cs maritimo madeira

Funchal - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio do Maritimo | Sức chứa: 10,932

Logo CS MARITIMO MADEIRA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Petit

CẦU THỦ

1

Amir Abedzadeh

Vị trí: Thủ môn

2

Bebeto

Vị trí: Hậu vệ

4

Marcao

Vị trí: Hậu vệ

5

Zainadine Junior

Vị trí: Hậu vệ

6

Africo, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Rene

Vị trí: Hậu vệ

Grolli, Douglas

Vị trí: Hậu vệ

9

Pinho, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

Mesquita, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Teles, Ruan Ribeiro

Vị trí: Tiền đạo

8

Correa, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

12

Edgar Costa

Vị trí: Tiền đạo

15

Cleber, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Teles, Andres

Vị trí: Tiền vệ

17

Ruben Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

21

Joao Gamboa

Vị trí: Tiền vệ

23

Barrera, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

26

Alosio

Vị trí: Tiền vệ

27

Baiano, Fabricio

Vị trí: Tiền vệ

29

Al-Jawaey, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

31

Nanu

Vị trí: Hậu vệ

32

Sembine, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

33

Ricardo Valente

Vị trí: Tiền đạo

44

Vukovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

45

China, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

60

Rocha Pelagio, Pedro Henrique

Vị trí: Tiền vệ

74

Abreu, Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

76

Nogueira, Matthew

Vị trí: Thủ môn

89

Nikos Ioannidis

Vị trí: Tiền đạo

92

Edgar

Vị trí: Thủ môn

94

Charles

Vị trí: Thủ môn

95

Joel

Vị trí: Tiền đạo

97

Soares, Aloisio

Vị trí: Hậu vệ

99

Goncalves Mateus, Pedro Leonardo

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Petit

CẦU THỦ

1

Amir Abedzadeh

Vị trí: Thủ môn

2

Bebeto

Vị trí: Hậu vệ

4

Marcao

Vị trí: Hậu vệ

5

Zainadine Junior

Vị trí: Hậu vệ

6

Africo, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Rene

Vị trí: Hậu vệ

Grolli, Douglas

Vị trí: Hậu vệ

9

Pinho, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

Mesquita, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Teles, Ruan Ribeiro

Vị trí: Tiền đạo

8

Correa, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

12

Edgar Costa

Vị trí: Tiền đạo

15

Cleber, Jean

Vị trí: Tiền vệ

16

Teles, Andres

Vị trí: Tiền vệ

17

Ruben Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

21

Joao Gamboa

Vị trí: Tiền vệ

23

Barrera, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

26

Alosio

Vị trí: Tiền vệ

27

Baiano, Fabricio

Vị trí: Tiền vệ

29

Al-Jawaey, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

31

Nanu

Vị trí: Hậu vệ

32

Sembine, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

33

Ricardo Valente

Vị trí: Tiền đạo

44

Vukovic, Josip

Vị trí: Tiền vệ

45

China, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

60

Rocha Pelagio, Pedro Henrique

Vị trí: Tiền vệ

74

Abreu, Cristiano

Vị trí: Hậu vệ

76

Nogueira, Matthew

Vị trí: Thủ môn

89

Nikos Ioannidis

Vị trí: Tiền đạo

92

Edgar

Vị trí: Thủ môn

94

Charles

Vị trí: Thủ môn

95

Joel

Vị trí: Tiền đạo

97

Soares, Aloisio

Vị trí: Hậu vệ

99

Goncalves Mateus, Pedro Leonardo

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Petit

Quốc gia: Bồ Đào Nha

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

26/04/1993

2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/01/1990

4

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

17/08/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Mozambique

24/06/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/02/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

21/04/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/10/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

30/05/1991

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

10/10/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

23/10/1997

8

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

04/04/1993

12

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

14/04/1987

15

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

29/04/1990

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

06/04/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

17/02/1990

21

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

31/08/1996

23

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

22/02/1991

26

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/05/1996

27

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

13/06/1992

29

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

09/03/1996

31

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

17/05/1994

32

Hậu vệ

Quốc gia: Mozambique

07/04/1997

33

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

03/04/1991

44

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

02/05/1992

45

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

07/07/1992

60

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

21/04/2000

74

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

21/05/1999

76

Thủ môn

Quốc gia: Canada

18/03/1998

89

Tiền đạo

Quốc gia: Hy Lạp

26/04/1994

92

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

27/08/1996

94

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

04/02/1994

95

Tiền đạo

Quốc gia: Cameroon

06/12/1993

97

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

16/08/1997

99

Thủ môn

Quốc gia: Bồ Đào Nha

27/09/1996

728x90
130x300
130x300