derry city

Derry - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Brandywell Stadium | Sức chứa: 7,700

Logo Derry City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devine, Declan

CẦU THỦ

Mccallion, Jason

Vị trí: Thủ môn

1

Cherrie, Peter

Vị trí: Thủ môn

2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Seaborne

Vị trí: Hậu vệ

3

Coll, Ciaran

Vị trí: Hậu vệ

Farren, Kieran

Vị trí: Tiền vệ

Gormley, Connor

Vị trí: Tiền vệ

Agnew, Conor

Vị trí: Tiền vệ

4

Harkin, Ciaron

Vị trí: Tiền vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

6

Sloggert, Gregory

Vị trí: Tiền vệ

6

Aaron Splaine

Vị trí: Tiền vệ

7

McDonagh, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

8

Gerardo Bruna

Vị trí: Tiền vệ

9

Parkhouse, David

Vị trí: Tiền đạo

10

McCrudden, Michael

Vị trí: Tiền vệ

11

Ogedi Uzukwe, Junior

Vị trí: Tiền đạo

12

Delap, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

13

Grimes, Eric

Vị trí: Thủ môn

13

Gartside, Nathan

Vị trí: Thủ môn

14

Tweed, Evan

Vị trí: Tiền vệ

15

Toal, Eoin

Vị trí: Hậu vệ

16

McClean, Patrick

Vị trí: Hậu vệ

17

McNamee, Shane

Vị trí: Tiền vệ

17

Farren, Cathal

Vị trí: Tiền đạo

19

Stokes, Eoghan

Vị trí: Tiền đạo

20

Cole, Darren

Vị trí: Hậu vệ

21

Kerr, Josh

Vị trí: Hậu vệ

22

Gianni Seraf

Vị trí: Tiền vệ

23

Ally Gilchrist

Vị trí: Tiền đạo

24

Turner, Chris

Vị trí: Tiền vệ

25

McNamee, Barry

Vị trí: Tiền vệ

27

McKinley, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

28

Barr, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

30

McBride, Sean

Vị trí: Tiền đạo

30

Houghton, Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Devine, Declan

CẦU THỦ

Mccallion, Jason

Vị trí: Thủ môn

1

Cherrie, Peter

Vị trí: Thủ môn

2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

3

Daniel Seaborne

Vị trí: Hậu vệ

3

Coll, Ciaran

Vị trí: Hậu vệ

Farren, Kieran

Vị trí: Tiền vệ

Gormley, Connor

Vị trí: Tiền vệ

Agnew, Conor

Vị trí: Tiền vệ

4

Harkin, Ciaron

Vị trí: Tiền vệ

4

McEneff, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

6

Sloggert, Gregory

Vị trí: Tiền vệ

6

Aaron Splaine

Vị trí: Tiền vệ

7

McDonagh, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

8

Gerardo Bruna

Vị trí: Tiền vệ

9

Parkhouse, David

Vị trí: Tiền đạo

10

McCrudden, Michael

Vị trí: Tiền vệ

11

Ogedi Uzukwe, Junior

Vị trí: Tiền đạo

12

Delap, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

13

Grimes, Eric

Vị trí: Thủ môn

13

Gartside, Nathan

Vị trí: Thủ môn

14

Tweed, Evan

Vị trí: Tiền vệ

15

Toal, Eoin

Vị trí: Hậu vệ

16

McClean, Patrick

Vị trí: Hậu vệ

17

McNamee, Shane

Vị trí: Tiền vệ

17

Farren, Cathal

Vị trí: Tiền đạo

19

Stokes, Eoghan

Vị trí: Tiền đạo

20

Cole, Darren

Vị trí: Hậu vệ

21

Kerr, Josh

Vị trí: Hậu vệ

22

Gianni Seraf

Vị trí: Tiền vệ

23

Ally Gilchrist

Vị trí: Tiền đạo

24

Turner, Chris

Vị trí: Tiền vệ

25

McNamee, Barry

Vị trí: Tiền vệ

27

McKinley, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

28

Barr, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

30

McBride, Sean

Vị trí: Tiền đạo

30

Houghton, Daniel

Vị trí: Thủ môn