Dunfermline Athletic

Quốc tịch : Scotland | Sân nhà: East End Park | Sức chứa: 11,480

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Murdoch Sean
1

Murdoch Sean

Vị trí: Thủ môn

Robinson Lee
1

Robinson Lee

Vị trí: Thủ môn

Ryan Scully
1

Ryan Scully

Vị trí: Thủ môn

Comrie Aaron
2

Comrie Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Lang, Thomas
3

Lang, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Martin Lewis
4

Martin Lewis

Vị trí: Hậu vệ

Durnan Mark
5

Durnan Mark

Vị trí: Hậu vệ

Murray Euan
5

Murray Euan

Vị trí: Hậu vệ

Lee Ashcroft
6

Lee Ashcroft

Vị trí: Hậu vệ

Thomson Joe
7

Thomson Joe

Vị trí: Tiền vệ

Thomas Beadling
8

Thomas Beadling

Vị trí: Hậu vệ

McGill, Gabriel
9

McGill, Gabriel

Vị trí:

Ryan Andy
10

Ryan Andy

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Dow
11

Ryan Dow

Vị trí: Tiền đạo

Aidan Connolly
11

Aidan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

Turner Kyle
12

Turner Kyle

Vị trí: Thủ môn

Devine, Danny
14

Devine, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Nisbet Kevin
15

Nisbet Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Morrison, Stuart
16

Morrison, Stuart

Vị trí: Hậu vệ

Bowman, Matthew
19

Bowman, Matthew

Vị trí:

Gill Cammy
20

Gill Cammy

Vị trí: Thủ môn

Paul Paton
21

Paul Paton

Vị trí: Tiền vệ

Luke Brandon
21

Luke Brandon

Vị trí: Tiền vệ

Coley, Josh
22

Coley, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Smith Callum
23

Smith Callum

Vị trí: Tiền đạo

Edwards Josh
24

Edwards Josh

Vị trí: Hậu vệ

Jordan Gregor
25

Jordan Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Todd Matthew
26

Todd Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Robertson Josh
29

Robertson Josh

Vị trí: Hậu vệ

Burt Craig
30

Burt Craig

Vị trí: Thủ môn

Crosbie Lewis
31

Crosbie Lewis

Vị trí: Tiền đạo

Swanson Kieran
32

Swanson Kieran

Vị trí: Hậu vệ

Graham, Cammy
36

Graham, Cammy

Vị trí:

Fenton, Miller
39

Fenton, Miller

Vị trí:

Swinton, Ben
40

Swinton, Ben

Vị trí: Thủ môn

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Murdoch Sean
1

Murdoch Sean

Vị trí: Thủ môn

Robinson Lee
1

Robinson Lee

Vị trí: Thủ môn

Ryan Scully
1

Ryan Scully

Vị trí: Thủ môn

Comrie Aaron
2

Comrie Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Lang, Thomas
3

Lang, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

Martin Lewis
4

Martin Lewis

Vị trí: Hậu vệ

Durnan Mark
5

Durnan Mark

Vị trí: Hậu vệ

Murray Euan
5

Murray Euan

Vị trí: Hậu vệ

Lee Ashcroft
6

Lee Ashcroft

Vị trí: Hậu vệ

Thomson Joe
7

Thomson Joe

Vị trí: Tiền vệ

Thomas Beadling
8

Thomas Beadling

Vị trí: Hậu vệ

McGill, Gabriel
9

McGill, Gabriel

Vị trí:

Ryan Andy
10

Ryan Andy

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Dow
11

Ryan Dow

Vị trí: Tiền đạo

Aidan Connolly
11

Aidan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

Turner Kyle
12

Turner Kyle

Vị trí: Thủ môn

Devine, Danny
14

Devine, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Nisbet Kevin
15

Nisbet Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Morrison, Stuart
16

Morrison, Stuart

Vị trí: Hậu vệ

Bowman, Matthew
19

Bowman, Matthew

Vị trí:

Gill Cammy
20

Gill Cammy

Vị trí: Thủ môn

Paul Paton
21

Paul Paton

Vị trí: Tiền vệ

Luke Brandon
21

Luke Brandon

Vị trí: Tiền vệ

Coley, Josh
22

Coley, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Smith Callum
23

Smith Callum

Vị trí: Tiền đạo

Edwards Josh
24

Edwards Josh

Vị trí: Hậu vệ

Jordan Gregor
25

Jordan Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Todd Matthew
26

Todd Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Robertson Josh
29

Robertson Josh

Vị trí: Hậu vệ

Burt Craig
30

Burt Craig

Vị trí: Thủ môn

Crosbie Lewis
31

Crosbie Lewis

Vị trí: Tiền đạo

Swanson Kieran
32

Swanson Kieran

Vị trí: Hậu vệ

Graham, Cammy
36

Graham, Cammy

Vị trí:

Fenton, Miller
39

Fenton, Miller

Vị trí:

Swinton, Ben
40

Swinton, Ben

Vị trí: Thủ môn