ebbsfleet united fc

Northfleet - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Stonebridge Road Stadium | Sức chứa: 5,011

Logo EBBSFLEET UNITED FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hill, Garry

CẦU THỦ

1

Nathan Ashmore

Vị trí: Thủ môn

2

Jack King

Vị trí: Hậu vệ

3

Samuel Magri

Vị trí: Hậu vệ

4

Dean Rance

Vị trí: Tiền vệ

5

Dave Winfield

Vị trí: Hậu vệ

6

Kenny Clark

Vị trí: Hậu vệ

8

Ebou Adams

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Kedwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Aaron McLean

Vị trí: Tiền đạo

10

Andy Drury

Vị trí: Tiền vệ

11

Myles Weston

Vị trí: Tiền vệ

12

Anthony Cook

Vị trí: Tiền vệ

12

Michael Cheek

Vị trí: Tiền đạo

13

Miles, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

14

Darren McQueen

Vị trí: Tiền đạo

15

Coulson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

16

Jack Payne

Vị trí: Tiền vệ

17

Shields, Sean

Vị trí: Tiền vệ

18

Whitely, Corey

Vị trí: Tiền đạo

19

Bush, Chris

Vị trí: Tiền đạo

19

Danny Mills

Vị trí: Tiền đạo

20

Miller Neave, Karn

Vị trí: Hậu vệ

21

Michael Jordan

Vị trí: Thủ môn

22

Bagasan Graham

Vị trí: Tiền vệ

22

Boulding, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

23

Lawrie Wilson

Vị trí: Hậu vệ

23

Bradley Joseph Bubb

Vị trí: Tiền đạo

27

Antonio German

Vị trí: Tiền đạo

29

Febian Brandy

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hill, Garry

CẦU THỦ

1

Nathan Ashmore

Vị trí: Thủ môn

2

Jack King

Vị trí: Hậu vệ

3

Samuel Magri

Vị trí: Hậu vệ

4

Dean Rance

Vị trí: Tiền vệ

5

Dave Winfield

Vị trí: Hậu vệ

6

Kenny Clark

Vị trí: Hậu vệ

8

Ebou Adams

Vị trí: Tiền vệ

9

Danny Kedwell

Vị trí: Tiền đạo

10

Aaron McLean

Vị trí: Tiền đạo

10

Andy Drury

Vị trí: Tiền vệ

11

Myles Weston

Vị trí: Tiền vệ

12

Anthony Cook

Vị trí: Tiền vệ

12

Michael Cheek

Vị trí: Tiền đạo

13

Miles, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

14

Darren McQueen

Vị trí: Tiền đạo

15

Coulson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

16

Jack Payne

Vị trí: Tiền vệ

17

Shields, Sean

Vị trí: Tiền vệ

18

Whitely, Corey

Vị trí: Tiền đạo

19

Bush, Chris

Vị trí: Tiền đạo

19

Danny Mills

Vị trí: Tiền đạo

20

Miller Neave, Karn

Vị trí: Hậu vệ

21

Michael Jordan

Vị trí: Thủ môn

22

Bagasan Graham

Vị trí: Tiền vệ

22

Boulding, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

23

Lawrie Wilson

Vị trí: Hậu vệ

23

Bradley Joseph Bubb

Vị trí: Tiền đạo

27

Antonio German

Vị trí: Tiền đạo

29

Febian Brandy

Vị trí: Tiền đạo