everton de vina del mar

Vina del Mar - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Sausalito | Sức chứa: 23,423

Logo Everton de Vina Del Mar

HUẤN LUYỆN VIÊN

Diaz, Gustavo

CẦU THỦ

1

Moreno, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Rivera, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

3

Lopez, Joaquin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ibacache, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Juan, Bastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Freitas, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

6

Dominguez, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Cerato, Miximiliano

Vị trí: Tiền vệ

8

Arismendi, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

9

Sanchez, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

10

Cuevas, Ezequiel

Vị trí: Tiền đạo

11

Ramos, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

12

Rozas, Camilo

Vị trí: Thủ môn

12

Figueroa, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

13

Suarez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

14

Diaz, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

15

Leiva, Matias

Vị trí: Tiền đạo

17

Campestrini, Cristian

Vị trí: Thủ môn

18

Madrid, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

19

Ragusa, Franco

Vị trí: Tiền vệ

20

Orellana, Diego

Vị trí: Tiền vệ

21

Berrios, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

22

Velasquez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

26

Pereira, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

27

Henriquez, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

31

Lobos, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Vilches, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

28

Vergara, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

29

Rodriguez, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

30

Concha, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

31

Pena, Jorge

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Diaz, Gustavo

CẦU THỦ

1

Moreno, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Rivera, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

3

Lopez, Joaquin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ibacache, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Juan, Bastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Freitas, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

6

Dominguez, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

7

Cerato, Miximiliano

Vị trí: Tiền vệ

8

Arismendi, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

9

Sanchez, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

10

Cuevas, Ezequiel

Vị trí: Tiền đạo

11

Ramos, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

12

Rozas, Camilo

Vị trí: Thủ môn

12

Figueroa, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

13

Suarez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

14

Diaz, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

15

Leiva, Matias

Vị trí: Tiền đạo

17

Campestrini, Cristian

Vị trí: Thủ môn

18

Madrid, Alvaro

Vị trí: Tiền vệ

19

Ragusa, Franco

Vị trí: Tiền vệ

20

Orellana, Diego

Vị trí: Tiền vệ

21

Berrios, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

22

Velasquez, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

26

Pereira, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

27

Henriquez, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

31

Lobos, Eduardo

Vị trí: Thủ môn

Vilches, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

28

Vergara, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

29

Rodriguez, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

30

Concha, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

31

Pena, Jorge

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Diaz, Gustavo

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

29/01/1998

2

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

23/10/1999

3

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

01/01/1970

3

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

11/01/1999

4

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

24/04/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

02/10/1991

6

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

27/10/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

21/04/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

31/03/1991

9

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

07/02/1998

10

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

04/06/1988

11

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

14/04/1992

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

01/01/1970

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

17/04/1990

13

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

06/02/1987

14

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

24/03/1990

15

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

24/07/1999

17

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

16/06/1980

18

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

05/04/1995

19

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

22/07/1993

20

Tiền vệ

Quốc gia: Chad

16/05/1993

21

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

09/03/1998

22

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

23/06/1988

26

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

01/01/1970

27

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

25/06/2001

31

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

30/07/1981

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

03/05/1996

28

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

25/04/1994

29

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

04/03/1995

30

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

07/06/1999

31

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

01/01/1970

728x90
130x300
130x300