CS Emelec

Quốc gia : Ecuador | Sân nhà: Estadio Banco del Pacífico Capwell | Sức chứa: 40,059

CS Emelec

CS Emelec

Quốc gia : Ecuador | Sân nhà: Estadio Banco del Pacífico Capwell | | Sức chứa: 40,059

CS Emelec

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rescalvo, Ismael

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Cevallos Jose
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

18/01/1995

Cevallos Jose
0

Tiền vệ

18/01/1995

Valencia Yorman
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

18/03/1995

Valencia Yorman
0

Tiền đạo

18/03/1995

Zapata, Alexis
0

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

10/05/1995

Zapata, Alexis
0

Tiền vệ

10/05/1995

Rodriguez Sebastian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

16/08/1992

Rodriguez Sebastian
0

Tiền vệ

16/08/1992

Barcelo Facundo
0

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

31/03/1993

Barcelo Facundo
0

Tiền đạo

31/03/1993

Ordonez Roberto
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

04/05/1985

Ordonez Roberto
0

Tiền đạo

04/05/1985

Ortiz Pedro
0

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

19/02/1990

Ortiz Pedro
0

Thủ môn

19/02/1990

Caicedo Jefferson
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/12/1994

Caicedo Jefferson
0

Tiền vệ

05/12/1994

Hernandez, Manuel
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

18/12/1996

Hernandez, Manuel
0

Tiền vệ

18/12/1996

Bone Adrian
1

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

08/09/1988

Bone Adrian
1

Thủ môn

08/09/1988

Leguizamon, Anibal
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

10/01/1992

Leguizamon, Anibal
2

Hậu vệ

10/01/1992

Arroyo Dixon
5

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

01/06/1992

Arroyo Dixon
5

Tiền vệ

01/06/1992

Vega Leandro
6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

27/05/1996

Vega Leandro
6

Hậu vệ

27/05/1996

Pernia Edwuin
7

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

12/02/1995

Pernia Edwuin
7

Tiền đạo

12/02/1995

Cortez Gabriel
8

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

10/10/1995

Cortez Gabriel
8

Tiền vệ

10/10/1995

Rojas Joao
11

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

16/08/1997

Rojas Joao
11

Tiền đạo

16/08/1997

Caicedo Romario
14

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

23/05/1990

Caicedo Romario
14

Tiền đạo

23/05/1990

Bagui Oscar
16

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

10/12/1982

Bagui Oscar
16

Hậu vệ

10/12/1982

Palacios, Byron
18

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

20/02/1995

Palacios, Byron
18

Tiền vệ

20/02/1995

Queiroz Nicolas
20

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

07/05/1996

Queiroz Nicolas
20

Tiền vệ

07/05/1996

Carabali Bryan
24

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

18/12/1997

Carabali Bryan
24

Hậu vệ

18/12/1997

Mero John
25

Thủ môn

Quốc gia: Ecuador

21/08/1994

Mero John
25

Thủ môn

21/08/1994

Mejia Marlon
26

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

21/09/1994

Mejia Marlon
26

Hậu vệ

21/09/1994

Jaime Jordan
28

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

28/10/1995

Jaime Jordan
28

Hậu vệ

28/10/1995

Quintero Dennis
29

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

14/06/1997

Quintero Dennis
29

Hậu vệ

14/06/1997

Quintero, Joel
29

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

25/09/1998

Quintero, Joel
29

Hậu vệ

25/09/1998

Orejuela Carlos
30

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

14/03/1993

Orejuela Carlos
30

Tiền vệ

14/03/1993

Villamar, Aaron
31

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

14/02/1997

Villamar, Aaron
31

Tiền vệ

14/02/1997

Cabezas Bryan
32

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

20/03/1997

Cabezas Bryan
32

Tiền vệ

20/03/1997

Godoy Quinonez, Wilmer
37

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

05/11/1993

Godoy Quinonez, Wilmer
37

Tiền vệ

05/11/1993

Burbano Robert
40

Tiền đạo

Quốc gia: Ecuador

10/04/1995

Burbano Robert
40

Tiền đạo

10/04/1995

Juan Carlos Paredes
44

Hậu vệ

Quốc gia: Ecuador

08/07/1987

Juan Carlos Paredes
44

Hậu vệ

08/07/1987