Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì
Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ