delfin sc

Manta - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Estadio Jocay | Sức chứa: 15,000

Logo DELFIN SC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bustos, Fabian

CẦU THỦ

1

Corozo, Dennis

Vị trí: Thủ môn

2

Villalta, Mirco

Vị trí: Tiền đạo

4

Luzarraga, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

5

Prieto, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

6

Riveros, Williams

Vị trí: Hậu vệ

7

Rojas, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Mera, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

9

Vila, Luis

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopez, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

11

Garces, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

12

Ortiz, Pedro

Vị trí: Thủ môn

13

Caicedo, Edison

Vị trí: Hậu vệ

14

Tejena, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

15

Dominiguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

16

Corozo, Diego

Vị trí: Hậu vệ

17

Ordonez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

18

Noboa, David

Vị trí: Tiền vệ

19

Mejia, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

20

Gutierrez, Silvio

Vị trí: Hậu vệ

21

Perlaza, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

23

Villalva, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

24

Nazareno, Geovanny

Vị trí: Hậu vệ

25

Preciado, Alvaro

Vị trí: Thủ môn

30

Canga, Henry

Vị trí: Hậu vệ

33

Canga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bustos, Fabian

CẦU THỦ

1

Corozo, Dennis

Vị trí: Thủ môn

2

Villalta, Mirco

Vị trí: Tiền đạo

4

Luzarraga, Roberto

Vị trí: Hậu vệ

5

Prieto, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

6

Riveros, Williams

Vị trí: Hậu vệ

7

Rojas, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Mera, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

9

Vila, Luis

Vị trí: Tiền đạo

10

Lopez, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

11

Garces, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

12

Ortiz, Pedro

Vị trí: Thủ môn

13

Caicedo, Edison

Vị trí: Hậu vệ

14

Tejena, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

15

Dominiguez, Luis

Vị trí: Tiền vệ

16

Corozo, Diego

Vị trí: Hậu vệ

17

Ordonez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

18

Noboa, David

Vị trí: Tiền vệ

19

Mejia, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

20

Gutierrez, Silvio

Vị trí: Hậu vệ

21

Perlaza, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

23

Villalva, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

24

Nazareno, Geovanny

Vị trí: Hậu vệ

25

Preciado, Alvaro

Vị trí: Thủ môn

30

Canga, Henry

Vị trí: Hậu vệ

33

Canga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Bustos, Fabian

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

05/04/1988

2

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

19/03/1999

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

24/02/1991

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

25/06/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

20/11/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

23/12/1992

8

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

15/07/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/03/1992

10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

04/01/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

01/03/1990

12

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

19/02/1990

13

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

13/03/1990

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

09/06/1996

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

15/07/2000

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

25/12/1990

17

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

04/05/1985

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

16/05/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

25/02/1995

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

28/02/1993

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

03/02/1991

23

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

28/11/1992

24

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

17/01/1988

25

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

20/11/1997

30

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

20/06/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

15/06/1995

728x90
130x300
130x300