drochtersen assel

Drochtersen - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Kehdinger Stadion | Sức chứa: 2,500

Drochtersen Assel

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Klinkmann, Fabian
1

Klinkmann, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Breede, Hendrik
2

Breede, Hendrik

Vị trí: Tiền vệ

Kleine, Eyke
5

Kleine, Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Hadaschik, Niklas
6

Hadaschik, Niklas

Vị trí: Tiền vệ

Elfers, Jannes
7

Elfers, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Mau, Nico
12

Mau, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Schuhmann, Marco

Schuhmann, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Klee, Meikel
3

Klee, Meikel

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann, Soren
13

Behrmann, Soren

Vị trí: Hậu vệ

Rogowski, Laurens
15

Rogowski, Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Stohr, Julian
23

Stohr, Julian

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah, Liam
28

Giwah, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Siefkes, Patrick
30

Siefkes, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Hatecke, Lukas

Hatecke, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Franz, Ole

Franz, Ole

Vị trí: Tiền vệ

Fiks, Dimitri
21

Fiks, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh, Hassan
22

El-Saleh, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Kovacic, Dario

Kovacic, Dario

Vị trí: Tiền vệ

Rusch, Christian

Rusch, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Andrijanic, Marcel
8

Andrijanic, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling, Jan-Ove
9

Edeling, Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel, Florian
10

Nagel, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen, Jasper
11

Goossen, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Pini, Erdogan
17

Pini, Erdogan

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou, Oliver
20

Ioannou, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Hermandung, Till
24

Hermandung, Till

Vị trí: Tiền đạo

Zopfgen, Sven Soren
25

Zopfgen, Sven Soren

Vị trí: Tiền vệ

Meyer, Paul
29

Meyer, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Sung-Hyun, Jung
77

Sung-Hyun, Jung

Vị trí: Tiền đạo

Luders, Janosch

Luders, Janosch

Vị trí: Tiền đạo

Reichardt, Max

Reichardt, Max

Vị trí: Tiền đạo

Neumann, Alexander
14

Neumann, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Klinkmann, Fabian
1

Klinkmann, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Breede, Hendrik
2

Breede, Hendrik

Vị trí: Tiền vệ

Kleine, Eyke
5

Kleine, Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Hadaschik, Niklas
6

Hadaschik, Niklas

Vị trí: Tiền vệ

Elfers, Jannes
7

Elfers, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Mau, Nico
12

Mau, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Schuhmann, Marco

Schuhmann, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Klee, Meikel
3

Klee, Meikel

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann, Soren
13

Behrmann, Soren

Vị trí: Hậu vệ

Rogowski, Laurens
15

Rogowski, Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Stohr, Julian
23

Stohr, Julian

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah, Liam
28

Giwah, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Siefkes, Patrick
30

Siefkes, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Hatecke, Lukas

Hatecke, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Franz, Ole

Franz, Ole

Vị trí: Tiền vệ

Fiks, Dimitri
21

Fiks, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh, Hassan
22

El-Saleh, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Kovacic, Dario

Kovacic, Dario

Vị trí: Tiền vệ

Rusch, Christian

Rusch, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Andrijanic, Marcel
8

Andrijanic, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling, Jan-Ove
9

Edeling, Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel, Florian
10

Nagel, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen, Jasper
11

Goossen, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Pini, Erdogan
17

Pini, Erdogan

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou, Oliver
20

Ioannou, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Hermandung, Till
24

Hermandung, Till

Vị trí: Tiền đạo

Zopfgen, Sven Soren
25

Zopfgen, Sven Soren

Vị trí: Tiền vệ

Meyer, Paul
29

Meyer, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Sung-Hyun, Jung
77

Sung-Hyun, Jung

Vị trí: Tiền đạo

Luders, Janosch

Luders, Janosch

Vị trí: Tiền đạo

Reichardt, Max

Reichardt, Max

Vị trí: Tiền đạo

Neumann, Alexander
14

Neumann, Alexander

Vị trí: Tiền đạo