cska sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Balgarska Armiya Stadium | Sức chứa: 22,015

Logo CSKA Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Penev, Lyuboslav

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

Imanishimwe, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

12

Petrov, Slavi

Vị trí: Thủ môn

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

18

Smolenski, Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Baurenski, Yoan

Vị trí: Tiền vệ

24

Tomas, Nuno

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Yordanov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

28

Budinov, Borislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Penev, Lyuboslav

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

Imanishimwe, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

12

Petrov, Slavi

Vị trí: Thủ môn

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

18

Smolenski, Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Baurenski, Yoan

Vị trí: Tiền vệ

24

Tomas, Nuno

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Yordanov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

28

Budinov, Borislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu CSKA Sofia

Kết quả thi đấu CSKA Sofia

Huấn luyện viên

Penev, Lyuboslav

Quốc gia: Bungary

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

30/05/1991

Hậu vệ

Quốc gia: Ruwanda

02/02/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

14/05/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

13/05/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

10/11/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

30/05/1986

6

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

24/04/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

21/09/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

01/07/1991

10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

14/01/1997

12

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

18/07/1998

14

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

18/03/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

30/03/1994

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/06/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

07/09/1999

17

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/08/1993

18

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

08/03/2003

19

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

18/07/1999

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

29/01/1992

22

Tiền đạo

Quốc gia: Gambia

14/06/1994

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

21/10/2001

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

15/09/1995

25

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

13/04/1994

26

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

09/11/2000

27

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

06/09/2001

28

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

24/02/2000

30

Thủ môn

Quốc gia: Lithuania

12/03/1989

728x90
130x300
130x300