cska sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Balgarska Armiya Stadium | Sức chứa: 22,015

Logo CSKA Sofia

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

9

Maurides

Vị trí: Tiền đạo

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

11

Manolev, Stanislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

19

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Dyulgerov, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Sekulic, Boris

Vị trí: Hậu vệ

29

Borisov, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

El Maestro, Nestor

CẦU THỦ

1

Stipica, Dante

Vị trí: Thủ môn

2

Atanasov, Stoycho

Vị trí: Hậu vệ

3

Geferson

Vị trí: Hậu vệ

4

Bozidar Chorbadzhiyski

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Yordanov, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

6

Pinto, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

7

Intima, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

8

Edwin Gyasi

Vị trí: Tiền vệ

9

Maurides

Vị trí: Tiền đạo

10

Silva, Evandro

Vị trí: Tiền đạo

11

Manolev, Stanislav

Vị trí: Hậu vệ

14

Lyaskov, Angel

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

16

Bikel

Vị trí: Tiền vệ

17

Henrique

Vị trí: Tiền vệ

19

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

20

Rodrigues, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

22

Ali Sowe

Vị trí: Tiền đạo

23

Dyulgerov, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

25

Steven Fernandes Pereira

Vị trí: Hậu vệ

26

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

27

Sekulic, Boris

Vị trí: Hậu vệ

29

Borisov, Nikola

Vị trí: Hậu vệ

30

Cerniauskas, Vytautas

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

El Maestro, Nestor

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

30/05/1991

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

14/05/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

13/05/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

10/11/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

30/05/1986

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

18/07/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

07/09/1999

6

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

24/04/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

21/09/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

01/07/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

10/03/1994

10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

14/01/1997

11

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

16/12/1985

14

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

18/03/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

30/03/1994

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

28/06/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/08/1993

19

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

11/11/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

29/01/1992

22

Tiền đạo

Quốc gia: Gambia

14/06/1994

23

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

19/04/1990

25

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

13/04/1994

26

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

09/11/2000

27

Hậu vệ

Quốc gia: Slovakia

21/10/1991

29

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

21/11/2000

30

Thủ môn

Quốc gia: Lithuania

12/03/1989

728x90
130x300
130x300