dundalk fc

Dundalk - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | Sức chứa: 6,000

Dundalk FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny
Perth, Vinny

CẦU THỦ

Rogers, Gary
1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

Hoare, Sean
4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

Gannon, Sean
2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

Gartland, Brian
3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Jake

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Shields, Chris
5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Flores, Jordan
6

Flores, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

Mountney, John
8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Gorham, Luke

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Hoban, Pat
9

Hoban, Pat

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Kevin

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Duffy, Michael
7

Duffy, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Jordan

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

McGrath, Jamie
10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Jake
11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

McEleney, Patrick
11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Kelly, George
12

Kelly, George

Vị trí: Tiền đạo

Massey, Dane
14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

Folan, Stephen
15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

Murray, Sean
16

Murray, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Dummigan, Cameron
17

Dummigan, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Flynn, Cian
17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

Benson, Robbie
18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

Hanratty, Mark
19

Hanratty, Mark

Vị trí: Tiền vệ

McCarey, Aaron
20

McCarey, Aaron

Vị trí: Thủ môn

Cleary, Dan
21

Cleary, Dan

Vị trí: Hậu vệ

McKee, Joe
22

McKee, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Gavin
24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

O'Keeffe, Jack
25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Daniel
27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Lotefa, Lido
28

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

Hand, Dylan
29

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Treacy, Ross
30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

Jarvis, Dean
33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Boyle, Andy
44

Boyle, Andy

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny
Perth, Vinny

CẦU THỦ

Rogers, Gary
1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

Hoare, Sean
4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

Gannon, Sean
2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

Gartland, Brian
3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Jake

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Shields, Chris
5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Flores, Jordan
6

Flores, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

Mountney, John
8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Gorham, Luke

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Hoban, Pat
9

Hoban, Pat

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Kevin

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Duffy, Michael
7

Duffy, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Jordan

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

McGrath, Jamie
10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Jake
11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

McEleney, Patrick
11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Kelly, George
12

Kelly, George

Vị trí: Tiền đạo

Massey, Dane
14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

Folan, Stephen
15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

Murray, Sean
16

Murray, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Dummigan, Cameron
17

Dummigan, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Flynn, Cian
17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

Benson, Robbie
18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

Hanratty, Mark
19

Hanratty, Mark

Vị trí: Tiền vệ

McCarey, Aaron
20

McCarey, Aaron

Vị trí: Thủ môn

Cleary, Dan
21

Cleary, Dan

Vị trí: Hậu vệ

McKee, Joe
22

McKee, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Gavin
24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

O'Keeffe, Jack
25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Kelly, Daniel
27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Lotefa, Lido
28

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

Hand, Dylan
29

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Treacy, Ross
30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

Jarvis, Dean
33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Boyle, Andy
44

Boyle, Andy

Vị trí: Hậu vệ