Soi kèo Melgar vs Catolica, 05h15 ngày 29/5: Đội khách vượt trội

access_time 28-05-2019

Catolica đang thể hiện phong độ hủy diệt. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng cửa thắng của họ là rất lớn.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Osella, Diego
Osella, Diego

CẦU THỦ

Campos, Angelo
1

Campos, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Ganoza, Manuel
2

Ganoza, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

Vasquez, Christian
2

Vasquez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Narvaez, John
3

Narvaez, John

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Angel
4

Romero, Angel

Vị trí: Tiền vệ

Villalba, David
5

Villalba, David

Vị trí: Hậu vệ

Fuentes, Paolo
6

Fuentes, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Gambetta, Gonzalo
6

Gambetta, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

Amoroso, Joel
7

Amoroso, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Avila, Irven
8

Avila, Irven

Vị trí: Tiền đạo

Cuesta, Bernardo
9

Cuesta, Bernardo

Vị trí: Tiền đạo

Hinostroza, Hernan
10

Hinostroza, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

Vidales, Johnny
11

Vidales, Johnny

Vị trí: Tiền đạo

Caceda, Carlos
12

Caceda, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Mifflin, Leandro
13

Mifflin, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Diez, Carlos
14

Diez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Deneumostier, Alec
15

Deneumostier, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Iberico, Luis
16

Iberico, Luis

Vị trí: Tiền đạo

Arakaki, Hideyoshi
17

Arakaki, Hideyoshi

Vị trí: Tiền đạo

Rasmussen, Michel
18

Rasmussen, Michel

Vị trí: Tiền đạo

Principe, Kelvin
19

Principe, Kelvin

Vị trí: Tiền đạo

Tandazo, Walter
20

Tandazo, Walter

Vị trí: Tiền vệ

Charun, Jose
21

Charun, Jose

Vị trí: Thủ môn

Avalos, Gonzalo
22

Avalos, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

Freitas, Nicolas
23

Freitas, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

Neyra, Carlos
24

Neyra, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Carmona, Giancarlo
25

Carmona, Giancarlo

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Joel
26

Sanchez, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Labrin, Pablo
27

Labrin, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Arias, Alexis
28

Arias, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Alexi
31

Gomez, Alexi

Vị trí: Tiền vệ

Sanchez, Shonn
33

Sanchez, Shonn

Vị trí: Hậu vệ

Reyna, Paolo
34

Reyna, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Gamarra, Jhonner
35

Gamarra, Jhonner

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez, Renato
36

Ramirez, Renato

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Osella, Diego
Osella, Diego

CẦU THỦ

Campos, Angelo
1

Campos, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Ganoza, Manuel
2

Ganoza, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

Vasquez, Christian
2

Vasquez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Narvaez, John
3

Narvaez, John

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Angel
4

Romero, Angel

Vị trí: Tiền vệ

Villalba, David
5

Villalba, David

Vị trí: Hậu vệ

Fuentes, Paolo
6

Fuentes, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Gambetta, Gonzalo
6

Gambetta, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

Amoroso, Joel
7

Amoroso, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Avila, Irven
8

Avila, Irven

Vị trí: Tiền đạo

Cuesta, Bernardo
9

Cuesta, Bernardo

Vị trí: Tiền đạo

Hinostroza, Hernan
10

Hinostroza, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

Vidales, Johnny
11

Vidales, Johnny

Vị trí: Tiền đạo

Caceda, Carlos
12

Caceda, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Mifflin, Leandro
13

Mifflin, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Diez, Carlos
14

Diez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Deneumostier, Alec
15

Deneumostier, Alec

Vị trí: Hậu vệ

Iberico, Luis
16

Iberico, Luis

Vị trí: Tiền đạo

Arakaki, Hideyoshi
17

Arakaki, Hideyoshi

Vị trí: Tiền đạo

Rasmussen, Michel
18

Rasmussen, Michel

Vị trí: Tiền đạo

Principe, Kelvin
19

Principe, Kelvin

Vị trí: Tiền đạo

Tandazo, Walter
20

Tandazo, Walter

Vị trí: Tiền vệ

Charun, Jose
21

Charun, Jose

Vị trí: Thủ môn

Avalos, Gonzalo
22

Avalos, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

Freitas, Nicolas
23

Freitas, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

Neyra, Carlos
24

Neyra, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

Carmona, Giancarlo
25

Carmona, Giancarlo

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Joel
26

Sanchez, Joel

Vị trí: Tiền vệ

Labrin, Pablo
27

Labrin, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Arias, Alexis
28

Arias, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Alexi
31

Gomez, Alexi

Vị trí: Tiền vệ

Sanchez, Shonn
33

Sanchez, Shonn

Vị trí: Hậu vệ

Reyna, Paolo
34

Reyna, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

Gamarra, Jhonner
35

Gamarra, Jhonner

Vị trí: Hậu vệ

Ramirez, Renato
36

Ramirez, Renato

Vị trí: Tiền vệ