fbc melgar

Arequipa - Peru

Quốc tịch : Peru | Sân nhà: Estadio de la UNSA | Sức chứa: 50,000

Logo FBC MELGAR

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội không biết… phá bóng

access_time 12-10-2018

Phản lưới nhà trong bóng đá không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên phản lưới nhà theo cách này thì quả là không thể ngờ tới được.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pautasso, Jorge Remigio

CẦU THỦ

1

Campos, Angelo

Vị trí: Thủ môn

2

Vasquez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

3

Narvaez, John

Vị trí: Hậu vệ

4

Romero, Angel

Vị trí: Tiền vệ

5

Villalba, David

Vị trí: Hậu vệ

6

Fuentes, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

6

Gambetta, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

7

Guerrero, Gino

Vị trí: Tiền đạo

8

Leudo, Dahwling

Vị trí: Tiền vệ

9

Cuesta, Bernardo

Vị trí: Tiền đạo

10

Hinostroza, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

11

Johnny Vidales

Vị trí: Tiền đạo

12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

13

Mifflin, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

14

Diez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

15

Deneumostier, Alec

Vị trí: Hậu vệ

16

Iberico, Luis

Vị trí: Tiền đạo

17

Arakaki, Hideyoshi

Vị trí: Tiền đạo

19

Principe, Kelvin

Vị trí: Tiền đạo

20

Rasmussen, Michel

Vị trí: Tiền đạo

21

Charun, Jose

Vị trí: Thủ môn

22

Avalos, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

23

Freitas, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

24

Neyra, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

25

Carmona, Giancarlo

Vị trí: Hậu vệ

26

Sanchez, Joel

Vị trí: Tiền vệ

27

Labrin, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

27

Tandazo, Walter

Vị trí: Tiền vệ

28

Arias, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

29

Posito, Janio

Vị trí: Tiền đạo

30

Ganoza, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

30

Gomez, Alexi

Vị trí: Tiền vệ

32

Christian Ramos

Vị trí: Hậu vệ

33

Sanchez, Shonn

Vị trí: Hậu vệ

34

Reyna, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

35

Gamarra, Jhonner

Vị trí: Hậu vệ

36

Ramirez, Renato

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pautasso, Jorge Remigio

CẦU THỦ

1

Campos, Angelo

Vị trí: Thủ môn

2

Vasquez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

3

Narvaez, John

Vị trí: Hậu vệ

4

Romero, Angel

Vị trí: Tiền vệ

5

Villalba, David

Vị trí: Hậu vệ

6

Fuentes, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

6

Gambetta, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

7

Guerrero, Gino

Vị trí: Tiền đạo

8

Leudo, Dahwling

Vị trí: Tiền vệ

9

Cuesta, Bernardo

Vị trí: Tiền đạo

10

Hinostroza, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

11

Johnny Vidales

Vị trí: Tiền đạo

12

Carlos Caceda

Vị trí: Thủ môn

13

Mifflin, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

14

Diez, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

15

Deneumostier, Alec

Vị trí: Hậu vệ

16

Iberico, Luis

Vị trí: Tiền đạo

17

Arakaki, Hideyoshi

Vị trí: Tiền đạo

19

Principe, Kelvin

Vị trí: Tiền đạo

20

Rasmussen, Michel

Vị trí: Tiền đạo

21

Charun, Jose

Vị trí: Thủ môn

22

Avalos, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

23

Freitas, Nicolas

Vị trí: Tiền vệ

24

Neyra, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

25

Carmona, Giancarlo

Vị trí: Hậu vệ

26

Sanchez, Joel

Vị trí: Tiền vệ

27

Labrin, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

27

Tandazo, Walter

Vị trí: Tiền vệ

28

Arias, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

29

Posito, Janio

Vị trí: Tiền đạo

30

Ganoza, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

30

Gomez, Alexi

Vị trí: Tiền vệ

32

Christian Ramos

Vị trí: Hậu vệ

33

Sanchez, Shonn

Vị trí: Hậu vệ

34

Reyna, Paolo

Vị trí: Hậu vệ

35

Gamarra, Jhonner

Vị trí: Hậu vệ

36

Ramirez, Renato

Vị trí: Tiền vệ