csa al

Maceio - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Estadio Rei Pele | Sức chứa: 20,801

Logo Csa AL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cabo, Marcelo

CẦU THỦ

1

Carlos, Joao

Vị trí: Thủ môn

Rosa, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

2

Apodi

Vị trí: Hậu vệ

Vital

Vị trí: Hậu vệ

3

Souza, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

4

Castan, Luciano

Vị trí: Hậu vệ

5

Naldo

Vị trí: Tiền vệ

6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

7

Madson

Vị trí: Tiền vệ

8

Dawhan

Vị trí: Tiền vệ

9

Nilson

Vị trí: Tiền vệ

10

Savio, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

11

Robinho

Vị trí: Tiền đạo

12

Jordi

Vị trí: Thủ môn

12

Cajuru, Alexandre

Vị trí: Thủ môn

13

Rony

Vị trí: Hậu vệ

14

Dias, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Alves, Ronaldo

Vị trí: Hậu vệ

13

Gerson

Vị trí: Hậu vệ

Mauro Silva

Vị trí: Tiền vệ

Motta, Lucca

Vị trí: Tiền vệ

16

Paraiba, Victor

Vị trí: Tiền đạo

16

Silva, Victor

Vị trí: Tiền đạo

17

Maidana, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

22

Celsinho

Vị trí: Hậu vệ

25

Maranhao

Vị trí: Tiền vệ

26

Rafinha

Vị trí: Hậu vệ

27

Pablo Armero

Vị trí: Hậu vệ

29

Gomez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

30

Edgar, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

31

Fabricio

Vị trí: Thủ môn

Amaral

Vị trí: Tiền vệ

18

Cley, Jhon

Vị trí: Tiền vệ

19

Didira

Vị trí: Tiền vệ

Lohan

Vị trí: Tiền đạo

Wytallo

Vị trí: Tiền đạo

21

Andres Escobar

Vị trí: Tiền đạo

Hiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Cassiano

Vị trí: Tiền đạo

23

Gerson Jose

Vị trí: Tiền đạo

99

Alves, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cabo, Marcelo

CẦU THỦ

1

Carlos, Joao

Vị trí: Thủ môn

Rosa, Pedro

Vị trí: Hậu vệ

2

Apodi

Vị trí: Hậu vệ

Vital

Vị trí: Hậu vệ

3

Souza, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

4

Castan, Luciano

Vị trí: Hậu vệ

5

Naldo

Vị trí: Tiền vệ

6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

7

Madson

Vị trí: Tiền vệ

8

Dawhan

Vị trí: Tiền vệ

9

Nilson

Vị trí: Tiền vệ

10

Savio, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

11

Robinho

Vị trí: Tiền đạo

12

Jordi

Vị trí: Thủ môn

12

Cajuru, Alexandre

Vị trí: Thủ môn

13

Rony

Vị trí: Hậu vệ

14

Dias, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Alves, Ronaldo

Vị trí: Hậu vệ

13

Gerson

Vị trí: Hậu vệ

Mauro Silva

Vị trí: Tiền vệ

Motta, Lucca

Vị trí: Tiền vệ

16

Paraiba, Victor

Vị trí: Tiền đạo

16

Silva, Victor

Vị trí: Tiền đạo

17

Maidana, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

22

Celsinho

Vị trí: Hậu vệ

25

Maranhao

Vị trí: Tiền vệ

26

Rafinha

Vị trí: Hậu vệ

27

Pablo Armero

Vị trí: Hậu vệ

29

Gomez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

30

Edgar, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

31

Fabricio

Vị trí: Thủ môn

Amaral

Vị trí: Tiền vệ

18

Cley, Jhon

Vị trí: Tiền vệ

19

Didira

Vị trí: Tiền vệ

Lohan

Vị trí: Tiền đạo

Wytallo

Vị trí: Tiền đạo

21

Andres Escobar

Vị trí: Tiền đạo

Hiago

Vị trí: Tiền đạo

20

Cassiano

Vị trí: Tiền đạo

23

Gerson Jose

Vị trí: Tiền đạo

99

Alves, Patrick

Vị trí: Tiền đạo