danubio

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Jardines Del Hipódromo | Sức chứa: 18,000

Logo Danubio

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mendez, Marcelo

CẦU THỦ

1

Cristoforo, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Ferrares, Brian

Vị trí: Hậu vệ

3

Marta, Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ramirez, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Alan

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodriguez, Jose Luis

Vị trí: Hậu vệ

5

Siles, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

6

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Gutierrez, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Montes, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Rodrguez, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Chacon, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Onetto, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

12

Silva, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Silva, Facundo

Vị trí: Thủ môn

14

Ancheta, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

15

Ghan, Emiliano

Vị trí: Tiền vệ

16

Ferreira, Maicol

Vị trí: Tiền vệ

17

Bentaberry, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

18

Olivera, Denis

Vị trí: Tiền vệ

18

Mederos, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

19

Paiva, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Grossmuller, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

21

Acosta, Briam

Vị trí: Tiền vệ

22

Felipe, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

23

Goni, Ernesto

Vị trí: Hậu vệ

24

Bustos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

25

Nannini, Tiago

Vị trí: Tiền đạo

26

Gregorio, Patricio

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mendez, Marcelo

CẦU THỦ

1

Cristoforo, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Ferrares, Brian

Vị trí: Hậu vệ

3

Marta, Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ramirez, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Alan

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodriguez, Jose Luis

Vị trí: Hậu vệ

5

Siles, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

6

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Gutierrez, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Montes, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Rodrguez, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Chacon, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Onetto, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

12

Silva, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Silva, Facundo

Vị trí: Thủ môn

14

Ancheta, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

15

Ghan, Emiliano

Vị trí: Tiền vệ

16

Ferreira, Maicol

Vị trí: Tiền vệ

17

Bentaberry, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

18

Olivera, Denis

Vị trí: Tiền vệ

18

Mederos, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

19

Paiva, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Grossmuller, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

21

Acosta, Briam

Vị trí: Tiền vệ

22

Felipe, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

23

Goni, Ernesto

Vị trí: Hậu vệ

24

Bustos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

25

Nannini, Tiago

Vị trí: Tiền đạo

26

Gregorio, Patricio

Vị trí: Tiền vệ