Drochtersen Assel

Quốc tịch : Germany | Sân nhà: Kehdinger Stadion | Sức chứa: 2,500

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Owusu, Daniel

Owusu, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Klinkmann Fabian
1

Klinkmann Fabian

Vị trí: Thủ môn

Hartig, Stig
3

Hartig, Stig

Vị trí: Tiền vệ

Kleine Eyke
5

Kleine Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Wulff, Jannes
6

Wulff, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Elfers Jannes
7

Elfers Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Andrijanic Marcel
8

Andrijanic Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling Jan-Ove
9

Edeling Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel Florian
10

Nagel Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen Jasper
11

Goossen Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Mau Nico
12

Mau Nico

Vị trí: Hậu vệ

von der Reith, Nico
12

von der Reith, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann Soren
13

Behrmann Soren

Vị trí: Hậu vệ

Neumann Alexander
14

Neumann Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rogowski Laurens
15

Rogowski Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Ashton Philip Shawn Gotz
16

Ashton Philip Shawn Gotz

Vị trí: Hậu vệ

Borgmann, Marcus
17

Borgmann, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Kovacic Dario
18

Kovacic Dario

Vị trí: Tiền vệ

Voigt, Hilkiah
19

Voigt, Hilkiah

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou Oliver
20

Ioannou Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fiks Dimitri
21

Fiks Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh Hassan
22

El-Saleh Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Heinbockel Justin
23

Heinbockel Justin

Vị trí: Hậu vệ

Zopfgen Sven Soren
25

Zopfgen Sven Soren

Vị trí: Tiền vệ

Schuhmann Marco
26

Schuhmann Marco

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah Liam
28

Giwah Liam

Vị trí: Hậu vệ

Shehada Alexander
29

Shehada Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Siefkes Patrick
30

Siefkes Patrick

Vị trí: Thủ môn

Zeugner, Finn
31

Zeugner, Finn

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Owusu, Daniel
0

Owusu, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Klinkmann Fabian
1

Klinkmann Fabian

Vị trí: Thủ môn

Hartig, Stig
3

Hartig, Stig

Vị trí: Tiền vệ

Kleine Eyke
5

Kleine Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Wulff, Jannes
6

Wulff, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Elfers Jannes
7

Elfers Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Andrijanic Marcel
8

Andrijanic Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling Jan-Ove
9

Edeling Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel Florian
10

Nagel Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen Jasper
11

Goossen Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Mau Nico
12

Mau Nico

Vị trí: Hậu vệ

von der Reith, Nico
12

von der Reith, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann Soren
13

Behrmann Soren

Vị trí: Hậu vệ

Neumann Alexander
14

Neumann Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rogowski Laurens
15

Rogowski Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Ashton Philip Shawn Gotz
16

Ashton Philip Shawn Gotz

Vị trí: Hậu vệ

Borgmann, Marcus
17

Borgmann, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Kovacic Dario
18

Kovacic Dario

Vị trí: Tiền vệ

Voigt, Hilkiah
19

Voigt, Hilkiah

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou Oliver
20

Ioannou Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fiks Dimitri
21

Fiks Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh Hassan
22

El-Saleh Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Heinbockel Justin
23

Heinbockel Justin

Vị trí: Hậu vệ

Zopfgen Sven Soren
25

Zopfgen Sven Soren

Vị trí: Tiền vệ

Schuhmann Marco
26

Schuhmann Marco

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah Liam
28

Giwah Liam

Vị trí: Hậu vệ

Shehada Alexander
29

Shehada Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Siefkes Patrick
30

Siefkes Patrick

Vị trí: Thủ môn

Zeugner, Finn
31

Zeugner, Finn

Vị trí: Hậu vệ