defensor sporting

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Estadio Luis Franzini | Sức chứa: 18,000

Logo Defensor Sporting

HUẤN LUYỆN VIÊN

da Silva, Jorge

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

2

Correa, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

3

Mancebo, Marco

Vị trí: Hậu vệ

5

Rabunal, Martin

Vị trí: Tiền vệ

6

Garcia, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

7

Correa, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Napoli Soria, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Milan, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Emiliano

Vị trí: Tiền đạo

10

Santo, Matias

Vị trí: Tiền vệ

11

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

12

Dufour, Matias

Vị trí: Thủ môn

13

Fuentes, Sebastian

Vị trí: Thủ môn

14

Beltran, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

15

Alvaro Gonzalez

Vị trí: Tiền vệ

16

Laquintana, Ignacio

Vị trí: Tiền vệ

17

Piquerez, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

18

Carrera, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

19

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

19

Gonzalez, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

20

Navarro, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

21

Gomez, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

22

Ergas, Robert

Vị trí: Tiền vệ

23

Perg, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Villoldo, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

25

Cristobal, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

29

Rodriguez Guaglianoni, Alan Jesus

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

da Silva, Jorge

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

2

Correa, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

3

Mancebo, Marco

Vị trí: Hậu vệ

5

Rabunal, Martin

Vị trí: Tiền vệ

6

Garcia, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

7

Correa, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Napoli Soria, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Milan, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Emiliano

Vị trí: Tiền đạo

10

Santo, Matias

Vị trí: Tiền vệ

11

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

12

Dufour, Matias

Vị trí: Thủ môn

13

Fuentes, Sebastian

Vị trí: Thủ môn

14

Beltran, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

15

Alvaro Gonzalez

Vị trí: Tiền vệ

16

Laquintana, Ignacio

Vị trí: Tiền vệ

17

Piquerez, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

18

Carrera, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

19

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

19

Gonzalez, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

20

Navarro, Alvaro

Vị trí: Tiền đạo

21

Gomez, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

22

Ergas, Robert

Vị trí: Tiền vệ

23

Perg, Maximiliano

Vị trí: Hậu vệ

24

Villoldo, Alejandro

Vị trí: Hậu vệ

25

Cristobal, Ramiro

Vị trí: Tiền vệ

29

Rodriguez Guaglianoni, Alan Jesus

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

da Silva, Jorge

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

12/02/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

25/12/1983

3

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

02/05/2001

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

22/04/1994

6

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

27/02/2000

7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

27/07/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

08/05/2000

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

03/02/2001

10

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

18/09/2001

10

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

11/03/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

23/06/1997

12

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

24/02/1999

13

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

18/01/1987

14

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

23/01/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

29/10/1984

16

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

01/02/1999

17

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

24/08/1998

18

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

05/03/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

08/10/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

22/06/2000

20

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

28/01/1985

21

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

16/04/1992

22

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

15/01/1998

23

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

16/09/1991

24

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

08/08/1989

25

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

10/04/1996

29

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

25/01/2000

728x90
130x300
130x300