dundalk

Dundalk - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | Sức chứa: 6,000

Logo DUNDALK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

6

Jordan Flores

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

16

Sean Murray

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

20

Aaron McCarey

Vị trí: Thủ môn

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Perth, Vinny

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Hand, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Traynor, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Rice, James

Vị trí: Hậu vệ

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Lee, Cian

Vị trí: Hậu vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Finnegan, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Molloy, Kyle

Vị trí: Tiền vệ

McNally, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Gorham, Luke

Vị trí: Tiền vệ

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

6

Jordan Flores

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

Kelly, Jake

Vị trí: Tiền vệ

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

12

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

16

Sean Murray

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

20

Aaron McCarey

Vị trí: Thủ môn

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

Lotefa, Lido

Vị trí: Tiền đạo

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

27

Kelly, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Kelly, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu DUNDALK

Kết quả thi đấu DUNDALK

Huấn luyện viên

Perth, Vinny

Quốc gia: Ireland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

25/09/1981

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

04/11/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

15/03/1994

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

02/02/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

08/11/1998

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/07/1991

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

27/04/2000

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

27/12/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

09/11/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/10/1998

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/10/1995

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

28/07/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/02/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

28/07/1991

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/09/1996

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/06/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

26/09/1992

12

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

12/11/1996

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

17/04/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/01/1992

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

11/10/1993

17

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

02/06/1996

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/03/1999

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

07/05/1992

20

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

14/01/1992

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

09/03/1996

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

19/07/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

25

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

19/11/1999

27

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

30

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

26/09/1998

33

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/06/1992

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

17/10/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

728x90
130x300
130x300