derry city

Derry - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Brandywell Stadium | Sức chứa: 7,700

Logo Derry City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devine, Declan

CẦU THỦ

2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Seaborne

Vị trí: Hậu vệ

3

Kayode, Oladapo

Vị trí: Hậu vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

6

Aaron Splaine

Vị trí: Tiền vệ

7

McDonagh, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

8

Monaghan, Harry

Vị trí: Tiền vệ

10

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

10

John Cofie

Vị trí: Tiền đạo

10

Routledge, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

11

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

13

Grimes, Eric

Vị trí: Thủ môn

14

Peers, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

15

Toal, Eoin

Vị trí: Hậu vệ

16

Boyle, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

19

Tweed, Evan

Vị trí: Tiền vệ

20

Cole, Darren

Vị trí: Hậu vệ

Agnew, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

17

Farren, Cathal

Vị trí: Tiền đạo

22

Shiels, Dean

Vị trí: Tiền đạo

22

Todd, Sam

Vị trí: Hậu vệ

24

Turner, Chris

Vị trí: Tiền vệ

25

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Delap, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

28

McElhinney, Mark

Vị trí: Thủ môn

28

Hopkirk, David

Vị trí: Tiền đạo

29

Logue, Niall

Vị trí: Hậu vệ

30

McBride, Sean

Vị trí: Tiền đạo

33

McNamee, Shane

Vị trí: Tiền vệ

40

Gartside, Nathan

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devine, Declan

CẦU THỦ

2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Seaborne

Vị trí: Hậu vệ

3

Kayode, Oladapo

Vị trí: Hậu vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

6

Aaron Splaine

Vị trí: Tiền vệ

7

McDonagh, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

8

Monaghan, Harry

Vị trí: Tiền vệ

10

Daniels, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

10

John Cofie

Vị trí: Tiền đạo

10

Routledge, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

11

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

13

Grimes, Eric

Vị trí: Thủ môn

14

Peers, Gavin

Vị trí: Hậu vệ

15

Toal, Eoin

Vị trí: Hậu vệ

16

Boyle, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

19

Tweed, Evan

Vị trí: Tiền vệ

20

Cole, Darren

Vị trí: Hậu vệ

Agnew, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

17

Farren, Cathal

Vị trí: Tiền đạo

22

Shiels, Dean

Vị trí: Tiền đạo

22

Todd, Sam

Vị trí: Hậu vệ

24

Turner, Chris

Vị trí: Tiền vệ

25

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Delap, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

28

McElhinney, Mark

Vị trí: Thủ môn

28

Hopkirk, David

Vị trí: Tiền đạo

29

Logue, Niall

Vị trí: Hậu vệ

30

McBride, Sean

Vị trí: Tiền đạo

33

McNamee, Shane

Vị trí: Tiền vệ

40

Gartside, Nathan

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Derry City

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Derry City

Huấn luyện viên

Devine, Declan

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ
2

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

18/09/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1987

3

Hậu vệ

Quốc gia: Malta

30/09/1992

4

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

09/07/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

09/07/1995

6

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

13/10/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

08/05/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

24/03/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/02/1996

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/01/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Canada

04/02/1993

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

16/07/1984

13

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

04/02/1995

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

10/11/1985

15

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

15/02/1999

16

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

14/04/1994

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/03/1999

20

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

03/01/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Mỹ

13/04/1994

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

08/09/1998

17

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

02/07/1998

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

01/02/1985

22

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

28/04/1998

24

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

03/01/1987

25

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

08/09/1998

27

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

30/11/1998

28

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

04/03/1998

28

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

17/01/1993

29

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

07/08/1995

30

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

25/04/1999

33

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

01/06/1999

40

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

08/03/1998

728x90
130x300
130x300