dundalk

Dundalk - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Oriel Park | Sức chứa: 6,000

Logo DUNDALK

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

6

O'Donnell, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

13

Chvedukas, Karolis

Vị trí: Tiền vệ

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

17

Poynton, Georgie

Vị trí: Tiền vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

19

Ronan Murray

Vị trí: Tiền đạo

20

Cavalcante, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

Sava, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

23

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

25

Ubaezuono, Carlton

Vị trí: Tiền vệ

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

45

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Rogers, Gary

Vị trí: Thủ môn

2

Gannon, Sean

Vị trí: Hậu vệ

3

Gartland, Brian

Vị trí: Hậu vệ

4

Hoare, Sean

Vị trí: Hậu vệ

5

Shields, Chris

Vị trí: Tiền vệ

6

O'Donnell, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

7

Michael Duffy

Vị trí: Tiền đạo

8

Mountney, John

Vị trí: Tiền vệ

9

Pat Hoban

Vị trí: Tiền đạo

10

McGrath, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

11

McEleney, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

13

Chvedukas, Karolis

Vị trí: Tiền vệ

14

Massey, Dane

Vị trí: Hậu vệ

15

Folan, Stephen

Vị trí: Hậu vệ

17

Poynton, Georgie

Vị trí: Tiền vệ

17

Flynn, Cian

Vị trí: Tiền đạo

18

Benson, Robbie

Vị trí: Tiền vệ

19

Ronan Murray

Vị trí: Tiền đạo

20

Cavalcante, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

21

Cleary, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

22

Sava, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

23

O'Connor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

24

Smith, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

25

Ubaezuono, Carlton

Vị trí: Tiền vệ

25

O'Keeffe, Jack

Vị trí: Tiền đạo

30

Treacy, Ross

Vị trí: Thủ môn

33

Jarvis, Dean

Vị trí: Hậu vệ

45

Kelly, Georgie

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu DUNDALK

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

25/09/1981

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/07/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

04/11/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

15/03/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

27/12/1990

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

15/01/1986

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

28/07/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/02/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

28/07/1991

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/09/1996

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

26/09/1992

13

Tiền vệ

Quốc gia: Lithuania

21/04/1991

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

17/04/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/01/1992

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/09/1997

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

30/03/1999

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

07/05/1992

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

12/09/1991

20

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

21/03/2000

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

09/03/1996

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

15/10/1986

23

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/10/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

19/07/1999

25

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/04/1998

25

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

19/11/1999

30

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

26/09/1998

33

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/06/1992

45

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

12/11/1996

728x90
130x300
130x300