Erzgebirge Aue

Quốc gia : | Sân nhà: Erzgebirgsstadion | Sức chứa: 16,485

Erzgebirge Aue

Erzgebirge Aue

Quốc gia : | Sân nhà: Erzgebirgsstadion | | Sức chứa: 16,485

Erzgebirge Aue

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Schuster, Dirk

Quốc gia: Germany

Cầu thủ
Mannel Martin
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

16/03/1988

Mannel Martin
1

Thủ môn

16/03/1988

Mihojevic Marko
3

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/04/1996

Mihojevic Marko
3

Hậu vệ

21/04/1996

Fabian Kalig
4

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

28/03/1993

Fabian Kalig
4

Hậu vệ

28/03/1993

Fandrich Clemens
5

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

10/01/1991

Fandrich Clemens
5

Tiền vệ

10/01/1991

Hochscheidt Jan
7

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

04/10/1987

Hochscheidt Jan
7

Tiền vệ

04/10/1987

Baumgart Tom
8

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

12/11/1997

Baumgart Tom
8

Tiền vệ

12/11/1997

Nazarov Dimitrij
10

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

04/04/1990

Nazarov Dimitrij
10

Tiền đạo

04/04/1990

Kruger, Florian
11

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

13/02/1999

Kruger, Florian
11

Tiền đạo

13/02/1999

Breitkreuz Steve
12

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

18/01/1992

Breitkreuz Steve
12

Hậu vệ

18/01/1992

Samson, Louis
13

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

03/07/1995

Samson, Louis
13

Tiền vệ

03/07/1995

Zulechner, Philipp
14

Tiền đạo

Quốc gia: Austria

12/04/1990

Zulechner, Philipp
14

Tiền đạo

12/04/1990

Kempe Dennis
15

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

24/06/1986

Kempe Dennis
15

Hậu vệ

24/06/1986

Majetschak Erik
16

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

01/03/2000

Majetschak Erik
16

Tiền vệ

01/03/2000

Riese Philipp
17

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

12/11/1989

Riese Philipp
17

Tiền vệ

12/11/1989

Rizzuto Calogero
20

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

05/01/1992

Rizzuto Calogero
20

Hậu vệ

05/01/1992

Malcolm Cacutalua
21

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

15/11/1994

Malcolm Cacutalua
21

Hậu vệ

15/11/1994

Sessa Nicolas
23

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

23/03/1996

Sessa Nicolas
23

Tiền vệ

23/03/1996

Strauss John-Patrick
24

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

28/01/1996

Strauss John-Patrick
24

Tiền vệ

28/01/1996

Wydra Dominik
25

Tiền vệ

Quốc gia: Austria

21/03/1994

Wydra Dominik
25

Tiền vệ

21/03/1994

Gonther Soren
26

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

15/12/1986

Gonther Soren
26

Hậu vệ

15/12/1986

Kupusovic Njegos
27

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

22/02/2001

Kupusovic Njegos
27

Tiền đạo

22/02/2001

Daferner Christoph
33

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

12/01/1998

Daferner Christoph
33

Tiền đạo

12/01/1998

Haas Daniel
34

Thủ môn

Quốc gia: Germany

01/08/1983

Haas Daniel
34

Thủ môn

01/08/1983

Kusic Filip
36

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

03/06/1996

Kusic Filip
36

Hậu vệ

03/06/1996

Testroet Pascal
37

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

26/09/1990

Testroet Pascal
37

Tiền đạo

26/09/1990

Jendrusch Robert
40

Thủ môn

Quốc gia: Germany

28/05/1996

Jendrusch Robert
40

Thủ môn

28/05/1996