doxa dramas

Drama - Hy Lạp

Quốc tịch : Hy Lạp | Sân nhà: Doxa Drama Stadium | Sức chứa: 0

Doxa Dramas

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Menka, Orestis
1

Menka, Orestis

Vị trí: Thủ môn

Revythopoulos, Chrysostomos
2

Revythopoulos, Chrysostomos

Vị trí: Hậu vệ

Stavros Petavrakis
3

Stavros Petavrakis

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Vangelis
5

Andreou, Vangelis

Vị trí: Hậu vệ

Avgenikou, Michalis
6

Avgenikou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

Kritikos, Tasos
7

Kritikos, Tasos

Vị trí: Tiền vệ

Casasola, Jonathan
10

Casasola, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Cruz, Alex
20

Cruz, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Kapsalis, Stelios
23

Kapsalis, Stelios

Vị trí: Hậu vệ

Igor Engonga

Igor Engonga

Vị trí: Tiền vệ

Markopoulos, Konstantinos
9

Markopoulos, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

Siopis, Dimitris
21

Siopis, Dimitris

Vị trí: Tiền đạo

Paraskevas, Stergios
32

Paraskevas, Stergios

Vị trí: Tiền vệ

Lemonis, Kaloudis
33

Lemonis, Kaloudis

Vị trí: Tiền vệ

Baykara, Deniz
34

Baykara, Deniz

Vị trí: Tiền đạo

Rougalas, Constantinos
44

Rougalas, Constantinos

Vị trí: Hậu vệ

Makris, Georgios
54

Makris, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

Iliadis, Michalis
71

Iliadis, Michalis

Vị trí: Thủ môn

Chamorro, Salva
89

Chamorro, Salva

Vị trí: Tiền đạo

Vosniadis, Vasilis
89

Vosniadis, Vasilis

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Menka, Orestis
1

Menka, Orestis

Vị trí: Thủ môn

Revythopoulos, Chrysostomos
2

Revythopoulos, Chrysostomos

Vị trí: Hậu vệ

Stavros Petavrakis
3

Stavros Petavrakis

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Vangelis
5

Andreou, Vangelis

Vị trí: Hậu vệ

Avgenikou, Michalis
6

Avgenikou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

Kritikos, Tasos
7

Kritikos, Tasos

Vị trí: Tiền vệ

Casasola, Jonathan
10

Casasola, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Cruz, Alex
20

Cruz, Alex

Vị trí: Tiền đạo

Kapsalis, Stelios
23

Kapsalis, Stelios

Vị trí: Hậu vệ

Igor Engonga

Igor Engonga

Vị trí: Tiền vệ

Markopoulos, Konstantinos
9

Markopoulos, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

Siopis, Dimitris
21

Siopis, Dimitris

Vị trí: Tiền đạo

Paraskevas, Stergios
32

Paraskevas, Stergios

Vị trí: Tiền vệ

Lemonis, Kaloudis
33

Lemonis, Kaloudis

Vị trí: Tiền vệ

Baykara, Deniz
34

Baykara, Deniz

Vị trí: Tiền đạo

Rougalas, Constantinos
44

Rougalas, Constantinos

Vị trí: Hậu vệ

Makris, Georgios
54

Makris, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

Iliadis, Michalis
71

Iliadis, Michalis

Vị trí: Thủ môn

Chamorro, Salva
89

Chamorro, Salva

Vị trí: Tiền đạo

Vosniadis, Vasilis
89

Vosniadis, Vasilis

Vị trí: Hậu vệ