Eskisehirspor

Quốc tịch : Turkey | Sân nhà: Eskisehir Yeni Stadium | Sức chứa: 34,930

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Kaydirak Kaan

Kaydirak Kaan

Vị trí: Hậu vệ

Bocek, Dogukan

Bocek, Dogukan

Vị trí: Tiền vệ

Guler, Omer Faruk

Guler, Omer Faruk

Vị trí: Tiền vệ

Kisacik, Hasan

Kisacik, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

Acet, Cezmi

Acet, Cezmi

Vị trí: Tiền vệ

Akkol, Batuhan

Akkol, Batuhan

Vị trí: Hậu vệ

Ozcan, Hasan Ilkay

Ozcan, Hasan Ilkay

Vị trí: Hậu vệ

Ozturk, Kaan

Ozturk, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

Celik Mevlut
4

Celik Mevlut

Vị trí: Hậu vệ

Coskun Sezgin
5

Coskun Sezgin

Vị trí: Hậu vệ

Bayramoglu Onur
8

Bayramoglu Onur

Vị trí: Tiền vệ

Gural Emre
10

Gural Emre

Vị trí: Tiền đạo

Marko Milinkovic
11

Marko Milinkovic

Vị trí: Tiền vệ

Uygur, Hasan Ulas
14

Uygur, Hasan Ulas

Vị trí: Tiền vệ

Kocabas Alperen
15

Kocabas Alperen

Vị trí: Tiền đạo

Kilicarslan Ekrem
17

Kilicarslan Ekrem

Vị trí: Thủ môn

Kiraz Ferhat
19

Kiraz Ferhat

Vị trí: Hậu vệ

Celik, Gorkem
19

Celik, Gorkem

Vị trí: Hậu vệ

Issah Kamal
20

Issah Kamal

Vị trí: Tiền vệ

Akdari, Erdal
21

Akdari, Erdal

Vị trí: Hậu vệ

Altunbas Bedirhan
22

Altunbas Bedirhan

Vị trí: Hậu vệ

Yildirim Mehmet
23

Yildirim Mehmet

Vị trí: Tiền vệ

Polat Furgan
26

Polat Furgan

Vị trí: Tiền vệ

Balaban, Furkan
27

Balaban, Furkan

Vị trí: Tiền vệ

Yakut Tolga
30

Yakut Tolga

Vị trí: Tiền vệ

Aydin, Ebrar Yigit
33

Aydin, Ebrar Yigit

Vị trí: Thủ môn

Aslantas Hakan
38

Aslantas Hakan

Vị trí: Hậu vệ

Ozcan Mehmet
41

Ozcan Mehmet

Vị trí: Tiền vệ

Colpan, Sezgin
44

Colpan, Sezgin

Vị trí:

Aga Melih
45

Aga Melih

Vị trí: Thủ môn

Kizilkaya, Utku
53

Kizilkaya, Utku

Vị trí: Tiền vệ

Oner Ibrahim Halil
56

Oner Ibrahim Halil

Vị trí: Tiền đạo

Karakas Kivanc
66

Karakas Kivanc

Vị trí: Tiền vệ

Demir Mete Kaan
70

Demir Mete Kaan

Vị trí: Tiền đạo

Altunbas, Metehan
71

Altunbas, Metehan

Vị trí: Tiền đạo

Erdogan Talha
77

Erdogan Talha

Vị trí: Tiền vệ

Sertel Cemali
88

Sertel Cemali

Vị trí: Hậu vệ

Kahraman, Harun
92

Kahraman, Harun

Vị trí: Tiền vệ

Akbulut, Muhammet Yahya
98

Akbulut, Muhammet Yahya

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Kaydirak Kaan
0

Kaydirak Kaan

Vị trí: Hậu vệ

Bocek, Dogukan
0

Bocek, Dogukan

Vị trí: Tiền vệ

Guler, Omer Faruk
0

Guler, Omer Faruk

Vị trí: Tiền vệ

Kisacik, Hasan
0

Kisacik, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

Acet, Cezmi
0

Acet, Cezmi

Vị trí: Tiền vệ

Akkol, Batuhan
0

Akkol, Batuhan

Vị trí: Hậu vệ

Ozcan, Hasan Ilkay
0

Ozcan, Hasan Ilkay

Vị trí: Hậu vệ

Ozturk, Kaan
0

Ozturk, Kaan

Vị trí: Tiền vệ

Celik Mevlut
4

Celik Mevlut

Vị trí: Hậu vệ

Coskun Sezgin
5

Coskun Sezgin

Vị trí: Hậu vệ

Bayramoglu Onur
8

Bayramoglu Onur

Vị trí: Tiền vệ

Gural Emre
10

Gural Emre

Vị trí: Tiền đạo

Marko Milinkovic
11

Marko Milinkovic

Vị trí: Tiền vệ

Uygur, Hasan Ulas
14

Uygur, Hasan Ulas

Vị trí: Tiền vệ

Kocabas Alperen
15

Kocabas Alperen

Vị trí: Tiền đạo

Kilicarslan Ekrem
17

Kilicarslan Ekrem

Vị trí: Thủ môn

Kiraz Ferhat
19

Kiraz Ferhat

Vị trí: Hậu vệ

Celik, Gorkem
19

Celik, Gorkem

Vị trí: Hậu vệ

Issah Kamal
20

Issah Kamal

Vị trí: Tiền vệ

Akdari, Erdal
21

Akdari, Erdal

Vị trí: Hậu vệ

Altunbas Bedirhan
22

Altunbas Bedirhan

Vị trí: Hậu vệ

Yildirim Mehmet
23

Yildirim Mehmet

Vị trí: Tiền vệ

Polat Furgan
26

Polat Furgan

Vị trí: Tiền vệ

Balaban, Furkan
27

Balaban, Furkan

Vị trí: Tiền vệ

Yakut Tolga
30

Yakut Tolga

Vị trí: Tiền vệ

Aydin, Ebrar Yigit
33

Aydin, Ebrar Yigit

Vị trí: Thủ môn

Aslantas Hakan
38

Aslantas Hakan

Vị trí: Hậu vệ

Ozcan Mehmet
41

Ozcan Mehmet

Vị trí: Tiền vệ

Colpan, Sezgin
44

Colpan, Sezgin

Vị trí:

Aga Melih
45

Aga Melih

Vị trí: Thủ môn

Kizilkaya, Utku
53

Kizilkaya, Utku

Vị trí: Tiền vệ

Oner Ibrahim Halil
56

Oner Ibrahim Halil

Vị trí: Tiền đạo

Karakas Kivanc
66

Karakas Kivanc

Vị trí: Tiền vệ

Demir Mete Kaan
70

Demir Mete Kaan

Vị trí: Tiền đạo

Altunbas, Metehan
71

Altunbas, Metehan

Vị trí: Tiền đạo

Erdogan Talha
77

Erdogan Talha

Vị trí: Tiền vệ

Sertel Cemali
88

Sertel Cemali

Vị trí: Hậu vệ

Kahraman, Harun
92

Kahraman, Harun

Vị trí: Tiền vệ

Akbulut, Muhammet Yahya
98

Akbulut, Muhammet Yahya

Vị trí: Tiền vệ