dc united

Washington D.C. - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Audi Field | Sức chứa: 20,000

DC United
MLS vay goi, doi pho Man United sap tai ngo Wayne Rooney?

MLS vẫy gọi, đội phó Man United sắp tái ngộ Wayne Rooney?

access_time 30-05-2019

Sau một mùa giải thất bại tại Man United, Ashley Young đang được đội bóng của Rooney là D.C United rất quan tâm.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olsen, Ben
Olsen, Ben

CẦU THỦ

Seitz, Chris
1

Seitz, Chris

Vị trí: Thủ môn

Odoi-Atsem, Chris
3

Odoi-Atsem, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Canouse, Russell
4

Canouse, Russell

Vị trí: Tiền vệ

Moreno, Junior
5

Moreno, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Pedroso, Marquinhos
6

Pedroso, Marquinhos

Vị trí: Hậu vệ

Arriola, Paul
7

Arriola, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Segura, Ulises
8

Segura, Ulises

Vị trí: Tiền vệ

Rooney, Wayne
9

Rooney, Wayne

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Luciano
10

Acosta, Luciano

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Lucas
11

Rodriguez, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Brillant, Frederic
13

Brillant, Frederic

Vị trí: Hậu vệ

Birnbaum, Steven
15

Birnbaum, Steven

Vị trí: Hậu vệ

Chris McCann
16

Chris McCann

Vị trí: Tiền vệ

Stieber, Zoltan
18

Stieber, Zoltan

Vị trí: Tiền vệ

Robinson, Jalen
20

Robinson, Jalen

Vị trí: Hậu vệ

Durkin, Chris
21

Durkin, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Yow, Griffin
22

Yow, Griffin

Vị trí: Tiền đạo

Pines, Donovan
23

Pines, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

Hamid, Bill
24

Hamid, Bill

Vị trí: Thủ môn

Amarikwa, Quincy
25

Amarikwa, Quincy

Vị trí: Tiền đạo

Bustamante, Antonio
26

Bustamante, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Mora, Joseph
28

Mora, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

Jara, Leonardo
29

Jara, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Ward, Akeem
30

Ward, Akeem

Vị trí: Hậu vệ

Edwars, Earl Jr
36

Edwars, Earl Jr

Vị trí: Thủ môn

Fisher, Oniel
91

Fisher, Oniel

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olsen, Ben
Olsen, Ben

CẦU THỦ

Seitz, Chris
1

Seitz, Chris

Vị trí: Thủ môn

Odoi-Atsem, Chris
3

Odoi-Atsem, Chris

Vị trí: Hậu vệ

Canouse, Russell
4

Canouse, Russell

Vị trí: Tiền vệ

Moreno, Junior
5

Moreno, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Pedroso, Marquinhos
6

Pedroso, Marquinhos

Vị trí: Hậu vệ

Arriola, Paul
7

Arriola, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Segura, Ulises
8

Segura, Ulises

Vị trí: Tiền vệ

Rooney, Wayne
9

Rooney, Wayne

Vị trí: Tiền đạo

Acosta, Luciano
10

Acosta, Luciano

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Lucas
11

Rodriguez, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Brillant, Frederic
13

Brillant, Frederic

Vị trí: Hậu vệ

Birnbaum, Steven
15

Birnbaum, Steven

Vị trí: Hậu vệ

Chris McCann
16

Chris McCann

Vị trí: Tiền vệ

Stieber, Zoltan
18

Stieber, Zoltan

Vị trí: Tiền vệ

Robinson, Jalen
20

Robinson, Jalen

Vị trí: Hậu vệ

Durkin, Chris
21

Durkin, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Yow, Griffin
22

Yow, Griffin

Vị trí: Tiền đạo

Pines, Donovan
23

Pines, Donovan

Vị trí: Hậu vệ

Hamid, Bill
24

Hamid, Bill

Vị trí: Thủ môn

Amarikwa, Quincy
25

Amarikwa, Quincy

Vị trí: Tiền đạo

Bustamante, Antonio
26

Bustamante, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Mora, Joseph
28

Mora, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

Jara, Leonardo
29

Jara, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

Ward, Akeem
30

Ward, Akeem

Vị trí: Hậu vệ

Edwars, Earl Jr
36

Edwars, Earl Jr

Vị trí: Thủ môn

Fisher, Oniel
91

Fisher, Oniel

Vị trí: Hậu vệ