cska sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Balgarska Armiya Stadium | Sức chứa: 22,015

Logo CSKA Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mitov, Dobromir

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

Imanishimwe, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

12

Petrov, Slavi

Vị trí: Thủ môn

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

18

Smolenski, Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Baurenski, Yoan

Vị trí: Tiền vệ

24

Tomas, Nuno

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Yordanov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

28

Budinov, Borislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mitov, Dobromir

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

Imanishimwe, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

12

Petrov, Slavi

Vị trí: Thủ môn

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

18

Smolenski, Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Baurenski, Yoan

Vị trí: Tiền vệ

24

Tomas, Nuno

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Yordanov, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

28

Budinov, Borislav

Vị trí: Tiền đạo

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn