everton de vina del mar

Vina del Mar - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Sausalito | Sức chứa: 23,423

Logo Everton de Vina Del Mar

HUẤN LUYỆN VIÊN

Diaz, Gustavo

CẦU THỦ

1

Moreno, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Rivera, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

3

Lopez, Joaquin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ibacache, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Juan, Bastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Freitas, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

6

Dominguez, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Cerato, Miximiliano

Vị trí: Tiền vệ

8

Arismendi, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

9

Sanchez, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

10

Cuevas, Ezequiel

Vị trí: Tiền đạo

11

Ramos, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

12

Rozas, Camilo

Vị trí: Thủ môn

12

Figueroa, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

13

Suarez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

14

Diaz, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

15

Leiva, Matias

Vị trí: Tiền đạo

16

Muller, Emilio

Vị trí: Tiền đạo

17

Campestrini, Cristian

Vị trí: Thủ môn

18

Madrid, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

19

Ragusa, Franco

Vị trí: Tiền đạo

20

Orellana, Diego

Vị trí: Tiền vệ

21

Berrios, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

22

Velasquez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

23

Diaz, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

24

Concha, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

25

Gonzalez, Marco

Vị trí: Thủ môn

26

Pereira, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

27

Henriquez, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

28

Vergara, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

29

Rodriguez, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Pena, Jorge

Vị trí: Thủ môn

31

Lobos, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Vilches, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Diaz, Gustavo

CẦU THỦ

1

Moreno, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Rivera, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

3

Lopez, Joaquin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ibacache, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Juan, Bastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Freitas, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

6

Dominguez, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Cerato, Miximiliano

Vị trí: Tiền vệ

8

Arismendi, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

9

Sanchez, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

10

Cuevas, Ezequiel

Vị trí: Tiền đạo

11

Ramos, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

12

Rozas, Camilo

Vị trí: Thủ môn

12

Figueroa, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

13

Suarez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

14

Diaz, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

15

Leiva, Matias

Vị trí: Tiền đạo

16

Muller, Emilio

Vị trí: Tiền đạo

17

Campestrini, Cristian

Vị trí: Thủ môn

18

Madrid, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

19

Ragusa, Franco

Vị trí: Tiền đạo

20

Orellana, Diego

Vị trí: Tiền vệ

21

Berrios, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

22

Velasquez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

23

Diaz, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

24

Concha, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

25

Gonzalez, Marco

Vị trí: Thủ môn

26

Pereira, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

27

Henriquez, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

28

Vergara, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

29

Rodriguez, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

31

Pena, Jorge

Vị trí: Thủ môn

31

Lobos, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Vilches, Cristian

Vị trí: Tiền vệ