sv drochtersen/assel

Drochtersen - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Kehdinger Stadion | Sức chứa: 2,500

SV Drochtersen/Assel

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Klinkmann, Fabian
1

Klinkmann, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Owusu, Daniel

Owusu, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Hartig, Stig
3

Hartig, Stig

Vị trí: Tiền vệ

Nadjem, Benjamin
4

Nadjem, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

Kleine, Eyke
5

Kleine, Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Wulff, Jannes
6

Wulff, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Elfers, Jannes
7

Elfers, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Andrijanic, Marcel
8

Andrijanic, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling, Jan-Ove
9

Edeling, Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel, Florian
10

Nagel, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen, Jasper
11

Goossen, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

von der Reith, Nico
12

von der Reith, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Mau, Nico
12

Mau, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann, Soren
13

Behrmann, Soren

Vị trí: Hậu vệ

Neumann, Alexander
14

Neumann, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rogowski, Laurens
15

Rogowski, Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Gotz, Ashton
16

Gotz, Ashton

Vị trí: Hậu vệ

Borgmann, Marcus
17

Borgmann, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Kovacic, Dario
18

Kovacic, Dario

Vị trí: Tiền vệ

Voigt, Hilkiah
19

Voigt, Hilkiah

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou, Oliver
20

Ioannou, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fiks, Dimitri
21

Fiks, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh, Hassan
22

El-Saleh, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Heinbockel, Justin
23

Heinbockel, Justin

Vị trí: Hậu vệ

Zopfgen, Sven
25

Zopfgen, Sven

Vị trí: Tiền vệ

Schuhmann, Marco
26

Schuhmann, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah, Liam
28

Giwah, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Shehada, Alexander
29

Shehada, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Siefkes, Patrick
30

Siefkes, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Zeugner, Finn
31

Zeugner, Finn

Vị trí: Hậu vệ

Sung-Hyun, Jung
77

Sung-Hyun, Jung

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Uder, Lars
Uder, Lars

CẦU THỦ

Klinkmann, Fabian
1

Klinkmann, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Owusu, Daniel

Owusu, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Hartig, Stig
3

Hartig, Stig

Vị trí: Tiền vệ

Nadjem, Benjamin
4

Nadjem, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

Kleine, Eyke
5

Kleine, Eyke

Vị trí: Hậu vệ

Wulff, Jannes
6

Wulff, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Elfers, Jannes
7

Elfers, Jannes

Vị trí: Hậu vệ

Andrijanic, Marcel
8

Andrijanic, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Edeling, Jan-Ove
9

Edeling, Jan-Ove

Vị trí: Tiền vệ

Nagel, Florian
10

Nagel, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Goossen, Jasper
11

Goossen, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

von der Reith, Nico
12

von der Reith, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Mau, Nico
12

Mau, Nico

Vị trí: Hậu vệ

Behrmann, Soren
13

Behrmann, Soren

Vị trí: Hậu vệ

Neumann, Alexander
14

Neumann, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Rogowski, Laurens
15

Rogowski, Laurens

Vị trí: Hậu vệ

Gotz, Ashton
16

Gotz, Ashton

Vị trí: Hậu vệ

Borgmann, Marcus
17

Borgmann, Marcus

Vị trí: Tiền đạo

Kovacic, Dario
18

Kovacic, Dario

Vị trí: Tiền vệ

Voigt, Hilkiah
19

Voigt, Hilkiah

Vị trí: Tiền đạo

Ioannou, Oliver
20

Ioannou, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fiks, Dimitri
21

Fiks, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

El-Saleh, Hassan
22

El-Saleh, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Heinbockel, Justin
23

Heinbockel, Justin

Vị trí: Hậu vệ

Zopfgen, Sven
25

Zopfgen, Sven

Vị trí: Tiền vệ

Schuhmann, Marco
26

Schuhmann, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Quack, Julian
27

Quack, Julian

Vị trí: Thủ môn

Giwah, Liam
28

Giwah, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Shehada, Alexander
29

Shehada, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Siefkes, Patrick
30

Siefkes, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Zeugner, Finn
31

Zeugner, Finn

Vị trí: Hậu vệ

Sung-Hyun, Jung
77

Sung-Hyun, Jung

Vị trí: Tiền đạo