cuba

- Cuba

Quốc tịch : Cuba | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Cuba

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mederos, Raul
Mederos, Raul

CẦU THỦ

Sanchez, Sandy
1

Sanchez, Sandy

Vị trí: Thủ môn

Baquero, Andy
2

Baquero, Andy

Vị trí: Tiền vệ

Rizo, Erick
3

Rizo, Erick

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Yasmani
4

Lopez, Yasmani

Vị trí: Hậu vệ

Morejon, Dariel
5

Morejon, Dariel

Vị trí: Hậu vệ

Piedra, Yosel
6

Piedra, Yosel

Vị trí: Hậu vệ

Abreu, Rolando
7

Abreu, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Portal, Alejandro
8

Portal, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Reyes, Maikel
9

Reyes, Maikel

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Aricheell
10

Hernandez, Aricheell

Vị trí: Tiền vệ

Santa Cruz, Yordan
11

Santa Cruz, Yordan

Vị trí: Tiền vệ

Pozo, Elier
12

Pozo, Elier

Vị trí: Thủ môn

Alvarez, Anibal
13

Alvarez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

Espino, Karel
14

Espino, Karel

Vị trí: Hậu vệ

Martinez, Lionis
15

Martinez, Lionis

Vị trí: Hậu vệ

Luis, Daniel
16

Luis, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Jean Carlos
17

Rodriguez, Jean Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Reynaldo
18

Perez, Reynaldo

Vị trí: Tiền vệ

Kindelan, Jorge
19

Kindelan, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Morris, Luismel
20

Morris, Luismel

Vị trí: Tiền vệ

Johnston, Nelson
21

Johnston, Nelson

Vị trí: Thủ môn

Caballero, Roberney
22

Caballero, Roberney

Vị trí: Tiền vệ

Paradela, Luis
23

Paradela, Luis

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mederos, Raul
Mederos, Raul

CẦU THỦ

Sanchez, Sandy
1

Sanchez, Sandy

Vị trí: Thủ môn

Baquero, Andy
2

Baquero, Andy

Vị trí: Tiền vệ

Rizo, Erick
3

Rizo, Erick

Vị trí: Hậu vệ

Lopez, Yasmani
4

Lopez, Yasmani

Vị trí: Hậu vệ

Morejon, Dariel
5

Morejon, Dariel

Vị trí: Hậu vệ

Piedra, Yosel
6

Piedra, Yosel

Vị trí: Hậu vệ

Abreu, Rolando
7

Abreu, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Portal, Alejandro
8

Portal, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Reyes, Maikel
9

Reyes, Maikel

Vị trí: Tiền đạo

Hernandez, Aricheell
10

Hernandez, Aricheell

Vị trí: Tiền vệ

Santa Cruz, Yordan
11

Santa Cruz, Yordan

Vị trí: Tiền vệ

Pozo, Elier
12

Pozo, Elier

Vị trí: Thủ môn

Alvarez, Anibal
13

Alvarez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

Espino, Karel
14

Espino, Karel

Vị trí: Hậu vệ

Martinez, Lionis
15

Martinez, Lionis

Vị trí: Hậu vệ

Luis, Daniel
16

Luis, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Jean Carlos
17

Rodriguez, Jean Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Reynaldo
18

Perez, Reynaldo

Vị trí: Tiền vệ

Kindelan, Jorge
19

Kindelan, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Morris, Luismel
20

Morris, Luismel

Vị trí: Tiền vệ

Johnston, Nelson
21

Johnston, Nelson

Vị trí: Thủ môn

Caballero, Roberney
22

Caballero, Roberney

Vị trí: Tiền vệ

Paradela, Luis
23

Paradela, Luis

Vị trí: Tiền vệ