cs fola esch

Esch-sur-Alzette - Luxembourg

Quốc tịch : Luxembourg | Sân nhà: Stade Emile Mayrisch | Sức chứa: 3,900

Logo CS FOLA ESCH

HUẤN LUYỆN VIÊN

Strasser, Jeff

CẦU THỦ

1

Hym, Thomas

Vị trí: Thủ môn

6

Bernard, Billy

Vị trí: Hậu vệ

8

Muharemovic, Veldin

Vị trí: Tiền vệ

Semedo Monteiro, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

4

Dikaba, Rodrigue

Vị trí: Tiền vệ

7

Corral, Ken

Vị trí: Tiền đạo

9

Kelmendi, Dritro

Vị trí: Tiền đạo

10

Bensi, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

11

Kocur, Corentin

Vị trí: Tiền vệ

12

Freire, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

13

Clement, Chris

Vị trí: Thủ môn

14

Sacras, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

15

Hadji, Samir

Vị trí: Tiền đạo

17

Drif, Achraf

Vị trí: Tiền đạo

18

Sinani, Dejvid

Vị trí: Tiền vệ

19

Mersch, Gerard

Vị trí: Hậu vệ

20

Correia, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

21

Pierrard, Roman

Vị trí: Hậu vệ

22

Saiti, Enis

Vị trí: Tiền vệ

23

Laterza, Tom

Vị trí: Hậu vệ

24

Kirch, Mehdi

Vị trí: Hậu vệ

25

Raposo, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

26

Klapp, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

28

Klein, Julien

Vị trí: Hậu vệ

29

Seydi, Moussa

Vị trí: Tiền đạo

33

Emanuel Cabral

Vị trí: Thủ môn

44

Chrappan, Peter

Vị trí: Hậu vệ

46

Mura, Guillaume

Vị trí: Hậu vệ

87

Dallevedove, Jakob

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Strasser, Jeff

CẦU THỦ

1

Hym, Thomas

Vị trí: Thủ môn

6

Bernard, Billy

Vị trí: Hậu vệ

8

Muharemovic, Veldin

Vị trí: Tiền vệ

Semedo Monteiro, Tiago

Vị trí: Tiền vệ

4

Dikaba, Rodrigue

Vị trí: Tiền vệ

7

Corral, Ken

Vị trí: Tiền đạo

9

Kelmendi, Dritro

Vị trí: Tiền đạo

10

Bensi, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

11

Kocur, Corentin

Vị trí: Tiền vệ

12

Freire, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

13

Clement, Chris

Vị trí: Thủ môn

14

Sacras, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

15

Hadji, Samir

Vị trí: Tiền đạo

17

Drif, Achraf

Vị trí: Tiền đạo

18

Sinani, Dejvid

Vị trí: Tiền vệ

19

Mersch, Gerard

Vị trí: Hậu vệ

20

Correia, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

21

Pierrard, Roman

Vị trí: Hậu vệ

22

Saiti, Enis

Vị trí: Tiền vệ

23

Laterza, Tom

Vị trí: Hậu vệ

24

Kirch, Mehdi

Vị trí: Hậu vệ

25

Raposo, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

26

Klapp, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

28

Klein, Julien

Vị trí: Hậu vệ

29

Seydi, Moussa

Vị trí: Tiền đạo

33

Emanuel Cabral

Vị trí: Thủ môn

44

Chrappan, Peter

Vị trí: Hậu vệ

46

Mura, Guillaume

Vị trí: Hậu vệ

87

Dallevedove, Jakob

Vị trí: Tiền vệ