dalkurd ff

Gavle - Thụy Điển

Quốc tịch : Thụy Điển | Sân nhà: Gavlevallen | Sức chứa: 6,500

Logo DALKURD FF

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olausson, Paul

CẦU THỦ

1

Andersson, Andreas

Vị trí: Thủ môn

4

Ismail, Dillan

Vị trí: Hậu vệ

6

Tranberg, Robin

Vị trí: Tiền vệ

7

Lawa, Rawez

Vị trí: Tiền vệ

8

Berger, Emil

Vị trí: Tiền vệ

9

Alexandersson, Simon

Vị trí: Tiền đạo

10

Awad, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

11

Ceesay, Joseph

Vị trí: Tiền đạo

14

McVey, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

15

Ekblad, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

16

Thorbjornsson, Markus

Vị trí: Hậu vệ

17

Brekkan, Julius

Vị trí: Tiền vệ

21

Azizi, Peshraw

Vị trí: Hậu vệ

24

Sabovic, Besard

Vị trí: Tiền vệ

25

Moenza, Malkolm

Vị trí: Hậu vệ

30

Anger, Filip

Vị trí: Thủ môn

33

Jasarevic, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

80

Arhin, Frank

Vị trí: Tiền đạo

94

Ayaz. Ferhad

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olausson, Paul

CẦU THỦ

1

Andersson, Andreas

Vị trí: Thủ môn

4

Ismail, Dillan

Vị trí: Hậu vệ

6

Tranberg, Robin

Vị trí: Tiền vệ

7

Lawa, Rawez

Vị trí: Tiền vệ

8

Berger, Emil

Vị trí: Tiền vệ

9

Alexandersson, Simon

Vị trí: Tiền đạo

10

Awad, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

11

Ceesay, Joseph

Vị trí: Tiền đạo

14

McVey, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

15

Ekblad, Alexander

Vị trí: Hậu vệ

16

Thorbjornsson, Markus

Vị trí: Hậu vệ

17

Brekkan, Julius

Vị trí: Tiền vệ

21

Azizi, Peshraw

Vị trí: Hậu vệ

24

Sabovic, Besard

Vị trí: Tiền vệ

25

Moenza, Malkolm

Vị trí: Hậu vệ

30

Anger, Filip

Vị trí: Thủ môn

33

Jasarevic, Irfan

Vị trí: Hậu vệ

80

Arhin, Frank

Vị trí: Tiền đạo

94

Ayaz. Ferhad

Vị trí: Tiền đạo