Dundalk FC

Quốc gia : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | Sức chứa: 4,500

Dundalk FC

Dundalk FC

Quốc gia : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | | Sức chứa: 4,500

Dundalk FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Perth, Vinny

Quốc gia: Ireland

Cầu thủ
Lee, Cian
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

27/04/2000

Lee, Cian
0

Hậu vệ

27/04/2000

Rice, James
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

08/11/1998

Rice, James
0

Hậu vệ

08/11/1998

Traynor, Jack
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

02/02/1998

Traynor, Jack
0

Hậu vệ

02/02/1998

O'Connor Jake
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/10/1998

O'Connor Jake
0

Tiền vệ

28/10/1998

McNally, Aaron
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

McNally, Aaron
0

Tiền vệ

01/01/1970

Molloy, Kyle
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Molloy, Kyle
0

Tiền vệ

01/01/1970

Finnegan, Adam
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

09/11/1999

Finnegan, Adam
0

Tiền vệ

09/11/1999

Gorham, Luke
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Gorham, Luke
0

Tiền vệ

01/01/1970

Kelly, Kevin
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

17/10/2000

Kelly, Kevin
0

Tiền đạo

17/10/2000

Maguire, Jordan
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Maguire, Jordan
0

Tiền đạo

01/01/1970

Rogers Gary
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

25/09/1981

Rogers Gary
1

Thủ môn

25/09/1981

Gannon Sean
2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/07/1991

Gannon Sean
2

Hậu vệ

11/07/1991

Gartland Brian
3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

04/11/1986

Gartland Brian
3

Hậu vệ

04/11/1986

Hoare Sean
4

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

15/03/1994

Hoare Sean
4

Hậu vệ

15/03/1994

Shields Chris
5

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

27/12/1990

Shields Chris
5

Tiền vệ

27/12/1990

Jordan Flores
6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/10/1995

Jordan Flores
6

Tiền vệ

04/10/1995

Michael Duffy
7

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

28/07/1994

Michael Duffy
7

Tiền đạo

28/07/1994

Mountney John
8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/02/1993

Mountney John
8

Tiền vệ

22/02/1993

Pat Hoban
9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

28/07/1991

Pat Hoban
9

Tiền đạo

28/07/1991

McGrath Jamie
10

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/09/1996

McGrath Jamie
10

Tiền đạo

30/09/1996

Kelly Jake
11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/06/1990

Kelly Jake
11

Tiền vệ

18/06/1990

McEleney Patrick
11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

26/09/1992

McEleney Patrick
11

Tiền vệ

26/09/1992

Kelly Georgie
12

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

12/11/1996

Kelly Georgie
12

Tiền đạo

12/11/1996

Massey Dane
14

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

17/04/1988

Massey Dane
14

Hậu vệ

17/04/1988

Folan Stephen
15

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/01/1992

Folan Stephen
15

Hậu vệ

14/01/1992

Sean Murray
16

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

11/10/1993

Sean Murray
16

Tiền vệ

11/10/1993

Cameron Dummigan
17

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

02/06/1996

Cameron Dummigan
17

Hậu vệ

02/06/1996

Flynn Cian
17

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/03/1999

Flynn Cian
17

Tiền đạo

30/03/1999

Benson Robbie
18

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

07/05/1992

Benson Robbie
18

Tiền vệ

07/05/1992

Hanratty, Mark
19

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

19/07/2002

Hanratty, Mark
19

Tiền vệ

19/07/2002

McCarey, Aaron
20

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

14/01/1992

McCarey, Aaron
20

Thủ môn

14/01/1992

Cleary Daniel
21

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

09/03/1996

Cleary Daniel
21

Hậu vệ

09/03/1996

McKee Joe
22

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

30/10/1992

McKee Joe
22

Tiền vệ

30/10/1992

Smith, Gavin
24

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

19/07/1999

Smith, Gavin
24

Hậu vệ

19/07/1999

O'Keeffe Jack
25

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

19/11/1999

O'Keeffe Jack
25

Tiền đạo

19/11/1999

Kelly, Daniel
27

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Kelly, Daniel
27

Tiền đạo

01/01/1970

Lotefa, Lido
28

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Lotefa, Lido
28

Tiền đạo

01/01/1970

Hand, Dylan
29

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

Hand, Dylan
29

Hậu vệ

01/01/1970

Treacy Ross
30

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

26/09/1998

Treacy Ross
30

Thủ môn

26/09/1998

Jarvis Dean
33

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/06/1992

Jarvis Dean
33

Hậu vệ

01/06/1992

Boyle Andrew
44

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

07/03/1991

Boyle Andrew
44

Hậu vệ

07/03/1991