dundalk

Dundalk - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | Sức chứa: 6,000

Logo DUNDALK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

6

Jordan Flores

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

16

Sean Murray

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

20

Aaron McCarey

Vị trí: Thủ môn

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

McKee, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

29

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

6

Jordan Flores

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

16

Sean Murray

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

20

Aaron McCarey

Vị trí: Thủ môn

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

McKee, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

29

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo