Estudiantes de La Plata

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: Estadio Ciudad de La Plata | Sức chứa: 35,000

Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Quốc tịchs : Argentina | Sân nhà: Estadio Ciudad de La Plata | | Sức chứa: 35,000

Estudiantes de La Plata

Không có tin tức câu lạc bộ này !

Không có thông tin câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Milito, Gabriel

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Javier Mascherano
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

08/06/1984

Javier Mascherano
0

Hậu vệ

08/06/1984

Diaz Mauro
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/03/1991

Diaz Mauro
0

Tiền vệ

10/03/1991

Cauteruccio Martin
0

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

14/04/1987

Cauteruccio Martin
0

Tiền đạo

14/04/1987

Erquiaga Ivan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

26/03/1998

Erquiaga Ivan
3

Hậu vệ

26/03/1998

Gomez Ivan
4

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

28/02/1997

Gomez Ivan
4

Tiền vệ

28/02/1997

Zuqui Fernando
5

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

27/11/1991

Zuqui Fernando
5

Tiền vệ

27/11/1991

Schunke Jonathan
6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

22/02/1987

Schunke Jonathan
6

Hậu vệ

22/02/1987

Gonzalez Angel
8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

16/05/1994

Gonzalez Angel
8

Tiền vệ

16/05/1994

Gonzalez Federico
9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/01/1987

Gonzalez Federico
9

Tiền đạo

06/01/1987

Rodriguez Lucas
9

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

27/04/1997

Rodriguez Lucas
9

Tiền vệ

27/04/1997

Fernandez Gaston
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

12/10/1983

Fernandez Gaston
10

Tiền vệ

12/10/1983

Gonzalez, Emiliano
12

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

29/05/1998

Gonzalez, Emiliano
12

Thủ môn

29/05/1998

Sanchez Facundo
14

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

07/03/1990

Sanchez Facundo
14

Hậu vệ

07/03/1990

Colombo, Nazareno
15

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

20/03/1999

Colombo, Nazareno
15

Hậu vệ

20/03/1999

Castro Manuel
17

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

27/09/1995

Castro Manuel
17

Tiền vệ

27/09/1995

Gonzalo Jara
18

Hậu vệ

Quốc gia: Chile

29/08/1985

Gonzalo Jara
18

Hậu vệ

29/08/1985

Retegui, Mateo
19

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

29/04/1999

Retegui, Mateo
19

Tiền đạo

29/04/1999

Garcia, Diego
20

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

29/12/1996

Garcia, Diego
20

Tiền đạo

29/12/1996

Mariano Andujar
21

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

30/07/1983

Mariano Andujar
21

Thủ môn

30/07/1983

Kalinski Enzo
23

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/03/1987

Kalinski Enzo
23

Tiền vệ

10/03/1987

Estevez Nahuel
24

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

14/11/1995

Estevez Nahuel
24

Tiền vệ

14/11/1995

Ayala, Andres
25

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

13/03/2000

Ayala, Andres
25

Tiền vệ

13/03/2000

Sarmiento, Dario
26

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

29/03/2003

Sarmiento, Dario
26

Tiền đạo

29/03/2003

Sivetti, Franco
27

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

30/05/1998

Sivetti, Franco
27

Tiền vệ

30/05/1998

Rosales Pablo
29

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

10/01/1992

Rosales Pablo
29

Hậu vệ

10/01/1992

Fuentes Juan
30

Tiền vệ

Quốc gia: Chile

21/03/1995

Fuentes Juan
30

Tiền vệ

21/03/1995