ecuador

- Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Ecuador

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hernan Dario Gomez

CẦU THỦ

1

Banguera, Maximo

Vị trí: Thủ môn

2

Mina, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

3

Arboleda, Robert

Vị trí: Hậu vệ

4

Velasco, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

5

Renato Ibarra

Vị trí: Tiền vệ

6

Ramirez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Ibarra, Romario

Vị trí: Tiền đạo

8

Carlos Gruezo

Vị trí: Tiền vệ

9

Garces, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

10

Mena, Angel

Vị trí: Tiền đạo

11

Preciado, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

12

Ortiz, Pedro

Vị trí: Thủ môn

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Arreaga, Xavier

Vị trí: Hậu vệ

15

Intriago, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

16

Antonio Valencia

Vị trí: Hậu vệ

17

Quinteros, Jose

Vị trí: Tiền vệ

18

Orejuela, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Caicedo, Beder

Vị trí: Hậu vệ

20

Chicaiza, Luis

Vị trí: Tiền vệ

21

Achilier, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

22

Dominguez, Alexander

Vị trí: Thủ môn

23

Mendez, Jhegson

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hernan Dario Gomez

CẦU THỦ

1

Banguera, Maximo

Vị trí: Thủ môn

2

Mina, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

3

Arboleda, Robert

Vị trí: Hậu vệ

4

Velasco, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

5

Renato Ibarra

Vị trí: Tiền vệ

6

Ramirez, Cristian

Vị trí: Hậu vệ

7

Ibarra, Romario

Vị trí: Tiền đạo

8

Carlos Gruezo

Vị trí: Tiền vệ

9

Garces, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

10

Mena, Angel

Vị trí: Tiền đạo

11

Preciado, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

12

Ortiz, Pedro

Vị trí: Thủ môn

13

Enner Valencia

Vị trí: Tiền đạo

14

Arreaga, Xavier

Vị trí: Hậu vệ

15

Intriago, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

16

Antonio Valencia

Vị trí: Hậu vệ

17

Quinteros, Jose

Vị trí: Tiền vệ

18

Orejuela, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

19

Caicedo, Beder

Vị trí: Hậu vệ

20

Chicaiza, Luis

Vị trí: Tiền vệ

21

Achilier, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

22

Dominguez, Alexander

Vị trí: Thủ môn

23

Mendez, Jhegson

Vị trí: Tiền vệ