cuba

- Cuba

Quốc tịch : Cuba | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Cuba

HUẤN LUYỆN VIÊN

SAnchez, Pablo Elier
SAnchez, Pablo Elier

CẦU THỦ

Sanchez, Sandy
1

Sanchez, Sandy

Vị trí: Thủ môn

Hurtado, Felipe
2

Hurtado, Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Rizo, Erick
3

Rizo, Erick

Vị trí: Hậu vệ

Pozo, Elier
4

Pozo, Elier

Vị trí: Thủ môn

Garcia Correa, Yonaidis
4

Garcia Correa, Yonaidis

Vị trí: Hậu vệ

Morejon, Dariel
5

Morejon, Dariel

Vị trí: Hậu vệ

Piedra, Yosel
6

Piedra, Yosel

Vị trí: Hậu vệ

Abreu, Rolando
7

Abreu, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, York
8

Gonzalez, York

Vị trí: Tiền vệ

Portal, Alejandro
8

Portal, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Reyes, Maikel
9

Reyes, Maikel

Vị trí: Tiền đạo

Reyes, Maykel
9

Reyes, Maykel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Aricheell
10

Hernandez, Aricheell

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Jose
11

Perez, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Anibal
13

Alvarez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

Espino, Karel
14

Espino, Karel

Vị trí: Hậu vệ

Monzon, Lazaro
15

Monzon, Lazaro

Vị trí: Tiền vệ

Ramos, Dario
16

Ramos, Dario

Vị trí: Hậu vệ

Rodriguez, Jean Carlos
17

Rodriguez, Jean Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Armelo, Jose
18

Armelo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Kindelan, Jorge
19

Kindelan, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Cutino, Sandro
19

Cutino, Sandro

Vị trí: Hậu vệ

Cruz, Manuel
20

Cruz, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

Johnston, Nelson
21

Johnston, Nelson

Vị trí: Thủ môn

Reve, Randys
22

Reve, Randys

Vị trí: Tiền vệ

Paradela, Luis
23

Paradela, Luis

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

SAnchez, Pablo Elier
SAnchez, Pablo Elier

CẦU THỦ

Sanchez, Sandy
1

Sanchez, Sandy

Vị trí: Thủ môn

Hurtado, Felipe
2

Hurtado, Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Rizo, Erick
3

Rizo, Erick

Vị trí: Hậu vệ

Pozo, Elier
4

Pozo, Elier

Vị trí: Thủ môn

Garcia Correa, Yonaidis
4

Garcia Correa, Yonaidis

Vị trí: Hậu vệ

Morejon, Dariel
5

Morejon, Dariel

Vị trí: Hậu vệ

Piedra, Yosel
6

Piedra, Yosel

Vị trí: Hậu vệ

Abreu, Rolando
7

Abreu, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, York
8

Gonzalez, York

Vị trí: Tiền vệ

Portal, Alejandro
8

Portal, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Reyes, Maikel
9

Reyes, Maikel

Vị trí: Tiền đạo

Reyes, Maykel
9

Reyes, Maykel

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Aricheell
10

Hernandez, Aricheell

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Jose
11

Perez, Jose

Vị trí: Tiền vệ

Alvarez, Anibal
13

Alvarez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

Espino, Karel
14

Espino, Karel

Vị trí: Hậu vệ

Monzon, Lazaro
15

Monzon, Lazaro

Vị trí: Tiền vệ

Ramos, Dario
16

Ramos, Dario

Vị trí: Hậu vệ

Rodriguez, Jean Carlos
17

Rodriguez, Jean Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Armelo, Jose
18

Armelo, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Kindelan, Jorge
19

Kindelan, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Cutino, Sandro
19

Cutino, Sandro

Vị trí: Hậu vệ

Cruz, Manuel
20

Cruz, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

Johnston, Nelson
21

Johnston, Nelson

Vị trí: Thủ môn

Reve, Randys
22

Reve, Randys

Vị trí: Tiền vệ

Paradela, Luis
23

Paradela, Luis

Vị trí: Tiền vệ