danubio

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Jardines Del Hipódromo | Sức chứa: 18,000

Logo Danubio

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mendez, Marcelo

CẦU THỦ

1

Cristoforo, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Ferrares, Brian

Vị trí: Hậu vệ

3

Ramirez, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Alan

Vị trí: Hậu vệ

5

Siles, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

6

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Gutierrez, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Montes, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Rodrguez, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Chacon, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Onetto, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

12

Silva, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Silva, Facundo

Vị trí: Thủ môn

14

Ancheta, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

15

Ghan, Emiliano

Vị trí: Tiền vệ

16

Ferreira, Maicol

Vị trí: Tiền vệ

17

Bentaberry, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

18

Olivera, Denis

Vị trí: Tiền vệ

19

Paiva, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Grossmuller, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

21

Acosta, Briam

Vị trí: Tiền vệ

22

Felipe, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

23

Goni, Ernesto

Vị trí: Hậu vệ

24

Bustos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

25

Nannini, Tiago

Vị trí: Tiền đạo

26

Gregorio, Patricio

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mendez, Marcelo

CẦU THỦ

1

Cristoforo, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Ferrares, Brian

Vị trí: Hậu vệ

3

Ramirez, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

4

Garcia, Alan

Vị trí: Hậu vệ

5

Siles, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

6

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Gutierrez, Juan

Vị trí: Tiền đạo

8

Montes, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

9

Rodrguez, Federico

Vị trí: Tiền đạo

10

Chacon, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Onetto, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

12

Silva, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Silva, Facundo

Vị trí: Thủ môn

14

Ancheta, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

15

Ghan, Emiliano

Vị trí: Tiền vệ

16

Ferreira, Maicol

Vị trí: Tiền vệ

17

Bentaberry, Bryan

Vị trí: Hậu vệ

18

Olivera, Denis

Vị trí: Tiền vệ

19

Paiva, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Grossmuller, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

21

Acosta, Briam

Vị trí: Tiền vệ

22

Felipe, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

23

Goni, Ernesto

Vị trí: Hậu vệ

24

Bustos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

25

Nannini, Tiago

Vị trí: Tiền đạo

26

Gregorio, Patricio

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Danubio

Huấn luyện viên

Mendez, Marcelo

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

19/09/1989

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

01/03/2000

3

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

06/06/1996

4

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

14/09/1999

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

15/07/1997

6

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

18/03/1991

7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

04/02/2002

8

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

22/12/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

03/04/1991

10

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

17/08/2000

11

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

12/12/1996

12

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

19/07/1997

13

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

04/07/1996

14

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

09/06/1999

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

05/06/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

20/01/1998

17

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

21/01/1997

18

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

29/07/1999

19

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

11/01/1999

20

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

04/05/1983

21

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

07/09/1997

22

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

21/02/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

13/01/1985

24

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

27/12/2000

25

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

20/02/1999

26

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

28/02/1999

728x90
130x300
130x300