csa al

Maceio - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Estadio Rei Pele | Sức chứa: 20,801

CSA AL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fucks, Argel
Fucks, Argel

CẦU THỦ

Carlos, Joao
1

Carlos, Joao

Vị trí: Thủ môn

Gabriel, Igo

Gabriel, Igo

Vị trí: Thủ môn

Castan, Luciano
4

Castan, Luciano

Vị trí: Hậu vệ

Joelson

Joelson

Vị trí: Hậu vệ

Vital

Vital

Vị trí: Hậu vệ

Costa, Alan
3

Costa, Alan

Vị trí: Hậu vệ

Naldo
5

Naldo

Vị trí: Tiền vệ

Carlinhos
6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

Joao Vitor
7

Joao Vitor

Vị trí: Tiền vệ

Madson
7

Madson

Vị trí: Tiền vệ

Dawhan
8

Dawhan

Vị trí: Tiền vệ

Bueno, Ricardo
9

Bueno, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Nilton
10

Nilton

Vị trí: Tiền vệ

Pedroso, Jarro
11

Pedroso, Jarro

Vị trí: Tiền đạo

Jordi
12

Jordi

Vị trí: Thủ môn

Cajuru, Alexandre
12

Cajuru, Alexandre

Vị trí: Thủ môn

Warley
13

Warley

Vị trí: Hậu vệ

Dias, Lucas
14

Dias, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Jean Cleber
15

Jean Cleber

Vị trí: Tiền vệ

Euller
16

Euller

Vị trí: Hậu vệ

Alves, Ronaldo
17

Alves, Ronaldo

Vị trí: Hậu vệ

Bustamante, Hector Ariel
18

Bustamante, Hector Ariel

Vị trí: Tiền đạo

Didira
19

Didira

Vị trí: Tiền vệ

Apodi
20

Apodi

Vị trí: Hậu vệ

Pelegrini Safira, Alisson
21

Pelegrini Safira, Alisson

Vị trí: Tiền đạo

Celsinho
22

Celsinho

Vị trí: Hậu vệ

Bruno Alves
23

Bruno Alves

Vị trí: Tiền đạo

Maranhao
25

Maranhao

Vị trí: Tiền vệ

Rafinha
26

Rafinha

Vị trí: Hậu vệ

Gersinho
27

Gersinho

Vị trí: Tiền đạo

Prado, Matheus
27

Prado, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

Fabricio
31

Fabricio

Vị trí: Thủ môn

Amaral

Amaral

Vị trí: Tiền vệ

Gamarra, Rodolfo
28

Gamarra, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Jonathan
29

Gomez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Candido Rolim, Elly Emanoel

Candido Rolim, Elly Emanoel

Vị trí: Tiền đạo

Alecsandro
99

Alecsandro

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fucks, Argel
Fucks, Argel

CẦU THỦ

Carlos, Joao
1

Carlos, Joao

Vị trí: Thủ môn

Gabriel, Igo

Gabriel, Igo

Vị trí: Thủ môn

Castan, Luciano
4

Castan, Luciano

Vị trí: Hậu vệ

Joelson

Joelson

Vị trí: Hậu vệ

Vital

Vital

Vị trí: Hậu vệ

Costa, Alan
3

Costa, Alan

Vị trí: Hậu vệ

Naldo
5

Naldo

Vị trí: Tiền vệ

Carlinhos
6

Carlinhos

Vị trí: Hậu vệ

Joao Vitor
7

Joao Vitor

Vị trí: Tiền vệ

Madson
7

Madson

Vị trí: Tiền vệ

Dawhan
8

Dawhan

Vị trí: Tiền vệ

Bueno, Ricardo
9

Bueno, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Nilton
10

Nilton

Vị trí: Tiền vệ

Pedroso, Jarro
11

Pedroso, Jarro

Vị trí: Tiền đạo

Jordi
12

Jordi

Vị trí: Thủ môn

Cajuru, Alexandre
12

Cajuru, Alexandre

Vị trí: Thủ môn

Warley
13

Warley

Vị trí: Hậu vệ

Dias, Lucas
14

Dias, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Jean Cleber
15

Jean Cleber

Vị trí: Tiền vệ

Euller
16

Euller

Vị trí: Hậu vệ

Alves, Ronaldo
17

Alves, Ronaldo

Vị trí: Hậu vệ

Bustamante, Hector Ariel
18

Bustamante, Hector Ariel

Vị trí: Tiền đạo

Didira
19

Didira

Vị trí: Tiền vệ

Apodi
20

Apodi

Vị trí: Hậu vệ

Pelegrini Safira, Alisson
21

Pelegrini Safira, Alisson

Vị trí: Tiền đạo

Celsinho
22

Celsinho

Vị trí: Hậu vệ

Bruno Alves
23

Bruno Alves

Vị trí: Tiền đạo

Maranhao
25

Maranhao

Vị trí: Tiền vệ

Rafinha
26

Rafinha

Vị trí: Hậu vệ

Gersinho
27

Gersinho

Vị trí: Tiền đạo

Prado, Matheus
27

Prado, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

Fabricio
31

Fabricio

Vị trí: Thủ môn

Amaral

Amaral

Vị trí: Tiền vệ

Gamarra, Rodolfo
28

Gamarra, Rodolfo

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Jonathan
29

Gomez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

Candido Rolim, Elly Emanoel

Candido Rolim, Elly Emanoel

Vị trí: Tiền đạo

Alecsandro
99

Alecsandro

Vị trí: Tiền đạo