Defensa y Justicia

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: Estadio Norberto Tomaghello | Sức chứa: 12,000

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia

Quốc tịchs : Argentina | Sân nhà: Estadio Norberto Tomaghello | | Sức chứa: 12,000

Defensa y Justicia

Không có tin tức câu lạc bộ này !

Không có thông tin câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Soso, Mariano

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Laba Matias
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

11/12/1991

Laba Matias
0

Tiền vệ

11/12/1991

Ruben Botta
0

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

31/01/1990

Ruben Botta
0

Tiền đạo

31/01/1990

Camacho Washington
0

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

08/04/1986

Camacho Washington
0

Tiền vệ

08/04/1986

Barrios Cristian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

07/05/1998

Barrios Cristian
0

Tiền vệ

07/05/1998

Quiroz, Lautaro
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

03/07/1998

Quiroz, Lautaro
0

Tiền vệ

03/07/1998

Frias Adonis
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

17/03/1998

Frias Adonis
2

Hậu vệ

17/03/1998

Benitez, Marcelo
3

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

13/01/1991

Benitez, Marcelo
3

Hậu vệ

13/01/1991

Mainero Guido
8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

23/03/1995

Mainero Guido
8

Tiền vệ

23/03/1995

Marquez Fernando
9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

10/12/1987

Marquez Fernando
9

Tiền đạo

10/12/1987

Cardozo Neri
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

08/08/1986

Cardozo Neri
10

Tiền vệ

08/08/1986

Isnaldo Eugenio
11

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

07/01/1994

Isnaldo Eugenio
11

Tiền đạo

07/01/1994

Lucero Juan
12

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

30/11/1991

Lucero Juan
12

Tiền đạo

30/11/1991

Piovi Gonzalo
16

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

08/09/1994

Piovi Gonzalo
16

Hậu vệ

08/09/1994

Bordagaray Fabian
17

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

15/02/1987

Bordagaray Fabian
17

Tiền đạo

15/02/1987

Cerro, Francisco
18

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

09/02/1988

Cerro, Francisco
18

Tiền vệ

09/02/1988

Tripichio Nicolas
19

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

05/01/1996

Tripichio Nicolas
19

Hậu vệ

05/01/1996

Martinez Hector
21

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

21/01/1998

Martinez Hector
21

Hậu vệ

21/01/1998

Unsain Ezequiel
22

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

09/03/1995

Unsain Ezequiel
22

Thủ môn

09/03/1995

Ojeda, Braian
26

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

27/06/2000

Ojeda, Braian
26

Tiền vệ

27/06/2000

Coacci, Enzo
27

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

09/08/1998

Coacci, Enzo
27

Tiền đạo

09/08/1998

Rodriguez, Juan
28

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

28/02/1994

Rodriguez, Juan
28

Hậu vệ

28/02/1994

Loaiza Raul
30

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

08/06/1994

Loaiza Raul
30

Tiền vệ

08/06/1994

Aliseda Ignacio
32

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

14/03/2000

Aliseda Ignacio
32

Tiền vệ

14/03/2000

Delgado Rafael
33

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

13/01/1990

Delgado Rafael
33

Hậu vệ

13/01/1990

Ramirez, Ricardo
34

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

27/04/1999

Ramirez, Ricardo
34

Tiền đạo

27/04/1999