defensor sporting

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Estadio Luis Franzini | Sức chứa: 18,000

Logo Defensor Sporting

HUẤN LUYỆN VIÊN

Risso, Ignacio

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

2

Gonzalez, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

3

Alvarez, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

3

Mancebo, Marco

Vị trí: Hậu vệ

4

Santo, Matias

Vị trí: Tiền vệ

5

Rabunal, Martin

Vị trí: Tiền vệ

6

Garcia, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

7

Correa, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Napoli Soria, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Milan, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Emiliano

Vị trí: Tiền đạo

11

Laquintana Marsico, Ignacio Jesus

Vị trí: Tiền vệ

12

Dufour, Matias

Vị trí: Thủ môn

13

Fuentes, Sebastian

Vị trí: Thủ môn

14

Beltran, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

15

Alvaro Gonzalez

Vị trí: Tiền vệ

16

Gomez, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

17

Boggio, Luciano

Vị trí: Tiền vệ

18

Carrera, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

19

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

20

Navarro, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

22

Ergas, Robert

Vị trí: Tiền vệ

23

Perg, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Villoldo, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

25

Cristobal, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

26

Correa, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

28

Piquerez, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

29

Rodriguez Guaglianoni, Alan Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Risso, Ignacio

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

2

Gonzalez, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

3

Alvarez, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

3

Mancebo, Marco

Vị trí: Hậu vệ

4

Santo, Matias

Vị trí: Tiền vệ

5

Rabunal, Martin

Vị trí: Tiền vệ

6

Garcia, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

7

Correa, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Napoli Soria, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Milan, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Emiliano

Vị trí: Tiền đạo

11

Laquintana Marsico, Ignacio Jesus

Vị trí: Tiền vệ

12

Dufour, Matias

Vị trí: Thủ môn

13

Fuentes, Sebastian

Vị trí: Thủ môn

14

Beltran, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

15

Alvaro Gonzalez

Vị trí: Tiền vệ

16

Gomez, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

17

Boggio, Luciano

Vị trí: Tiền vệ

18

Carrera, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

19

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

20

Navarro, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

22

Ergas, Robert

Vị trí: Tiền vệ

23

Perg, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Villoldo, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

25

Cristobal, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

26

Correa, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

28

Piquerez, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

29

Rodriguez Guaglianoni, Alan Jesus

Vị trí: Tiền vệ

30

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo